İklim KriziManşet

Yerel iklim eylemi, büyük ekonomileri Paris İklim Anlaşması hedeflerine yaklaştırıyor

0

Şehirler, eyaletler ve iş dünyasının, yani kamu dışı tüm aktörlerin iklim değişikliği eylemi konusunda vermiş olduğu somut taahhütleri derleyen kapsamlı bir çalışma yayınlandı.

Çalışma, iklim eylemi konusunda yerel aktörlerin giderek daha fazla adım attığını gösterirken diğer bir yandan da Donald Trump’a rağmen ABD’de iklim eyleminin yerel yönetimler ve şirketler düzeyinde giderek arttığını ortaya koyuyor.

Yale Üniversitesi, New Climate Institute, PBL Hollanda Çevre Değerlendirme Ajansı ve CDP tarafından yeni yayınlanan rapora göre, iklim konusunda atılan somut adımlar bizi Paris İklim Anlaşması hedeflerine yaklaştırabilir, ancak bu eylemler tek başlarına küresel ısınmayı 2°C derecenin oldukça altında tutmak ve 1,5° C dereceyle sınırlandırmak için halen yeterli değil.

Daha hızlı ve daha iddialı hedeflere ihtiyaç var

Yale-NUS College Öretim Görevlisi, Yardımcı Doçent ve Data-Driven Yale Direktörü Angel Hsu “Bu taahhütlerin dünyanın tehlikeli iklim değişikliğini önlemesine çok net bir katkısı var, ancak buradaki kritik nokta bu sözlerin yerine getirilmesinden emin olmak” diyor. HSU, “Bu çalışmamız çok sayıda aktörün eyleme geçmek üzere adım attığını ortaya koyuyor. Ancak, Paris iklim hedeflerini yerine getirebilmemiz için daha hızlı ve daha iddialı hedeflere ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Şimdi, bunların acil olarak uygulanması için gerekli finansman, politikalar ve destek mekanizmalarını kurmak” diye ekliyor.

Raporun başlıca bulguları ise şöyle:

-Yaklaşık 6.000 şehir ve bölge ile 2.000’nin üzerinde şirketin bireysel taahhütlerinin tamamı gerçekleştirildiği takdirde, halihazırdaki ulusal politikalarla ortaya çıkacak küresel sera gazı emisyonları üzerinden 2030 yılına kadar yılda 1,5 ile 2,2 GtCO2e kadar azaltım gerçekleştirilebilir. Bu potansiyel azaltım yaklaşık olarak Kanada’nın 2016 sera gazı emisyon miktarının iki katına eşit.

-Başkan Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilme niyetini açıkladığı ABD’de, açıklanan ve ölçülen bireysel şehir, eyaletler ve şirket taahhütlerinin tamamı hayata geçerse, Amerika’nın Paris taahhüdünü gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu emisyon azaltımının en az %50’sini gerçekleştirilebilir (660 ve 810 MtCO2e/yıl).

-Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa’daki şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle yılda 230 ile 445 MtCO2e kadar sera gazı emisyon azaltımı gerçekleştirilebilir (yaklaşık olarak İtalya’nın 2016 sera gazı emisyon miktarı kadar). Çin’deki taahhütlerle, 150 MtCO2e’ye kadar bir emisyon azaltımı gerçekleştirebilir. Bu sayı yaklaşık olarak 2014’te Çin’de sanayi süreçlerinden kaynaklanan emisyon miktarına eşit.

Rapor, Küresel İklim Eylemi Zirvesi’nde paylaşılacak

PBL Hollanda Çevre Değerlendirme Ajansı’dan Mark Roelfsema ise “Analizimizde şehir, bölge, şirketlerin yalnızca kayıtlı ve ölçülmüş taahhütler ele alınmaktadır, bu mevcut iklim faaliyetlerinin sadece bir kısmını teşkil etmektedir. Ancak, bölgeler, eyaletler, şehir ve şirketler sözlerinde durmazlarsa ya da ulusal hükümetler ya da diğer aktörlerin bu yöndeki çabaları yavaşlarsa, bu emisyon azaltımlarının gerçekleşmeme riski de bulunuyor” dedi. Her ne kadar rapor bunu öngörmeye teşebbüs etmese de, emisyonların gelecekte takip edeceği rotayı önemli derecede biçimlendirebilir.

