İklim ve EnerjiManşet

Atakaş Termik Santrali’nin önlisansı yeniden değerlendirilecek!

0
Atakaş Kömürlü Termik Santrali

2015 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen Paris İklim Zirvesi’nin  2020 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen kararlarının altına Türkiye 2016 yılının Nisan ayında imza atmış olmakla birlikte sözleşme TBMM’de henüz onaya sunulmadığı için fosil yakıt üretim ve kullanımını  sınırlamaya yönelik girişimlerde bulunulmuş değil. Aksine,  Türkiye’de  termik santral yatırımlarına hızla devam ediliyor ve  bunların sağlıklı işletilmedikleri de bilinen bir gerçek. Zira Türkiye genelinde özellikle Adana, Mersin, Hatay bölgesinde yoğunlaşan termik santrallerin sorunlu işlediği Çevre Mühendisleri Odası(ÇMO)’nın çalışmalarıyla ortaya konmuştu.

Dün, bunlardan biri olan  Hatay -İskenderun ATAKAŞ kömürlü termik santraline karşı  umut verici bir gelişme yaşandı. Atakaş’a ait 680 Megawatt kömürlü termik santralin kurulmasına yönelik  18/12/2014 tarihli önlisansın iptal davası, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin  Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri tarafından  yapılan itirazı haklı bulmasıyla yerel mahkeme olan Ankara 12. İdare Mahkemesinin 30/03/2017 tarihli kararını “kesin” olarak kaldırması şeklinde sonuçlandı.

Daha önce yerel mahkeme olan Ankara 12. İdare Mahkemesi ise sözkonusu önlisansın iptali  için “İNCELENMEKSİZİN RED” kararı vermişti.

Böylece Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin(istinaf mahkemesinin) kararına göre Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin, davanın esasına girerek dava dilekçesinde ortaya konmuş olan hukuki gerekçeleri ve  kömürlü termik santralin  tehlikelerini değerlendirerek yeniden bir karar vermesi gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)‘na  karşı Türkiye Barolar Birliği(TBB) ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri  tarafından önlisans iptali davası  açılmıştı.

Daha önce de Akkuyu önlisans davası için açmış oldukları davada  benzer bir sonuç almış olan Davacı vekili Gönüllü Av. İsmail H.Atal’a “Akkuyu NES için önlisans iptal davası açmak hak kabul edildi!” haberimizle duyurduğumuz Akkuyu önlisans iptal kararının Hatay Atakaş  emsal olmuş olabileceğini sorduk.

Av. Atal, Ankara bölge İdare Mahkemesi 7. İdari dava dairesi Akkuyu önlisans iptalinde lehimize olan kararı 15.11.2017 tarihinde verilmiş olduğu için bunun  6.12.2017 tarihli  Atakaş kararınına emsal olmuş olabileceğini belirtti.

Buna göre, hem Akkuyu Nükleer Santrali önlisans iptal davasında,  hem de Hatay İskenderun Atakaş kömürlü termik santral önlisans iptal davasında istinaf mahkemesinin lehteki kararıyla mevzuata yeni giren bir idari işlem olarak  önlisans  işlemine karşı tüm kirletici-ekosistemi bozan tesislere karşı önlisans  iptal davası açabilmenin dayanaklarından birisi olmuş bulunuyor.

Haber:Pınar Demircan

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.