EkolojiHayvan HaklarıManşet

Baraj göllerindeki balık çiftliklerine ayrılan alanlar artırıldı

0

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, yer üstü suları ile kıyı ve geçiş sularının kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi ile iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasları içeriyor.

Buna göre, baraj göllerinde minimum su kotundaki rezervuar alanının en fazla yüzde 3’üne kadar alanda Bakanlığın uygun görüşü ile balık yetiştiriciliği tesislerinin kurulmasına izin verilecek.

Bir önceki 2012 tarihli yönetmelikte, toplam yüzey alanının en fazla yüzde 3’ünde balık çiftliği kurulmasına izin veriliyordu. Yeni düzenlemede “minimum su kotundaki rezervuar alanının en fazla yüzde 3’ü” ifadesi konularak, balık yetiştiriciliği için ayrılacak alan artırılmış oldu.

Analizleri özel şirket yaptırıp bakanlığa gönderecek

Mevzuat değişikliğine göre, mevcut veya planlanan balık yetiştiriciliği tesisleri, faaliyetlerini, su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği gölet veya baraj göllerinde Bakanlıkça belirlenen trofik seviye (bir su kütlesinin besin maddesi konsantrasyonu, klorofil-a, fitoplankton biyokütlesi ve ışık geçirgenliği göz önünde bulundurularak belirlenen durumunu), özümleme kapasitesi ve ekolojik duruma uygun şekilde yürütecek.

Trofik seviye parametrelerinin analizi faaliyet sahiplerince yaptırılacak ve Bakanlığa gönderilecek.

Baraj göllerinin su ürünleri yetiştiriciliğine açılması, yapılan protokol çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile tahsis ettiği alan kadar oluyor. Bazı durumlarda DSİ, kapasiteyi sınırlayabiliyor.
Yetiştiriciliğe açılan baraj göllerinde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine en uygun alanlar (derinlik, akıntı hızı, karaya çıkış noktaları vb) ise Tarım Bakanlığı il müdürlüklerince tespit ediliyor.

 

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.