Rapor, gelecek ay San Francisco’da düzenlenecek Küresel İklim Eylemi Zirvesi’nde detaylı olarak katılımcılar ile paylaşılacak. Kaliforniya Valisi Jerry Brown’ın ev sahipliğinde toplanacak bu zirve ülke, bölge, şehir, iş dünyası, yatırımcı ve vatandaşlardan oluşan iklim liderlerini bir araya getirecek ve bu aktörlerin, eylemlerinin etkisini arttırmak için birlikte çalışmaya çabaları da dahil olmak üzere, önem teşkil eden yeni taahhütlerine vurgu yapacak.

Under2 Koalisyonu ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi gibi uluslararası ortak girişimler üye sayılarını arttırdığı ve hedeflerini gerçekleştirdiği takdirde, 2030 yılında yalnızca ulusal politikalar sonucunda elde edilebilecek küresel sera gazı emisyonu üzerinden yaklaşık üçte bir oranında (yılda 15-23 GtCO2e) azaltım gerçekleştirilebilecek. Örneğin, tüm uluslararası ortak girişimler hedeflerini tutturduğu takdirde ABD ilk Paris Anlaşması taahhütünü, hatta da fazlası, gerçekleştirebilir.

New Climate Institute’den Prof. Dr. Niklas Höhne, “Elde ettiğimiz sonuçlar şehirler, bölgeler ve iş dünyasının iklim eylemi taahhütlerinin Paris Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası ortak girişimlerinin iklim hedefleri ise özellikle cesaret verici ve ulusal hükümetlerin şehir, bölge, şirket ve sivil toplum aktörleriyle ortaklık kurduğu durumlarda ortaya çıkan daha büyük emisyon azaltımı potansiyeline de işaret ediyor. Tüm incelenen ülkelerin Paris Anlaşması taahhütlerinin iddia düzeyleri, uluslararası ortak girişimlerin belirledikleri hedeflerle aynı düzeye çıkarıldığı takdirde, artacaktır,” açıklamasında bulundu.

Hedeflenen ülke ve bölge bulguları ise şu şekilde:

Çin: Çin’de şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında 150 MtCO2e kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı yaklaşık olarak Çin’in 2014’te sanayi süreçlerinden kaynaklanan emisyon miktarına eşit. Uluslararası ortak girişimler hedeflerini tutturduğu takdirde, Çin’in 2030 emisyonlarında, sadece mevcut ulusal politikalar uygulandığında görülecek emisyon miktarı üzerinden, yüzde 15-20’lik bir azaltım (yılda 2.300- 2.400 MtCO2e) gerçekleştirilebilir.

AB: Avrupa Birliği’nde şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında 230-445 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı yaklaşık olarak İtalya’nın 2016 sera gazı emisyon miktarına eşit. Uluslararası ortak girişimler hedeflerini tutturduğu takdirde, 2030 emisyonları, sadece mevcut ulusal politikalar uygulandığında görülecek emisyon miktarı üzerinden yılda 980-1.970 MtCO2e kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir ve üye ülkeler AB Paris Anlaşması hedeflerine yaklaşabilir.

Brezilya: Brezilya’da şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında 75-130 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı yaklaşık olarak 16 milyon binek arabasının bir yıllık emisyon miktarına eşit. Uluslararası ortak girişimler hedeflerini tutturduğu takdirde, 2030 emisyonları, sadece mevcut ulusal politikalar uygulandığında görülecek emisyon miktarı üzerinden yılda 370-500 MtCO2e kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir ve Brezilya’nın Paris Anlaşması taahhütünü yerine getirmesini sağlanabilir. Bu azaltımların büyük kısmı ormanları korumak ve iyileştirmeğe odaklanan uluslararası ortak girişimlerden kaynaklanıyor.

