Enerjiİklim KriziManşet

Avrupa Birliği karbon emisyonlarını 14 yılda yüzde 22 azalttı

0
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), 2008’den 2022’ye kadar bölge genelindeki karbon emisyonu oranının yüzde 22 azaldığını açıkladı.

Avrupa İstatistik Ofisi‘nin verilerine göre, bu azalma özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ve enerji verimliliği gelişmeleri sayesinde mümkün oldu. Bununla birlikte, uzmanlar bu düşüşün AB’nin daha geniş kapsamlı iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığını vurguluyor.

2022 yılında AB’deki ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları 3,6 milyar ton karbondioksit değerine ulaşmıştı. Emisyon değerlerindeki bu azalma, 2008’e göre yüzde 22’lik bir düşüşü temsil ediyor. AB, bu azalmayı, özellikle enerji üretimi, ulaşım ve endüstriyel faaliyetlerde gerçekleştirilen yenilikçi uygulamalar ve teknolojik gelişmelerle sağladığını bildirdi.

AB İklim Yasası’nı onayladı, 2050 yılında iklim nötr olacak

Raporlara göre AB genelindeki imalat, elektrik, gaz üretimi gibi sektörlerde yapılan yenilikler, toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 21’ini oluşturdu. Hane halkı enerji tüketimi kaynaklı emisyonlar da 718 milyon ton karbondioksit eş değerine düşerek, ulaşım ve ısınma gibi alanlarda yapılan iyileştirmelerin etkisini gösteriyor.

AB’nin hedeflere ulaşmak için karbon emisyonlarını üç kat daha hızlı kesmesi gerekiyor
İklim krizini daha ‘gerçek’ yapan tanım: Karbon emisyonlarını ‘kirlilik’ olarak yeniden adlandırmak

Açıklanan hedeflere göre birliğin yolu uzun

AB, 2030’a kadar net sera gazı emisyonlarını en az %55 oranında azaltmayı hedefliyor ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu hedefler, Avrupa Yeşil Mutabakatı‘nın bir parçası olarak, AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele yolculuğunda kilit öneme sahip. AB, sera gazı emisyonlarını azaltmak için Enerji Ticareti Sistemini (ETS) güncelledi ve 2030’a kadar sektörlerde %62 emisyon azaltma hedefini belirledi.

Öte yandan, birliğin bu hedeflere ulaşmak için hala önemli adımlar atması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, enerji sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve sürdürülebilir ulaşım politikalarının uygulanması gibi alanlarda daha somut ve iddialı ilerlemelerin zorunlu olduğunu ifade ediyor.

Avrupa Birliği karbon emisyonları

Küresel karbon emisyonlarının artışı ve Türkiye’nin durumu

Küresel Karbon Projesi‘nin son araştırması, fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel karbon emisyonlarının 2023 yılında yüzde 1,1 artarak 36,8 milyar tona ulaşacağını ortaya koymuştu. Bu artış, bazı bölgelerde fosil CO2 emisyonlarının azalmasına rağmen, genel olarak küresel ölçekte bir yükselişi temsil ediyor. Bilim insanları, fosil yakıtların azaltılmasına yönelik küresel çabaların tehlikeli iklim değişikliğini önlemek için yeterince hızlı olmadığını belirtiyor.

Araştırma, Türkiye‘nin küresel karbon emisyonları sıralamasında 15’inci sırada olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, mevcut emisyon seviyelerinin devam etmesi durumunda, küresel ısınmanın yedi yıl içinde sürekli olarak 1,5°C’yi aşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu tahmin ediyorlar. Bu, Paris Anlaşması‘nın 1.5°C hedefinin aşılmasının kaçınılmaz olduğunu da gösteriyor.

Küresel Karbon Bütçesi ekibinin raporu, küresel CO2 emisyonlarının azaltılmasının, iklim değişikliğinin daha kötü etkilerinden kaçınmak için acil ve daha derin eylemler gerektirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, mevcut çabaların küresel emisyonları Net Sıfır’a doğru yönlendirmek için yeterli olmadığını, ancak bazı eğilimlerin değişmeye başladığını ve bu durumun iklim politikalarının etkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

 

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.