Doğa Mücadelesi

‘Bağa gel bostana gel’: Beyoğlu İmar Planı iptal edildi, Roma Bostanı bu akşam kutlamaya çağırıyor

0

Beyoğlu Semt Derneklerinin açtığı davada Beyoğlu İmar Planı’nın iptal edilmesine karar verildi. Kararın ardından Roma Bostanı, “Bağa gel bostana gel” diyerek bugün saat 18:00’da Cihangir’deki Roma Bahçesi’nde buluşarak kutlama çağrısı yaptı.

Beyoğlu’ndaki İmar Planı’nın mahkeme tarafından iptal edilmesi, Roma Bostanı’nda kutlanacak. Roma Bostanı’nın yaptığı çağrıyla Cihangirliler ve tüm İstanbullular pikniğe davet edildi.

Kararın emsal ve ilham olması gerektiği vurgulunan çağrıda, “Müziği, yiyecekleri, gün batımını ve sevincimizi paylaşıyor olacağız. Toprağa ve birbirimize değmeye devam edelim. Başka bir hayatın mümkün olma ihtimalini seviyoruz.” denildi.

Roma Bostanı tarafından yapılan çağrı şöyle:

“Kazandık, Beyoğlu Planları İptal!

Beyoğlu Semt Dernekleri tarafından açılan davada, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları’nın iptaline karar verildi.
Cihangir’de nefes alabileceğimiz, ortak ürettiğimiz, ortak paylaştığımız, birbirimizi bulabildiğimiz müşterek bir yeşil alana zamanını, emeğini ve sevgisini veren Roma Bostanı İnsanları olarak bu kararı kutluyoruz.
Karar yeşil alanlar konusunda çok net.
Cihangir Roma Bahçesi örneğinde olduğu gibi, mevcut yeşil alanlara, Sosyal-Kültürel Tesis Alanı işlevi dahil planla önerilen her tür yapılaşmanın yeşil alanları betonlaştıracağı ve olumsuz etkileyeceği yönünde verilen karar çok net. Mahkeme, yeşil alanlara ilişkin Plan kararlarının uygulanmasının sakıncalarını şöyle özetliyor:
‘Beyoğlu gibi yoğun ve sık yapılaşmanın olduğu ve açık alan elde etmenin neredeyse imkânsız olduğu koruma alanlarında mevcut yeşil alanlar içerisinde yapılması öngörülen her türlü yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacak ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyecek bir işlem olacağı, yapılaşma ile ağaçların mevcut durumunun kısmen korunabilse de betonlaşma sonucunda yeşil alan / park niteliğinin ortadan kalkacağı, açık yeşil alanların bir afet durumunda acil toplanma noktaları olarak işlev gördüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21/13 maddesi de “imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilir.” ifadesini içerdiği, yeşil alanların kısmi de olsa yapılaşma ile daraltılması ya da tamamen kaldırılmasının acil toplanma noktalarının da daralacağı / yok olacağı anlamına geldiği, mevcut yeşil alanlar üzerine öngörülen her türlü yapılaşma kararının şehircilik ilkeleri ve kamu yararı ile örtüşmediği’.
Emsal olsun, ilham olsun!
Yeni plan hazırlığı sürecinde de sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya devam ederek, bostanın ve tüm yeşil alanların kent halkının ihtiyacı gözetilerek bütüncül bir yaklaşım ile planlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Roma Bahçesi alanının mahalleli tarafından kullanılan, mahalleliye ekolojik ürünleriyle, yetiştiricilik kurslarıyla, rekreasyon ve dinlenme imkanlarıyla hizmet eden canlı ve güzel bir yer olmasını sağlayacak planlama yaklaşımını ortaya çıkartmak için uğraşacağız. Cihangirlilerle, İstanbullularla hep beraber, bunu başarabiliriz.
Kendi bahçemizi yaşamla dolu tutmakta, geleceği hayal etmekte ısrarlıyız.
Bu Pazar Bostan’dayız, herkesi bekliyoruz.
İatanbulluları, Cihangirlileri, bostan insanlarını, nefes alacağımız alanları kendimizin yaratması gerektiğinin bilincinde olan herkesi, 23 Temmuz Pazar günü saat.18.00 te Roma Bostanı’nda pikniğe bekliyoruz. Muziği, yiyecekleri, gün batımını ve sevincimizi paylaşıyor olacağız. Toprağa ve birbirimize değmeye devam edelim.
Başka bir hayatın mümkün olma ihtimalini seviyoruz.”

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.