Doors 2.15® @ my joint

Poiesis tanquam doctrinum somnium: Şiir felsefesi bir doktrinin düşü gibidir. Varoluşun nedenleri konusunda henüz doğal hale çok ...