COP25İklim KriziManşet

Türkiye, üç sektörde değişimle emisyonları azaltabilir

0

İklim Eylemi Takipçisi (CAT) tarafından hazırlanan ülke özelinde raporların beşincisi olan “İklim Eylemini Artırmak: Türkiye” başlıklı analiz,  Madrid’de gerçekleştiriken COP25’teki yan etkinlikte tanıtıldı.

Türkiye ekonomisinde en yüksek emisyon oranlarına sahip sektörleri yakından inceleyen rapor, Türkiye’nin iklim eylemini artırma konusunda muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Emisyonların yüzde 14’ü azaltılabilir

Rapora göre sadece Türkiye sadece üç ana sektörde eyleme geçerek 2030 yılına kadar emisyonlarını ciddi oranda azaltabilecek. Elektrik, konut ve yolcu taşımacılığı sektörlerinin Paris Anlaşması ile uyumlu bir patikaya oturtulması, emisyonların 2030 yılına kadar 2017 seviyelerine kıyasla yüzde 14 oranında azaltılmasını sağlayarak mevcut yükseliş eğilimini tersine çevirecek.

‘Paris Anlaşması’ndaki hedefler yetersiz’

Paris Anlaşması çerçevesinde zayıf bir hedef belirleyen Türkiye’nin şimdiden bu hedefin ötesine geçmeye başladığını belirten rapor, Türkiye’nin daha iddialı bir taahhütte bulunmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu öne sürüyor.

‘Yolcu taşımacılığı karbonsuzlaştırılabilir’

Raporun sonuçlarına göre, elektrik sektörünün karbonsuzlaştırılması gerek karayolu-demiryolu taşımacılığı, gerekse yapı sektörlerinin karbondan arındırılması için kilit önem taşıyor. 2035 yılına kadar elektrikli araç satışlarının %100 oranına ulaşmasını sağlayacak şekilde yolcu taşıtı filosunun elektrifikasyonunun gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin yolcu taşımacılığı sektörünün Paris Anlaşması ile uyumlu bir patikaya oturtulması için elzem.

Elektrifikasyon dışındaki diğer seçenekler arasında yakıt verimliliği standartları getirmek ve toplu taşımanın payının artırılmasına yönelmek bulunuyor. İklim Eylemi Takipçisi’nin ortaya koyduğu Paris Anlaşması ile uyumlu senaryolara göre, bu tür eylemler bu sektördeki emisyonları bugünden itibaren 2030 yılına kadar yaklaşık üçte bir oranında azaltabilir, 2050 yılına kadar ise sıfır seviyesine indirebilir.

En büyük otomotiv üretici ve ihracatçılarından birisi olan Türkiye, aynı zamanda yerli elektrikli aracını üretmeyi hedefliyor. Rapor, bu hedefin Türkiye’de böyle bir dönüşümün gerçekleşmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması yolunda önemli bir adım olduğunu ortaya koyuyor.

Konut sektöründe değişim

Konut sektörüne ilişkin olarak İklim Eylemi Takipçisi’nin bulgularına göre, 2030 yılına kadar emisyonların %40-50 oranında azaltılması ve yüzyılın ortasına kadar emisyon seviyesinin sıfıra indirilmesi mümkün. Bunun gerçekleşebilmesi için, Türkiye’nin, sıfıra yakın enerji tüketen binalar hedefi doğrultusunda yeni binalara yönelik standartlarını güçlendirmesi, su ve mekân ısıtma uygulamalarının elektrifikasyonunu sağlaması, buna ek olarak pişirme uygulamalarının elektrifikasyonu ile aydınlatma ve diğer cihazların enerji verimliliğinin artırılması da dâhil olmak üzere mevcut binaları köklü bir yenileştirme sürecinden geçirmesi gerekiyor.

‘Yeni işlerin geliştirilmesini sağlayabilir’

İklim Eylemi Takipçisi’ne katkı sağlayan araştırma kuruluşlarından birisi olan Yeni İklim Enstitüsü’nden (NewClimate Institute) Hanna Fekete, konu ile ilgili olarak şunları ifade etti:

“İddialı bir karbonsuzlaştırma süreci izlendiği takdirde bir yandan emisyonlar ciddi oranda azalacak, diğer yandan inşaat ve imalat sektörlerinde yeni işlerin geliştirilmesi, istihdam yaratılması, kirliliğin azaltılması ve modern barınma imkânların teşvik edilmesi gibi ek faydalar sağlanacaktır”

 

Climate Analytics’ten Ursula Fuentes ise yenilenebilir enerji kaynakları için verilen fiyatların düştüğüne dikkat çekerek fosil yakıtlara ağırlık verilmesinin ne kadar mantıklı olduğunu sordu. Fuentes “Elektrik sektörünün Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi durumunda, Türkiye 2030 yılına kadar kömürü devre dışı bırakarak yenilenebilir enerjiye yoğunlaşma ve yüzyıl ortasına kadar elektrik üretimini karbondan tamamen arındırma potansiyeline sahip” değerlendirmesini yaptı.

 

More in COP25

You may also like

Comments

Comments are closed.