İklim KriziManşet

ABD Demokrat başkan adayları CNN’de iklimi tartıştı

0

Geçtiğimiz hafta İklim Twitter’ın (Climate Twitter) tek bir gündemi vardı. Amerikan başkanlık seçimleri için yarışan 10 Demokrat başkan aday adayı CNN’de 7 saat boyunca iklim politikalarını anlattı, uzmanların ve yurttaşların sorularını yanıtladı. Program hem bir başkanlık seçiminde iklim tartışmalarına yer veren ilk program olması hem de program formatı bakımından bir ilkti.

Emre Uzundağ, Amerika’dan bildiriyor…

Geçtiğimiz hafta Amerikan başkanlık seçimleri için yarışan 10 Demokrat başkan aday adayı CNN’de 7 saat boyunca iklim politikalarını anlattı, iklim aktivistlerinin, üniversite öğrencilerinin, ülkenin çeşitli yerlerinde şiddeti iklim değişikliğine bağlanan türlü doğa afetlerinden etkilenmiş felaketzedelerin, genç yaşlı her meslek grubundan dert sahibi vatandaşın sorularını yanıtladı. Program hem bir başkanlık seçiminde iklim tartışmalarına yer veren ilk program olması hem de program formatı bakımından bir ilkti.

10 Demokrat aday adayı stüdyoda tek tek arz-ı endam edip, kimi boksör yumruğu gibi inen kimi Le Tour’un en çeşit patikalarında bisikletten düştüğünüzde üstünüzü parçalayıp sizi yara bere içinde bırakacak sorulara yanıt verdiler.

Programda soru yönelten isimlerden, 350.org’un kurucusu Bill McKibben, program formatının beklentisinin ötesinde iyi olduğunu, bu sayede katılımcıların her adayı köşeye sıkıştırmaya yetecek süreye sahip olduklarını belirtiyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin düşünce kuruluşlarından SAIS’ten, ulus devletlerin uzun vadeli derin karbonsuzlaştırma tasarımlarını inceleyen Narayan Subramanian ise formatın, seçmenin, adayların iklim değişikliğini alt etme konusunda ne kadar adanmış olduklarını anlamalarına yardımcı olduğunu ekliyor.

Süperstarlardan çaylaklara doğru sıralı listemizdeki Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Beto O’Rourke, Pete Buttigieg, Cory Booker, Amy Klobuchar,  Andrew Yang ve Julián Castro karbon vergisinden nükleer enerjiye, eko mültecilikten iklim değişikliğinin sınıfsal etkisine, iklim değişikliğiyle mücadelede radikal ve girişimci çözümlere ve bireysel olarak neler yapılabileceğine kadar geniş bir yelpazede konuyu ele aldı. Ve iklim değişikliğiyle yapılacak mücadelenin yaratacağı büyük istihdam ve ekonomi es geçilmedi.

Birçok iklim inkarcısı Reddit’te, demokratları, iklim değişikliği politikalarının yarattığı ekonominin hülyasıyla iştahı kabarıp gözü dönmüş trollere benzetiyor. Fosil yakıtların gerçek maliyetini ortaya çıkarmaya ve temiz enerjiye geçiş yollarını kolaylaştırmaya odaklanmış araştırma, iletişim ve savunma örgütü Oil Change International’dan David Turnbull ise böyle düşünmüyor. Demokrat adayların, demokrat seçmenin önceliğinin iklim değişikliğiyle mücadele olduğunun farkında olduklarını belirtiyor. Tartışmanın, kamuya ait topraklarda ve denizlerde petrol çıkarılmasının yasaklanması, fosil yakıtların üretilmesi için vergilerden karşılanan sübvansiyonların kaldırılması, petrol ve gaz çıkarılması için başvurulan hidrolik kırma yöntemlerinin sonlandırılması gibi konular etrafında gelişmesinin bu iddiaları çürüttüğü kanısında Turnbull.

Kim Kazandı?

CNN’in “İklimi Krizi” başlığı seçimi, her adayın konuşmasının bir yerinde muhakkak ve bazen defalarca vurguladığı “İklim Değişikliği bir var oluş krizidir” söylemi gecenin asıl kazananları olsa da, en iyi performansın kimin sergilediğini merak etmekten kendimizi alamıyoruz. Turnbull, yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen ve bu oturumun yapılmasına öncülük eden Vali Jay Inslee’nin gecenin asıl kazananı olduğunu söylüyor. McKibben ise Sanders ve Warren’dan eşit derecede etkilendiğini, Sanders’ın her zamanki güçlü kişiliğini ortaya koyduğunu Warren’ın ise sağcıların attığı iklim ağına takılmadan özgün iklim politikaları hakkında nasıl konuşulacağının dersini verdiğini söylüyor. Subramanian, Warren’ın iklim değişikliğiyle mücadelede sadece teknik düzenlemelere değil, politik düzenlemeler gidilmesi gerektiğinin farkında olduğunu gösterdi diyerek arka çıkıyor McKibben’a. Providence College’tan Thea Riofrancos ise Sanders’ın olması gerektiğinden daha iyi olduğunu belirterek heyecanını gizleyemiyor. Ancak internetin sevgilisi bambaşka bir isimdi: Andrew Yang. Zihni sinir icatlarıyla en büyük ilgiyi Yang topladı internette.

