Enerjiİklim KriziManşet

AB’nin hedeflere ulaşmak için karbon emisyonlarını üç kat daha hızlı kesmesi gerekiyor

0

Avrupa Komisyonu‘nun son raporuna göre, birliğin iklim hedeflerini tutturmak için sera gazı kirliliğini son on yılda olduğundan neredeyse üç kat daha hızlı azaltması gerekiyor .

AB, hava koşullarının daha da aşırı hale gelmesini durdurmak amacıyla,  2030’da havaya 1990’a kıyasla yüzde 55 daha az gezegeni ısıtan gaz pompalama sözü vermişti. Ancak son otuz yılda emisyonlar yalnızca yüzde 32 oranında azaltıldı.  Komisyon, en son Enerji Birliğinin Durumu raporunda önümüzdeki yedi yıl için “önemli boşlukların” bulunduğunu tespit etti.

Avrupa Çevre Ajansı‘nın tahminlerine göre, mevcut politikalar 2030 yılında emisyonları yalnızca %43 oranında azaltacak . Planlanan ancak henüz uygulamaya konulmayan ancak yine de iklim eyleminde yüzde yedi puanlık açık bırakan politikaları da dahil edersek bu rakam yüzde 48’e çıkıyor.

AB’nin yeni iklim komiseri Wopke Hoekstra, “Bu hedeflere tam olarak ulaşmak için emisyon azaltım hızının artırılması gerekiyor” dedi.

‘Yenilenebilir enerji sektörü daha hızlı büyümeli’

Komisyon’un raporunda, enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden olan Ukrayna’daki savaşın ardından birliğin Rusya‘dan alınan gazdan hızlı bir şekilde vaz geçme çabaları da övüldü: AB ülkeleri, Rus gazı ithalatını 2021’de 155 milyar metreküpten 2022’de 80 milyar metreküpe, 2023’te ise tahmini olarak 40-45 milyar metreküpe düşürmüştü.

Komisyon, AB’nin aynı zamanda rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi temiz teknolojilerde de bir patlama yaptığına vurgu yapsa da yenilenebilir enerjinin son on yılda olduğundan çok daha hızlı büyümesi gerektiği konusunda da uyardı. Verilere göre, Avrupa enerjisinde yenilenebilir enerjinin payı her yıl 0,67 puan artarak 2021’de yüzde 21,8’e ulaştı. On yılın sonunda AB’nin yüzde 42,5 hedefine ulaşması için çok daha hızlı bir büyüme gerçekleştirmesi gerekecek.

Hoekstra, emisyonların istikrarlı bir şekilde düştüğünü ancak üç şeyin öne çıktığını söyledi. “Birincisi, binalarda ve ulaşımda önemli emisyon kesintilerine ihtiyaç var. Bu sektörlerdeki ilerleme en iyi ihtimalle yavaş oldu. İkincisi, doğal karbon havuzunun büyümesi gerekiyor. Bazı yerlerde karbon yutakları emisyon kaynağı haline geldi ve bu endişe verici. Üçüncüsü, tarımda emisyonların azaltılması konusunda çok daha önemli ilerlemelere ihtiyacımız var.”

‘Fosil yakıt sübvansiyonlarına son verilmeli’

Çoğu AB üye ülkesi enerji krizine, insanların ve endüstrilerin fosil yakıt satın almasını ve yakmasını kolaylaştırarak yanıt verdi. Raporda, sübvansiyonların 2022’de 123 milyar avroya yükseldiği ve bunların yarısının bu on yılda bir bitiş tarihinin bulunmadığı belirtildi.

AB’nin önümüzdeki ay Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak olan COP28 İklim Zirvesi’nde AB, fosil yakıtların küresel ölçekte aşamalı olarak durdurulması ve bazı sübvansiyonlar için baskı yapması bekleniyor.

Hoekstra, COP28’in görev tanımında, tüm üye devletlerin ne enerji yoksulluğuna ne de adil geçişe çözüm getiren fosil yakıt sübvansiyonlarının mümkün olan en kısa sürede aşamalı olarak kaldırılması gerektiği konusunda anlaştığını hatırlattı.

Pek çok Avrupa hükümeti, AB’nin teşviklerine rağmen son aylarda iklim eylemine ayak uydurmadı. Sadece bir avuç üye ülke, komisyonun haziran ayına kadar istediği iklim ve enerji planlarının taslağını sundu. En büyük kirletici beş ülkeden üçünün (Almanya, Fransa ve Polonya) eylem planları ise hâlâ eksik.

Kampanya grubu İklim Eylem Ağı‘nın (CAN) Avrupa şubesinin yeni bir raporuna göre, sunulan taslaklardaki politikalar da gezegenin sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde ısınmasını engellemeye yetmiyor . Ayrıca 2030 için AB’nin asgari iklim ve enerji gerekliliklerine uymak için de çok zayıf bulundular.

CAN Avrupa Direktörü Chiara Martinelli, AB’deki hükümetleri eylem planlarında “zorluğun büyüklüğüne uymaya” çağırdı: “Bu rapor, hızlandırılmış iklim eylemine yönelik acil talep ile yavaş ilerleme arasındaki göze çarpan zıtlığı çarpıcı bir şekilde vurguluyor.”

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.