Tarım-Gıda

BM: Gıda fiyatları artabilir

0

Birleşmiş Milletler dünya gıda fiyatlarındaki dalgalanışın süreceği, hatta artışın mümkün olduğu uyarısında bulundu.

Örgüte göre hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı, dünyada nüfus arttığı, biyoyakıt üretiminin artması yüzünden tarıma baskı sürdüğü ve iklim olaylarındaki şoklar arttığı için bu eğilim de devam edecek.

BM’nin gıda konusuyla ilgilenen üç kolunun ortaklaşa hazırladığı yıllık raporda, bu durumdan özellikle Afrika’daki küçük, ithalata bağımlı ülkelerin etkileneceği belirtiliyor.

Rapora göre fiyat artışları BM’nin Milenyum Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “açların sayısını 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltma” sözünün tutulmasını zorlaştırıyor.

Dünya nüfusunun 2050’ye dek 6,9 milyardan 9 milyara çıkacağı tahminleri de gıda güvenliği konusunu gündemin ilk sıralarına taşıyor.

Haziran ayında dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren, Türkiye’nin de dahil olduğu G20 grubu küresel gıda stoklarını izlemek üzere şeffaf bir sistem kurulması, acil durumlar için stok yapılması ve kuraklık tarzı felaketler olduğunda hızlı tepki verebilmek için bir mekanizma geliştirilmesi konusunda anlaşmıştı.

BM gıda örgütlerinin raporunda da hükümetlere çağrılar yer alıyor.

Örneğin 2006-2008 yıllarında gıda isyanlarına yol açan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için tarım tahminlerinin ve gıda stoku düzeylerinin paylaşılması isteniyor.

Ayrıca yoksul ülkelerin krizleri kendi başına aşabilmeleri için tarım sektörlerine daha fazla yatırım yapılması talep ediliyor.

Bu bağlamda 2006-2008 dönemindeki fiyat dalgalanmaları yüzünden Afrika’da yetersiz beslenenlerin oranının %8 arttığına dikkat çekiliyor.

(BBC)

More in Tarım-Gıda

You may also like

Comments

Comments are closed.