ManşetTürkiye

Atalay’ın tahliye talebi Yargıtay tarafından reddedildi: Gezi’den suç çıkaramazsınız

0

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava nedeniyle tutuklu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini oybirliği ile reddetti.

Kararda, yasama dokunulmazlığına iki istisna getirildiği, bunların “ağır cezayı gerektiren suç hali” ve Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması” başlıklı 14. maddesindeki durumlar olduğu belirtildi.

“Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlamış olması dikkate alındığında Anayasa’nın 83. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” denilen kararda şu ifadeler yer aldı:

“Şartları oluşmadığından sanık Şerafettin Can Atalay müdafiinin yargılamanın durmasına ve sanığın tahliyesine ilişkin talebin reddine, diğer temyiz itirazların davanın esası ile birlikte incelenmesine, kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na ve sanık müdafiine tebliğine, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde Dairemize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine düzenletilecek bir tutanak ile Yargıtay 4. Ceza Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere 13.07.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

‘Gezi’den suç çıkaramazsınız’

Can Atalay, kararın ardından açıklamada bulundu:

“Biz söyleyeceğimizi söyledik. 2013’te Taksim’de ne söylediysek duruşma salonlarında da aynısını söyledik. Bugün de tekrarlıyoruz. Gezi’den suç çıkaramazsınız. Artık; bugüne kadar susanlar, yarım ağız konuşanlar, konuşuyormuş gibi yapanlar konuşmalı.”

Atalay ayrıca şunları kaydetti:

“ Bu hukuksuzluğu, hukuk devletine beton dökme girişimini kendi meselesi görenler ve görmesi gerekenler konuşmalı.

‘Biz memleketi sokakta bulmadık, olmadık komplo teorilerine boyun eğmeyeceğiz’ diyenler konuşmalı.

Sadece benim için değil, ağır ceza tehditlerine rağmen Gezi’yi savunmaktan bir adım bile geri durmayanlar için konuşmalı. Zulme uğrayan herkes için herkes konuşmalı. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Baki ilk selam.

Not: TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı’nın sayın üyeleri, durumun vehameti karşısında artık ciddiyetle sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekiyor. Madem şimdilik ben oraya gelemiyorum, o zaman yemin etmek için heyetinizi buraya davet ediyorum.”

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.