Kanal İstanbulManşet

AYM, CHP’nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti

0

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP‘nin Kanal İstanbul Projesi’nin yap-işlet-devret modeline ilişkin düzenlemesine yaptığı itirazı görüştü. Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle CHP’nin talebini reddetti.

CHP, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla sunduğu ve bilim insanları ile uzmanların İstanbul’a telafisi olmayacak zararlar vereceğini belirttiği Kanal İstanbul’a ilişkin Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

‘Anayasa’ya aykırı değil’

CHP, yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen “…Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri…” ibaresiyle ilgili uzmanların uyarılarını dikkate alarak başvuru dilekçesinde söz konusu düzenlemenin kente telafisi zor zarar vereceğini belirtmiş, bu nedenle yürütmenin durdurulmasını ve iptal edilmesini istemişti.

Yüksek Mahkeme, söz konusu ibarenin Anayasa’ya aykırı olmadığını belirterek iptal ve yürütmeyi durdurma talebini oy birliğiyle reddetti. AYM ret gerekçesinde, su yolunun idarenin düzenleyici işlemi niteliğinde olan imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulduğunu belirterek, esasında imar planının bir parçası olduğuna vurgu yaptı ve imar planının iptali talebiyle idari yargı mercilerine dava açılabileceğini belirtti.

“Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin gerçekleştirilme yönteminin belirlenmesi kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında” diyen AYM , iptali istenen kanun maddesinin kamu yararı dışında bir amaç gözetmediğini de iddia etti.

You may also like

Comments

Comments are closed.