İklim KriziManşet

Almanya Zirve’den önce İklim Eylem Programı’nı açıkladı.

0

BM iklim Zirvesi öncesinde İklim Eylem Programı 2030’u açıklayan Almanya’da, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak, karbon ‘fiyatlandırılacak’, elektrikli araçlara yatırım artacak ve 2030’a kadar 17 kömür santrali kapatılacak.

Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi öncesi önemli bir duyuru Almanya’dan geldi. Alman Bakanlar önceki gün “İklim Eylem Programı 2030”u Berlin’de kamuoyu ile paylaştı.

  • Plana göre tüm sektörlerde 2030 emisyon hedefleri 2019 yılı sonuna kadar yazılı hale getirilecek. Her bakanlık, ilgili detaylı eylem planını yazacak.
  • Almanya, ulaşım ve yapı sektöründe “Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi”ni kuruyor. Ayrıca, 2021 yılı itibari ile sabit karbon fiyatına geçiyor. 2021 yılında CO2’nin tonu başına 10 ile 35 Euro arasında bir fiyat belirlendi. Bu fiyat 2026 yılında yeniden düzenlenerek 35 ile 60 Euro/ton düzeyine çekilecek. Bu fiyatlandırma ülkede benzin fiyatının 3 ile 15 euro cent artacağı anlamına geliyor. Bu fiyatlandırma rejimi ile özellikle elektrikli ulaşım ve enerji verimliliği alanıda önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Almanya’nın karbona fiyat koyması uluslararası sivil toplumun da talep ettiği önemli bir adımdı.
  • Ulaşım: Almanya elektrikli araçlara yatırımı arttırıyor. Ülkede 2030 yılına kadar elektrikli şarj istasyonu sayısı 1 milyon’a çıkacak. Ayrıca benzinli araçlara karbon vergisi gelmesi, havacılık vergilerinin arttırılması ve demiryolu ulaşımına vergi muafiyetleri getirilmesi planlanıyor.
  • Enerji: 2030’a kadar 17 GW kömür santrali kapatılacak ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı %65’e çıkarılacak.
  • 2023 yılına kadar iklim eylemine en az 54 milyar Euro yatırım yapılacak. Bu yatırımın maliyetleri karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile karşılanacak.

Plana dair ayrıntılara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu arada, Almanya yetkilileri bu kararı açıklarken, Almanya sokakları da iklim eylemcileri ile doluydu. Sadece Berlin’de 80.000 kişi olmak üzere tüm Almanya’da 1.4 milyon insan sokaklara çıkarak ülkenin iklim eylemini arttırmasını talep etti.

Almanya’nın yeni İklim Eylem Planı’nın 25 Eylül’de Parlamento’dan geçerek yasalaşması bekleniyor. Bu plana dair sivil toplum ve akademi dünyasından gelen tepkileri ise şöyle:

Susanne Dröge- Kıdemli Araştırmacı, Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü (Stiftung Wissenschaft ve Politik): Alman iklim eylemi gündemi sadece sokaklardakilerin baskısı altında değildi, aynı zamanda Şansölye Merkel de Pazartesi günü BM İklim Eylemi Zirvesi’nde eli boş olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek istemedi.

Bugünün sonuçları, gerçek emisyon hedefine ulaşmak için yeterli olmadıklarından bir revizyona ihtiyaç duyulacak. Yine de Merkel, New York konuşmasında, kömürü aşamalı olarak terk etmeyi,  karbonsuzluğa geçişi adil kılacak araçlar anlamına gelecek bir karbon fiyatlandırması dahil olmak üzere, önemli önerilerde bulunacak.