Bill McKibben, sonbaharda adaylar arasındaki rekabet kızıştıkça, iklim değişikliği tartışmalarına daha sık rastlayacağımız düşüncesinde. McKibben’ın çizgisini takip edip, yedi saat boyunca iklim konusunda bütün Amerikan politikalarının kusurlarını Trump hükümetine yükleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışan ve bu konuda hiç köşeye sıkıştırılmayan adayların,  onları tanımlayan iklim değişikliği politikalarına kısaca göz atalım. Tüm adayların başkan seçilirlerse ilk icraat olarak, Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil olacaklarını da not düşelim. Birçok aday ufak farklarla hemen hemen aynı şeyleri söylerken, biz onların ön plana çıktıkları başlıkları alıntılayacağız.

JOE BIDEN, Eski Amerikan Başkan Yardımcısı

Geceye dersini çalışmadan gelen Joe Biden, internetin en büyük alay konusuydu. Dünyada seragazı salımının “sadece” %15’ini Amerikalıların yaptığını belirten Biden, 2050’de net sıfır karbon ayak izini hedeflendiğini belirtiyor. Bunun için 1.7 trilyon dolar bütçe ayıracağını açıklayan Biden, “büyük para”yı incitmemek ya da öyle bir niyeti olmadığı için bu bütçeyi nasıl yaratacağını açıklamıyor. Biden’ın tüm iklim planı, kaynağı ve nasıl kullanılacağı belirsiz trilyonlarca dolarlardan bahsetmekten ileri gitmiyor.

Daha fazla bilgi için: https://joebiden.com/climate/

BERNIE SANDERS, Vermont Senatörü

Gün içinde ayrı ayrı maillerinize, telefonlarınıza ya da sosyal medya hesaplarınıza bağış isteği gönderen ve bu yüzden İklim Değişikliğiyle mücadele bütçesi olarak açıkladığı 16 trilyonu nasıl bir araya getireceğine şüpheyle baktıran Bernie Sanders’ın “Green New Deal” başlıklı projesi en tutkulu projelerden. Sanders, 2030’a kadar enerji ve ulaşım sektöründe temiz enerjiyi, 2050’de net sıfır karbon ayak izini vaat ediyor. Fosil yakıt sektöründe çalışanlara 20 milyon yeni iş sözü veren Sanders, sübvansiyonları keseceğini ve karbon vergisi getireceğini belirtiyor. Birçok adayın aksine Amerika’nın iklim değişikliğiyle mücadelesini, uluslararası arenada hegemonya fırsatı olarak değil uluslararası işbirliği fırsatı olarak görüyor. Fosil yakıtla mücadele çerçevesinde askeri harcamaları kısacağını açıklayan Sanders, dezavantajlı gruplara ev projeleriyle, iklim adaletinden en çok etkilenen sınıflara çeşitli devlet yardımlarıyla farklı bir aday profili çiziyor.

Daha fazla bilgi için: https://berniesanders.com/issues/green-new-deal/

ELIZABETH WARREN, Massachusetts Senatörü

Zıp zıp yerinde duramayan, çocuğumuz olsa hiperaktif etiketini takacağımız Elizabeth Warren’ın en ayırt edici politikası ve söylemi tüm sektörlerde ekonomik vatanseverlik etrafında yeşil ürünlerin imal ve ihraç edilmesi. Bunun için Ar-Ge çalışmalarına 2 trilyon dolar ayıracak Warren. Bernie Sanders ile birlikte en net nükleer karşıtı olan Warren, enerjinin %10’luk kısmını kamu alanlarına kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarından ve akarsulardan sağlamayı hedefliyor.

Daha fazla bilgi için: https://elizabethwarren.com/

KAMALA HARRIS, Eski Kaliforniya Başsavcısı

Harris’in iklim politikasındaki belli başlı kelime tercihleri, onun bir zamanlar görkemli bir başsavcı olduğunu bize unutturmuyor. Harris’in alametifarikası, “kötü davranışlar” olarak nitelendirdiği büyük petrol şirketlerinin eylemlerini karbon skoru üzerinden ölçüp bir cezalandırma sistemi. Bu sistemin bir kolu da uluslararası ticarette, ticaret yapılan ülkelere bir takım kesin kıstaslar getirmeyi planlıyor.

