UncategorizedEnerjiİklim KriziManşet

[ZeroBuild Summit’22] Binalarda enerji tüketimini yüzde 95 azaltmak mümkün

0

Türkiye için yapılarda değişimin yol haritasının ele alınacağı Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi- ZeroBuild Summit’22, 23-26 Mart 2022 tarihlerinde, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

44. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ile eş zamanlı olarak İstanbul Tüyap Kongre Merkezi’nde “Change Starts Here!–Değişim Burada Başlıyor!” sloganı ile düzenlenecek zirvede teknoloji oturumları, sunumlar ile “Sıfır Enerji Binalar”ın nasıl geliştirileceği ve dönüşümün nasıl sağlanacağı konuları ele alınacak.

Zero Build Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil ile Türkiye’nin mevcut yapılaşması, iklim krizine karşı binalarda enerji verimliliği ve zirve hakkında konuştuk.

‘Sıfır Enerji Bina bugün için bir zorunluluk’

Yeşil Gazete: “Sıfır Enerji Binalar”a dönüşümün ülke gündeminde yer bulması amacıyla düzenlen ZeroBuild Summit’22, 2022 yılının mart ayında fiziksel ortamda gerçekleşecek. Hangi konular ele alınacak?

Gamze Karanfil: Evet dediğiniz gibi ZeroBuild buluşmasını bu yıl ilk kez fiziksel ortamda gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi ilk ikisini dijitalde düzenlemiştik. Zirvemiz, bu yıl 44. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul ev sahipliğinde 23-26 Mart tarihleri arasında TÜYAP Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. İlk kez katılımcılarımızla yüz yüze buluşacak olmaktan dolayı hem çok mutlu hem de heyecanlıyız.

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit’22’de yapı sektörünün geleceğini ‘Change starts here-Değişim burada başlıyor’ sloganıyla ele alacağız. Dünyanın hızla geliştiğine ve günümüzün küresel iklim krizi şartlarının bizleri dönüşümü hızla gerçekleştirmeye zorladığına dikkat çekerek, sürdürülebilir yapılar ile bu dönüşümün gücünü yakalamanın mümkün olduğunu vurgulayacağız. Zirvede, yerli-yabancı 100’e yakın konuşmacının katılımıyla tüm paydaşlara bir yol haritası sunmayı ve Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını tüm kamuoyuna göstermeyi amaçlıyoruz.

ZeroBuild Summit’22’de ana hatlarıyla; teknoloji oturumları, networking fırsatları ve odaklanmış sunumlar ile ‘Sıfır Enerji Binalar’ın nasıl geliştirileceği, dönüşümün nasıl sağlanacağını konu edeceğiz. Bunların yanı sıra 6 Ekim 2021 tarihinde imzaladığımız Paris Anlaşması’nın ülkemizin karbonsuzlaştırma yol haritasına etkilerini ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinde yapıların rolünü de detaylı bir biçimde ele alacağız.

Eş zamanlı olarak düzenlenecek ZeroBuild Summit’22 Uluslararası Sergi Alanı’nda sıfır enerji binalara ait yeni ürün ve teknolojileri ile pek çok sektör lideri marka yer alacak. “ZeroBuild Network Zone” için ayrılan özel alanda kurulacak stantlarda ziyaretçiler, yapılarını daha verimli işletmek ve çevreye olan etkilerini minimuma indirebilmek için sunulan çözümleri inceleme olanağı yakalayacaklar. Ayrıca proje pazarı niteliğinde hazırlanacak olan “ZeroBuild Summit-Uluslararası Poster Alanı”nda da projelerini paylaşmak isteyenler yerlerini alacak, fuar katılımcılarına, ziyaretçilere kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar.

 Sıfır Enerji Binalar”a dönüşümün kapsamı mı nedir? Türkiye’nin mevcut alt ve üst yapısıyla nasıl dönüştürülebilir?

Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmak tüm dünyada ivme kazanan bir hedef. Son yıllarda özellikle ticari binalarda, gerek sağladıkları maliyet ve rekabet avantajı gerekse kanuni zorlamalar sebebiyle bu tür binalara ilgi artmış durumda. Bununla birlikte, Sıfır Enerji Bina kavramı birçok yerel yönetimin kısa ve orta vade hedeflerinde de yer almaya başladı. İklim değişikliğinin sert etkileri, kanun yapıcıların ve yerel yöneticilerin çalışmalarını şüphesiz hızlandıracak.

