ManşetDoğa Mücadelesi

Avukat Atal’dan Tuzla Sulak Alanı cevabı: Milas Belediyesi Ramsar Sözleşmesi’ni göstererek yapı ruhsatı vermeyebilirdi

0

Doğu Akdeniz Çevre Platformu (DAÇE) gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, dün Bargilya Tuzla Sulak Alanı‘na dair “ÇED Olumlu kararı verilen projeye ypı ruhsat vermek zorundaydık. Biz sürecin son halkasıyız” açıklamasında bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat‘a yanıt verdi.

“Belediye, yapı ruhsatı talebini reddetmek için yasal dayanak bulamamış, biz sunuyoruz” diyen Atal, devletin sulak alanlardaki sorumluluklarını ve koruma tedbirlerini düzenleyen Ramsar Sözleşmesi‘ni işaret etti.

Adana Yumurtalık lagünlerinin tabiatı koruma statüsünün kaldıran kararı iptal eden içtihat niteliğindeki (benzer konularda bağlayıcı niteliği bulunan) Bakanlar Kurulu kararında, “Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilmemiş olsa dahi sözleşmeci devletler, sulak alanlarda koruma alanları oluşturarak gerekli tedbirleri almak zorundadır” ifadesi bulunuyor.

Atal, “Sözleşmenin imzacısı olan Türkiye’deki tüm kamu görevlileri ve belediyeler dahil tüm kamu idareleri, sulak alanları korumak için gerekli yasal tedbirleri almak zorundadır. Bu yüzden yapı ruhsatı talebini reddetmek belediyenin yasal sorumluluğudur. Topun ÇED Olumlu kararının iptaline atılması, tepkileri dindirmeye yönelik bir açıklamadır” dedi.

Bu sözleşme ve yüksek yargı içtihatları doğrultusunda Belediye’nin yapı ruhsatını iptal edebileceğini belirten Atal, Ramsar Sözleşmesi’ni imzalayan devletlerin, “Sulak alanların ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel olarak büyük bir kaynak teşkil ettiğine ve kaybedilmeleri halinde bir daha geri getirilemeyeceğine” inandıklarını beyan ettiklerini hatırlattı.

Atal, taraf olunan uluslararası sözleşmelerin Anayasa‘nın dahi üzerinde bağlayıcılığı olduğunun da altını çizdi.

Ne olmuştu?

Besim Tibuk ve Ali Ağaoğlu ortaklığındaki şirketin, flamingoların cenneti olarak bilinen Bargilya Tuzla Sulak Alanı kıyısında 480 bin metrekarelik alanda yaklaşık 16 bin kişilik tatil köyüne yapı ruhsatı veren Milas Belediyesi‘nin Başkanı Muhammet Tokat dün basın açıklaması yapmıştı.

Tokat, Bargilya Tuzla Sulak Alanı’na verilen ÇED Olumlu kararına karşı açılan davaya müdahil olduklarını belirterek, “Çevremiz konusunda aynı duyarlılıktayız. Bunları yapmakta amacımız Milas Belediyesi’ni sürece dahil tutmaya çalışmaktı” demiş, yapı ruhsatının onayını başka kurumlara da sorarak verdiklerini ve ruhsatı vermememeleri durumunda iki ay içinde yetkinin Bakanlığa geçeceğini, bu durumda Milas belediye ve halkının sürecin tamamen dışında kalacağını belirtmişti:

“Kanun ‘Belediye ve Valiliklerce ruhsat ve eklerde yanlış veya eksik bulunmadıysa yapı ruhsatı müracaattan itibaren 30 gün içinde verilir’ diyor. Buradaki hüküm kesin ve idareye bir takdir yetkisi bırakmıyor, buna aykırı davranmak da suçtur. Bu belgelerden biri olumsuz olsaydı yapı ruhsatını vermemiz söz konusu olamazdı. ÇED Olumlu kararı da kaldırılmadığı veya iptal edilmediği sürece, yapı ruhsatı işleminin durdurulması da yasal olarak mümkün değil.”

Milas-Bodrum Havalimanı’nın da bulunduğu bölge, bir sulak alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. 1997’de tüm çabalara rağmen havalimanının yapımı engellenemedi. Şimdi de Milas’ın kuş cenneti olan Boğaziçi Tuzla Sulak alanı da konutlaşma uğruna yok edilmek isteniyor. Çok sayıda çevre örgütü ve sivil toplum kuruluşu projeye tepki gösteriyor.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.