Ekolojik YaşamGünün ManşetiManşet

BM Gıda ve Tarım Örgütü uyardı: Ormansızlaşmayı durdurmak için acil girişimlere ihtiyaç var

0

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yeni raporu, dünyadaki toplam ormanlık alanın gün geçtikçe küçüldüğü uyarısını yapıyor.

Rapor hükümetleri hem ormanların, hem de yaşam olanakları ormanlara bağlı olan insanların yararını gözeten kapsayıcı bir yaklaşım uygulamaya davet ediyor.

Dünya Ormanlarının Durumu 2018‘e göre, gezegen ve insanlara hasar verebilecek sonuçlardan kaçınmak için ormansızlaşmayı durdurma, ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlama, bozulmaya uğramış olan ormanları yeniden kazanma ve dünya çapında ağaçla kaplı alanı büyütmede yeni adımlar atılması gerekiyor. 

Ormanlar ve ağaçlar insanların geçimlerine sanıldığından çok daha fazla katkı sağlıyor ve gıda güvencesi, içme suyu, yenilenebilir enerji ve kırsal ekonomide hayati bir rol oynuyor.

Ormanlar dünyadaki üç kişiden birine yemek pişirme ve ısınma yakıtı sağlıyor

Gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde yaşayan ailelerin gelirlerinin ortalamada yaklaşık yüzde 20’sinin – ve çoğu yerde çok daha fazlasının – kaynağı olan orman ve ağaçlar, dünyadaki üç kişiden birinin de yemek pişirme ve ısınma için kullandığı yakıtı sağlıyor.

FAO Genel Direktörü José Graziano da Silva, “Ormanlar geçim olanakları bakımından hayati önem taşıyor,” diyor ve ekliyor:

“Sağlıklı ve verimli ormanlar sürdürülebilir tarım için temel bir gereklilik. Ormanların ve ağaçların, su kalitesi için, gelecekte ortaya çıkacak enerji ihtiyaçlarına katkı sağlamak için ve sürdürülebilirlik arz eden, sağlıklı şehirler tasarlamak için büyük önem taşıdığını gösteren verilere sahibiz.”

Dünya Ormanlarının Durumu raporunun bu yılki edisyonuormanların iklim değişimiyle mücadeleden biyoçeşitliliğin korunmasına, eşitsizliklerin azaltılması ile şehir yerleşimlerinin iyileştirilmesine kadar uzanan alanlardaki 2030 Gündemi hedefleri için ne kadar temel bir önem taşıdığını belgeliyor.

Rapor ormanların insan hayatına yaptığı birçok katkıya dair somut kanıtlar sunarken, bu katkıların artırılması için ihtiyaç duyulan girişimlerin bir tablosunu da ortaya koyuyor. 

FAO Ormancılık Direktörü Eva Mueller, “Ağaçlar ve ormanlar 2030 Gündemi’nde farklı alanlardaki birçok hedefin elde edilmesine katkı sağlıyor,” diyor ve ekliyor: “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için geliştirilen stratejilerde ağaç ve ormanlara da yer verilmesi gerekiyor. 

Raporda, orman kullanım hakları konusunda açıklık arz eden yasal çerçevelerin geliştirilmesinin önemi vurgulanırken, ormancılıkta yerel yönetişimin güçlendirilmesi çabalarının olumlu karşılandığı kaydediliyor.

Raporayrıca, sürdürülebilir hedeflere ulaşmada verimli ortaklıklar kurulmasının ve özel sektörle ilişkilerin rolüne dikkat çekiyor. 

FAO Ormancılık Komitesi Paris Anlaşması’nın gerekliliklerine hız kazandırmayı amaçlıyor 

16 ile 20 Temmuz arasında FAO’nun Roma’da bulunan genel merkezinde düzenlenmekte olan Dünya Orman Haftası etkinlikleri, Dünya Ormanlarının Durumu 2018 raporundaki bulguların değerlendirilmesi için iyi bir fırsat oluşturuyor.

Bu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen ve birçok ülkeden üst düzey yetkilinin katıldığı FAO Ormancılık Komitesi toplantısının odağında, ormancılık sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve Paris Anlaşması’nın gereklerine ulaşma yönündeki küresel çabalara hız kazandırmak var. 

FAO Genel Direktörü José Graziano da Silva toplantıda yayınlanan mesajında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 15in, başta 2020 itibarıyla ormansızlaşmayı durdurma ve bozulmaya uğramış ormanları yeniden kazanma amacı olmak üzere, “şu anda başlatılacak acil girişimlere ihtiyaç duyduğunu” vurguladı: “Örnek modeller ve araçlar mevcut; ancak bunların uygulanmasında daha büyük ölçekler elde edilerek ilerlemeye hız kazandırmak gerekiyor.”      

Hem geniş bir ana programa, hem de bir dizi Dünya Orman Haftası yan etkinliğine ev sahipliği yapacak olan Ormancılık Komitesi toplantısının katılımcıları, ormancılık sektörünü etkileyen yeni politika ve teknik düzenlemeleri gözden geçirecekler.

Bunlar arasında ormansızlaşmayı durdurma, ormanların sürdürülebilir yönetimibozulmaya uğramış ormanları yeniden kazanma ve dünya çapında ağaçla kaplı alanı büyütme konuları bulunuyor.

Tartışılacak başlıklar arasında, ormanların gıda güvencesi ve beslenmeye katkısıyla ilgili faaliyetler ve bu faaliyetlerin iklim değişikliği bağlamında yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı da var  

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Ekolojik Yaşam

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.