Sivil Toplum

Bilgi Üniversitesi’nden Çevre Araştırma Merkezi

0

Istanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven’in desteği ile oluşturulan merkezin çalışmaları, Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya ile çeşitli bölümlerde görev yapan akademisyenler tarafından yürütülüyor.

Hükümetler, şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi pek çok platformun önde gelen meselelerinden olan çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüten İstanbul Bilgi Üniversitesi, kurmuş olduğu “Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile birlikte farklı lisans ve yüksek lisans programları, “Çevre Serfika Programı”, enerji üzerine alternatif projeler ve çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

Ormansızlaşma, gıda güvenliği, erozyon, çevresel adalet ve göç gibi pek çok sorunu tetikleyen sera gazı salımıyla mücadele konusunda öncü bir hareket başlatarak, tüm binalarında yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye’deki akademik kuruluşlar ile çevre ve sürdürülebilirlik alan çalışmaları üzerine aşağıdaki projeleri geliştirecek:

– Sosyal bilimler, mühendislik ve hukuk alanlarında yapılacak çalışmalar ile lisans ve yüksek lisans programları;
– AB ve diğer hibe fonlarının desteğiyle yapılacak çalışmalar ve ülke içinde bilimsel çalışmalar;
– Yeşil kampüs, Yeşil Ev, ARGE Merkezi, solar sistem, jeotermal enerji vb. alternatif enerji projeleri.

DENİZ SEVİYESİNDEKİ ARTIŞ 3.1 MİLİMETRE
Sera gazı salım miktarının 1970-2004 yılları arasında yüzde 70 oranında arttığı, 1880’den bu yana hava sıcaklığında 0.76 derece artış olduğu, Arktik buzulların 1978’den bu yana yüzde 2.7 oranında, Alpler’deki buzulların ise 1850 yılından bu yana yüzde 50 oranında eridiği görülüyor.

1993 yılından itibaren deniz seviyesindeki artış miktarı 3.1 milimetreyi buldu.

Bütün bu sebepler dünyamızdaki uygarlığın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Aynı zamanda ormansızlaşma, gıda güvenliği, erozyon, göç ve çevresel adalet gibi başka sorunları da tetikliyor.

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.