EnerjiManşet

2023 Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu yayımlandı

0

Her yıl yayımlanan Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu‘nun (WNISR2023), 2023 yılına ait değerlendirmeleri yayımlandı.

549 sayfalık raporda uluslararası nükleer endüstrinin durumu ve eğilimleri değerlendiriliyor; mevcut ve potansiyel yeni nükleer ülkelerdeki yeni inşa programlarının ve Küçük Modüler Reaktör (SMR) gelişiminin durumu ele alınıyor.

Bu yılki rapora Londra‘daki Chatham House gibi önde gelen düşünce kuruluşlarından, Nagasaki, British Columbia, Berlin Teknik ve Johannesburg üniversitelerinden uzman akademisyenlerin yanı sıra, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’tan yedi disiplinlerarası uzman , bir veri mühendisi, çok sayıda düzeltmen ve iki sanatsal tasarımcı katkıda bulundu.

Yeni sübvansiyor mekanizmaları odakta

WNISR2023, Nükleer Enerji Ekonomisi ve Finansı üzerine, kalıcı rekabet baskılarının nükleer sektörü artan devlet desteğine güvenmeye nasıl zorladığını değerlendiren özel bir odak bölümü içeriyor.

Daha fazla odaklanılan bölümler arasında, çok sayıda yeni sübvansiyon mekanizması da dahil olmak üzere ABD nükleer politikasının genişletilmiş bir analizinin yanı sıra, devam eden bir elektrik krizinin ortasında mücadele eden Güney Afrika nükleer programının bir değerlendirmesi yer alıyor. Rapor aynı zamanda Almanya‘nın nükleer filosunun, son üç reaktörü Nisan 2023’te kapatılana kadar olan geçmişine de bakıyor ve komşu Fransa‘nın, tarihi açıdan felaketlerle dolu bir nükleer performans yılında karşılaştığı zorlukları inceliyor.

Çalışmada Rusya’nın rükleer endüstrisinin durumu ve diğer ülkelerdeki nükleer oyuncularla uluslararası karşılıklı bağımlılığın karmaşık sonuçları da ele alınıyor.

Fukushima Durum Raporu ise 2011 felaketinin devam eden saha içi/saha dışı zorluklarının yanı sıra vatandaşların sağlık ve tazminat talepleriyle ilgili hukuki gelişmelere ilişkin genel bir bakış sunuyor. Hizmetten Çıkarma Durum Raporu‘nda, şu anda 210’dan fazla kapalı nükleer güç reaktörünün mevcut durumunu inceliyor; bu, dünyadaki bir noktada elektrik üreten tüm birimlerin üçte birine yakın. Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı bölümünde de iki elektrik üretim teknolojisinin gelişim kalıpları arasındaki artan uçuruma genel bir bakış sunuluyor

Raporun Ek 1’inde de, odak bölümlerinde yer almayan, yürürlükteki tüm nükleer programların bölge ve ülkeye göre bir genel görünümünü sunuluyor.

Rapor için tıklayın 

 

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.