Hindistan: Hindistan’da şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında 225-255 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı Hindistan’ın 2014 yılı sanayi süreçlerinden kaynaklanan emisyon miktarından yüksek. Uluslararası ortak girişimler hedeflerini tutturduğu takdirde, sadece mevcut ulusal politikalar uygulandığında görülecek emisyon miktarı üzerinden yüzde 8-13 (yılda 280-490 MtCO2e) kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir.

Endonezya: Endonezya’da şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında yaklaşık olarak 205 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı yaklaşık olarak 50 kömürlü termik santralin yıllık emisyon miktarına eşit. Uluslararası ortak girişimler, sadece mevcut ulusal politikalarla ortaya çıkacak emisyon miktarı üzerinden yüzde 37-65 kadar (yılda 770-1.430 MtCO2e) bir azaltım gerçekleştirilebilir.

Japonya: Japonya’da şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında yaklaşık olarak 25-55 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı Hırvatistan’ın 2016 emisyon miktarından yüksek. Uluslararası ortak girişimler 2030 yılı emisyonlarında, sadece mevcut ulusal politikalar uygulandığı takdirde ortaya çıkacak emisyon miktarı üzerinden yüzde 2-13 (yılda 60-120 MtCO2e) kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir.

Meksika: Meksika’da şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında yaklaşık olarak 30-40 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı Meksika’da 2014’te sanayi süreçlerinden kaynaklanan emisyon miktarının biraz altında. Uluslararası ortak girişimleri 2030 yılı emisyonlarında, sadece mevcut ulusal politikaların uygulanmasıyla ortaya çıkacak emisyon miktarı üzerinden yılda 340-350 MtCO2e kadar bir azaltıma yol açabilir ve Meksika’yı Paris Anlaşması taahhütlerine çok yakınlaştırabilir.

Güney Afrika: Güney Afrika’da şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında yaklaşık olarak 65-80 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı yaklaşık olarak 14 milyon binek arabasının bir yıllık emisyonuna eşit. Uluslararası ortak girişimleri 2030 yılı emisyonlarında, sadece mevcut ulusal politikalarla ortaya çıkacak emisyon miktarı üzerinden yüzde 16-22 (yılda 120-140 MtCO2e) kadar bir azaltıma yol açabilir. Bu durum, Güney Afrika’yı Paris Anlaşması taahhütüne yakınlaştırabilir.

Orta Amerika ve Latin Amerika: Meksika’da şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında yaklaşık olarak 30-40 MtCO2e/yıl kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı Meksika’nın 2014 yılında sanayi süreçlerinden kaynaklanan emisyon miktarına yakın. Brezilya’da ise, azaltımlar (75 – 130 MtCO2e/yıl) yaklaşık olarak 16 milyon binek arabasının bir yıllık emisyonuna eşit. Uluslararası ortak girişimleri hem Meksika’yı hem de Brezilya’yı Paris Anlaşması taahhütleri hedeflerini tutturmalarını sağlayabilir.

Asya: Çin’de şehir, bölge ve şirket taahhütleriyle 2030 yılı sera gazı emisyonlarında 150 MtCO2e kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. Bu sayı yaklaşık olarak Çin’in sanayi süreçlerinden kaynaklanan 2014 emisyon miktarına eşit. Hindistan, Endonezya ve Japonya’nın iş dünyası ve yerel ve bölgesel hükümet taahhütleriyle emisyonlarda yaklaşık olarak Fransa’nın 2016 emisyon miktarı kadar bir azaltım gerçekleştirilebilir. (Hindistan 225 ve 255 MtCO2e/yıl, Endonezya 205 MtCO2e/yıl, ve Japonya 25-55 MtCO2e/yıl) Uluslararası ortak girişimleri hedeflerini tutturdukları takdirde, Çin, Hindistan, Endonezya ve Japonya’nın bireysel emisyonları, sadece mevcut ulusal politikalar uygulandığı takdirde görülecek emisyon düzeyinin altında gerçekleşir.

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: İklim Krizi

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.