Alman hükümetinin iklim politikası gündeminin açıklanmasındaki aciliyet tavrı, iç politik nedenlerden kaynaklandı. Büyük koalisyon hükümeti kalıcı bir kriz modunda, ancak bu kez yaklaşımları ele aldıkları konuya uyuyor: İklim değişikliği. ”

Christoph Schott – Kampanya Direktörü, Avaaz: “Almanya sokaklardaki baskıya, emisyonları azaltmaya yönelik somut bir eylem planı ile yanıt verdi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler Almanya’yı takip etmeli, karbon kirliliğini sonlandırmak için kendi planlarını oluşturmalı ve acilen% 100 temiz enerjiye geçmelidir. İklim değişikliği küresel bir tehdittir ve müdahalenin de küresel olması gerekiyor – yalnızca sokaklardaki vatandaşlar değil, hükümetlerin de. ”

Prof. Niklas Höhne -NewClimate Enstitüsü (1995’ten beri iklim görüşmelerini takip ediyor): Yeni Alman iklim paketi gecikmiş durumda. Bu zaruri, ama yetersiz. 2030 hedefinin belirlenmesinden 10 yıl sonra, hükümet nihayet bunu gerçekleştirmek için somut önlemler almaya karar verdi.

Paket Paris Anlaşması’ndan sonra, yeni gerçekleri ihmal ediyor. Yeni zorunluluk, sıfır sera gazı emisyonunu hedeflemektir. Ancak paket, fosil yakıtların tamamen nasıl saflaştırılacağı konusunda net bir vizyon olmadan, yalnızca kısa vadeli hedefi yerine getirmek için bireysel önlemler alıyor.

Almanya, iklim lideri konumunu ancak 2050’den önce sera gazı nötrlüğüne sıkı sıkıya bağlı kalarak (California 2045’te karbon nötrlüğüne karar verdi) ve 2030 hedefini daha iddialı hale getirerek sıfır emisyon konusunda ciddileşirse (Danimarka sadece hedefini belirledi) -70%) sürdürebilir.

Alexander Reitzenstein – Politika Danışmanı, E3G Berlin: Daha iddialı iklim politikaları için benzeri görülmemiş bir toplumsal talep, Alman koalisyon hükümeti için ortak payda haline geldi. Aynı zamanda, yüz binlerce kişi, Almanya’nın dört bir yanındaki 500’den fazla iklim grevine katıldı. Önerilen önlemler açık ilerlemedir, ancak küresel ısınmayı 1.5 dereceye kadar sınırlandırmaya katkıda bulunmak için daha iddialı hedeflere ihtiyaç duyulmasına rağmen, yerel ve Avrupa iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli olmaları muhtemel değildir.

Oliver Bäte, CEO Allianz AG: İklimi korumak sadece bizim işimiz değil, herkesin işidir. Bu ivedi sorun küresel bir hareket haline geliyor ve tüm paydaşlar önemini kavramış halde – sadece bilim insanları ve uluslararası örgütler değil aynı zamanda şirketler, politik liderler ve genç nesiller de. İhtiyacımız olan, sera gazı emisyonlarını azaltmak için güçlü bir fikir. İklim politikasındaki herhangi bir olumlu değişim, memnuniyetle karşılanacak bir hamledir. Her adım önemlidir. ”

Christian Sewing, CEO Deutsche: Deutsche Bank’ta iklim korumasının şu anda sosyal ve politik gündemin en başında olduğunu memnuniyetle bildiririz. Almanya’nın 2030 için iklim hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere tüm çabaları destekliyoruz. Bu; düşük karbonlu teknolojiler konusunda daha fazla araştırma yapılmasına ve etkili ve verimli bir iklim politikası için bağlayıcı, uzun vadeli bir çerçeveye ihtiyaç duyuyor.İklim hedeflerine ancak CO2 emisyonlarının uygun bir şekilde fiyatlandırılması durumunda ulaşılabilir. Bunun için de çeşitli araçlar kullanılabilir – belirleyici unsur, doğru fiyat sinyalleri sayesinde iklim hedeflerine ulaşılması ve ekonomik refah kayıplarının mutlak bir asgari seviyede tutulmasıdır. (…)”

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.