Daha fazla bilgi için: https://kamalaharris.org/climate/

BETO O’ROURKE, ABD Temsilciler Meclisi Eski Üyesi

Beto O’Rourke, Amerika’yı dünyanın en büyük gücü yapan değerin göçmenlerin aktardığı birikim olduğuna inanıyor. Her ne kadar planında eko mülteciliğe yer vermemiş olsa da, iklim planının temelinde dezavantajlı gruplara konut, ulaşım ve sağlık harcamalarında maddi yardımlar alıyor. Bu gruplar aynı zamanda Amerika’yı son yıllarda daha fazla döven kasırgalardan en çok etkilenen ve mağdur olan kesimler olduğundan onlara afet öncesi güçlendirme projeleri ve eğitimleri sözü veriyor.

Daha fazla bilgi için: https://betoorourke.com/climate-change/

PETE BUTTIGIEG, South Bend, Indiana Belediye Başkanı

Pete Buttigieg her ne kadar CNN’deki programda kendisine özel jetle neden uçtuğu soru yöneltildiğinde “çünkü başkanlık için yarışıyorum” minvalinde kuru ve toy bir cevap verse de birçok adayın göz ardı ettiği bir projeyle dikkat çekiyor. “Ulusal Afet Derecesinde Şiddetli Hava Sigortası” adını verdiği bir sigorta fonu oluşturarak, Federal Hükümetin afetzedelere sigorta yardımı yapmasını vaat ediyor. İklim değişikliğinin tetikleyicisi büyük endüstriler bu kadar gündemdeyken, sigortacılık gibi iklim değişikliğinden en çok zarar edecek ve milyonlarca mağdur yaratacak bir sektöre müdahale politikası en önemli ayırt edici politikası.

Daha fazla bilgi için: https://peteforamerica.com/wp-content/uploads/2019/09/Climate-Plan-White-Paper.pdf

CORY BOOKER, Newark Belediye Başkanı       

İklim politikalarını “Demokrasi, bir yüklemdir” mottosunun üzerine oturtan Booker’ın öne çıktığı alan, çiftçilik, tarım ve orman konularındaki projeleri. Çiftçilerin enerji verimi yüksek teknolojilere geçmeleri için yeni fonlar oluşturmayı, Koruma Altına Alınan arazi sayısını 24 milyon hektardan 40 milyon hektara çıkarıp buralarda bilim insanlarınca belirlenmiş yöntemleri hayata geçirmeyi, karbon tutumu yapacak sulak alanların restorasyonunu gerçekleştirip 2050’ye kadar 16 trilyon ağaç dikmeyi vaat ediyor. Nükleer enerjiye en sıcak bakan adaylardan olduğunu da not düşmeliyiz.

Daha fazla bilgi: https://corybooker.com/issues/climate-change-environmental-justice/corys-plan-to-address-the-threat-of-climate-change/

AMY KLOBUCHAR, Minnesota Senatörü

Otoyollar, Amerika’nın atar damarlarıdır. Volkswagen’ın bu pazara tutunmak için attığı taklalar belgesellere, araştırmalara konu oldu. Klobuchar, ulaştırma alanındaki projeleriyle öne çıkıyor. Başkanlığının ilk 100 gününde yakıt standardizasyonu getireceğini, elektrikli araçlara yatırım yapacağını, yaya ve bisiklet yollarını geliştireceğini, toplu ulaşımı yaygınlaştıracağını, demiryollarını dünyada hak ettikleri yere getireceğini ve uluslararası deniz ve havayolu taşımacılığının karbon emisyonunu azaltacak Ar-Ge projelerine finansman yaratacağını söylüyor.

Daha fazla bilgi için: https://medium.com/@AmyforAmerica/senator-klobuchars-plan-to-tackle-the-climate-crisis-b1133845d2bb

ANDREW YANG, Girişimci

Andrew Yang, üç noktada rakiplerinden sıyrılıyor: Bioenerji, nükleer enerji ve jeoloji mühendisliği, özel havacılık sektörü için çeşitli yakıt teknolojileri, organik atıklardan kurtulmak için yeni sistemler, eski teknolojinin terk edildiği yeni nükleer santraller, okyanusta daha fazla karbondioksit emecek planktonların üretilmesi, güneş ışınlarını dünyadan uzaklaştıracak kalkan niteliğinde kükürt dioksitin stratosfere salınması bunlardan yalnızca birkaç tanesi.

Daha fazla bilgi için: https://www.yang2020.com/blog/climate-change/

JULIÁN CASTRO, ABD Konut ve Kalkınma Eski Sekreteri

Castro’nun politikasının temelinde eğitim yatıyor. Fosil yakıt sektöründe çalışan işçilere yeni yaratılan yeşil istihdam alanlarına geçişlerinde bilgilendirme eğitimleri verilmesini, bireylerin ve küçük toplulukların geri dönüşüm konusunda eğitilmesini, kamusal arazileri, sulak arazileri ve vahşi yaşam alanlarını koruyacak her yıl 15.000 gençten müteşekkil birliklerin kurulup, eğitilmesini savunuyor.

Daha fazla bilgi için: https://issues.juliancastro.com/climate-1/

(İklim Haber’den aynen alınmıştır.)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.