YerelEkolojiManşet

‘BAGFAŞ Bandırma ve Erdek halkının sağlığını tehlikeye atıyor’

0

Bandırma Ekoloji Platformu, Balıkesir’de faaliyet gösteren ve kimyasal atıklarıyla orada yaşayanların sağlığını tehlikeye attığı belirtilen Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin (BAGFAŞ) meclis gündemine taşınması için Balıkesir Milletvekillerine çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada şirketin 1975 yılından beri Erdek ve Bandırma belediyelerinden ruhsat almadan üretim ve satış gerçekleştirdiği belirtildi.

Son olarak da Amonyum Nitrat (AN) üretimi için şirketin yeni tesis kurduğu söylenen açıklamada tesisin yerleşim yerinde olduğu ve Marmara Denizi Bandırma Körfezi’ni ve Bandırma-Erdek halkının sağlığını tehlikeye attığı aktarıldı.

Rekor sayıda solunum hastalığı ve kanser

Açıklamada “Bandırma ve Erdek’te yaşayanların rekor sayıda yaşadığı solunum hastalıkları ve kanser vakaları olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır” ifadeleri yer aldı. Söz konusu metinde meclis gündemine getirilmesi için şu sorular yöneltildi:

 • Bagfaş Gübre-Asit fabrikasının filtreleri, yeterli midir ve günlük baca gazı, sıvı ve katı olarak ne kadar atık çıkaracağı, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili birimler tarafından, incelenmiş midir?
 • Bu atıkların ne şekilde atılacağı, oluşan atıktan oluşan şlam dağının içereceği, suya ve havaya karışan etken kimyasal maddeler ve bu maddelerin oranları, incelenmiş midir? Eğer incelendiyse sonuçlar nelerdir? Sağlık Bakanlığının gübre-asit fabrikaları atıkları ve bu atıkların etken maddelerinin halk sağlığına zararları konusunda, bir çalışması, önlem pakedi veya tespitleri var mıdır?

Atıkların yarattığı emisyon nedir?

 • Atıkların, ve filtresiz bacalardan yapılan gaz – asit ve kükürt salınımlarının, yer altı ve yüzey sularına karışması durumunda çevreye vereceği zararlar ve yaratacağı riskler, emisyon oranları nelerdir? Atıkların denizlere ve deniz yaşamına, direkt ya da dolaylı zararları nelerdir?
 • Bu atıkların insan sağlığına kısa ve uzun zamanda zararları nelerdir? Bandırma İlçemizde görülen solunum yolları ve kanser hastalıklarının oranı, çevre ilçeler ve Türkiye ortalaması ile kıyaslandığında ne durumdadır?

Deprem hattı üzerinde seçilmesi doğru mu?

 • Fabrikanın bacalarından salınan asit ve kükürt gibi kimyasalların, rüzgarında etkisiyle Güney Marmara’nın ve hatta Balıkesirin körfez köylerine kadar bitki ve canlı yaşamını, olumsuz etkilediğine dair, bazı bitki ve ağaç türlerinin kuruduğuna dair bir tespit, şimdiye kadar yapılmış mıdır?
 • Tüm bu zararlar gözetildiğinde, Bandırma-Erdek’te kurulan gübre fabrikasının ilçe merkezlerine bu kadar yakın yerde ve körfezde ve deprem fay hattı üzerinde seçilmesi doğru mudur?

Hava kirliliği ölçümü ne zaman yapıldı?

 • Olası depremde, orada patlayabilecek asit ve gaz tanklarının, amonyak tankının patlaması halinde Atmosferik yayılma özelliğinden dolayı, Tüm Bandırmayı, Gönen ve Balya, Biga dahil ani zehirlemesi ihtimaline karşı önleminiz nedir ? Bu felaketi önleyecek bir tedbir var mıdır ?
 • Bandırmadaki hava kirliliğine dair bir ölçümleme en son ne zaman yapılmıştır ?
 • BAGFAŞ’ın çevre zararları konusunda, eski CHP Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş ve mevcut CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in TBMM’ne verdikleri soru ve araştırma önergeleri konusunda, ilgili bakanlıklar ne işlem yapmışlardır ?

Denetimi kim yapıyor?

 • BAGFAŞ’ın, zaman zaman saldığı dumanına, Çevre Bakanlığı ve Çevre Timleri ne yapmıştır?
 • Bandırma körfezinin içine kurulu olan kimyasal gübre fabrikası BAGFAŞ. Denize, toprağa ve suya karışan bıraktığı atıklara karşı, denetimini kim yapmaktadır ? Yeterli midir ? Denitimlerden dolayı BAGFAŞ kurumuna devlet kurumlarının kestiği cezalar ve yaptırımlar olmuş mudur ?
 • BAGFAŞ’ın dumanına, atıklarına kör olan yöneticiler, kendi şehirlerine ve kendi insanlarına ihanet içindedirler. BAGFAŞ açıktır ki birileri tarafından kollanmakta, yaptıkları tüm çevre katliamlarını birileri görmezden gelmektedir. Acaba BAGFAŞ’ın kimlerle ne gibi bağlantıları vardır? Uluslararası Tahkim’in kestiği 24.5 milyon Euroluk ceza bile BAGFAŞ bünyesinde dönen rant hakkında bize ipuçları verebilir.

‘Devletin ve vatandaşların sorumluluğu’

Açıklamanın devamında Anayasanın 56’ncı maddesine göre herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtildi. Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hatırlatılan açıklama şu ifadeler ile sona erdi:

Burada devlete düşen, sağlıklı çevreyi kurmak için gereken altyapıyı inşa etmek ve gerekli tedbirleri almaktır. Vatandaş olarak bizlere düşense çevreye karşı sorumluluğumuzu gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çünkü çevre bize, gelecek kuşaklardan emanettir.

More in Yerel

You may also like

Comments

Comments are closed.