 Türkiye’de bir önceki yıla göre Sıfır Enerji Binalar konusunda ne gibi ilerlemeler yaşandı? Ekonomisini ağırlıkla inşaatın oluşturduğu Türkiye bu konuya ne kadar önem veriyor?

Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyon hedeflerinin belirlenmesiyle Türkiye’nin iklim politikalarında yeni bir döneme girilmiş oldu.  Bu dönemde, hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaların hızlandırılarak, düzenleme ve teşviklerle ‘Sıfır Enerji Binalar’a geçiş için topyekûn bir dönüşüm başlatılması da zorunlu bir hal aldı.

Paris İklim Anlaşması’nın yüklediği sorumluluklar dışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılacağı belirtildi. Böylece, yaşanabilir bir dünya için üretilen çözümlerden biri olan ve AB’de 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm, Türkiye’nin de eylem planlarında girmiş oldu.

Türkiye’nin mevcut yapılaşmasındaki sorunlar sizce nedir? Sıfır Enerji Binaları’na geçiş ne kadar mümkün? Bunun için hangi çalışmaları yapması gerekiyor?

 Türkiye’de öncelikli yapılması gereken şey, ülke olarak Sıfır Enerji Binalar Stratejisi ve Yol Haritası yayınlamak ve eğitim, Ar-Ge, üretim, son kullanıcı aşamalarının her birini teşvik etmek. Sıfır Enerji Binalar konusu, özellikle son kullanıcı aşamasında mevcut sistemlerden farklı politikaların izlenmesi ve takip sisteminin titizlikle uygulanması gereken bir alanı oluşturuyor. Geliştirilecek olan yol haritası ve teşvik sistemlerinin ülkemizde yapılan çalışmalara hem niceliksel hem de niteliksel açıdan katkı sağlayarak Sıfır Enerji Binalara olan ilgiyi artıracağına ve büyüyen bir ekosistem oluşturacağına inanıyorum.

İklim krizinden en çok etkilenecek ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Zararı en aza indirebilmek için en acil atılması gereken adımlar nelerdir? ZeroBuild nasıl bir rol alabilir?

 İklim krizi bize kendini kimi zaman yangın, sel, kuraklık haberleriyle, kimi zaman da tür çeşitliliğinin azalması ve deniz salyasında olduğu gibi baskın türlerin çoğalması, tarımda verim kaybı haberleri ile gösteriyor. İklim krizinin nedenleri ve olası sonuçlarının uluslararası boyutta ilk kez ele alındığı Rio Konferansı üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş durumda. Yıllar içerisinde uluslararası onlarca toplantının gündemi olan bu konuda ilerlemeler kaydedilmiş olsa da istenilen noktaya henüz gelinemedi. Şu an uluslararası sözleşme bazında en önemli adım, bizim de yakın zamanda imzacısı olduğumuz Paris Anlaşması olarak karşımızda duruyor. Bu anlaşma, gezegenimizin sıcaklık artışını azami +1,5 derecede tutacak şekilde karbon salımının azaltılmasını hedefliyor.

ZeroBuild yaklaşımı tam da burada önem kazanıyor. Binaların enerji tüketimi, küresel emisyonların yüzde 40’ına sebep oluyor. Bu nedenle, binalarda enerji verimliliği kritik bir öneme sahip. Elimizdeki bilgi ve deneyimin zaman kaybetmeden yaygınlaştırılması iklim kriziyle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Şu andaki bilgi ve imkânlarımızla binalarda enerji tüketimini yüzde 95 seviyelerinde azaltmamız, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi yerinde veya yakın yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamamız mümkün. Yeter ki niyetimiz olsun. İklim krizi bizi çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan etkilerken atacağımız adımlarla dünyamızı çok daha yaşanabilir hale getirmek kesinlikle elimizde. Gezegenimizi ve içinde yaşayan tüm canlıları çok seviyor, birlikte yaşayacağımız güzel günleri düşlüyoruz. Bu nokta da ZeroBuild Summit’22’ye büyük önem atfediyoruz. Konunun tüm bileşenleriyle ele alındığı en kapsamlı platformlardan bir olması zirveyi, iklim kriziyle mücadelede önemli bir yere taşıyor. Çıkış sloganımızda da dediğimiz gibi, “Değişim Burada Başlıyor!”…

You may also like

Comments

Comments are closed.