ManşetYeşillerden

Yeni Siyasetin adı kondu: Yeşiller ve Sol Gelecek

Yeşiller ve Sol Gelecek'in ilk dönem eş sözcüleri Sevil Turan ve Ali Arif Cangı

Yeşiller Partisi ile Eşitlik ve Demokrasi Partisinin bir seneyi geçen çalışmaları, bu bir sene müddetince yeni siyasete katılanların yarattığı sinerji, ülkenin yeni, yeşil, sol ve eğlenceli bir siyasi harekete olan ihtiyacı 25 Kasım Pazar günü Ankara Kocatepe Kültür Kongresi’nde gerçekleşen kuruluş kongresinde meyvesini verdi.

Yeni Siyasetin ismi, Yeşiller ve Sol Gelecek. Yeni Siyasetin ilk eş sözcüleri de kongre katılımcılarının oybirliği, alkışları, dansları ve tezahüratlar eşliğinde Sevil Turan ve Ali Arif Cangı oldu.

Kuruluş Kongresine ev sahipliği yapan Kocatepe Kültür Merkezi, kongre süresince yeni siyasetin nelere kadir olacağının da işaretleri ile doluydu. Genç, katılımcı, kadın ağırlıklı neşeli bir topluluk uzun bir günü eğlenceli bir karnavala çevirmeyi başardı.

Gizem Kastamonulu

Kuruluş Kongresinin startını saat 10:00’da Genç Yeşiller’den Gizem Kastamonulu verdi.Kongreye gelen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan gökkuşağı kürsüsünün ilk sahibesi Kastamonulu, divan kurulu üyelerini kendileri için sahnede kurulmuş masaya çağırarak kongreyi başlattı.

Divan Kurulu başkanı Bülent Aydın, kongre çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra açılış konuşmalarını yapmak üzere sırası ile birgün önce kapatılan Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Ferdan Ergut ile Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Kemal Tuncaelli‘nin gökkuşağı kürsüsüne davet etti.

Ergut ve Tuncaelli’nin ardından gökkuşağı kürsüsüne yeni siyaset tarzı ile söylemek gerekirse, kapatılan iki partinin dışından; sürece üçüncü kişiler kulvarından katılan Güneşin Aydemir geçti.

Güneşin Aydemir

Elma ağacının çürümesinin doğru tavır alınırsa avantaja çevrileceğini anlatarak sözlerine başlayan Aydemir, ülkemiz siyasetinde de buna benzer bir dönüm noktasında bulunduğumuzu, yeni siyaset içinde atılacak doğru adımlarla çürümüş bir elma ağacına benzeyen ülkenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının mümkün olduğunu aktardı.

Kuruluş Kongresi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden misafir olan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, siyaset kurumunun ciddi bir krizde olduğu günümüz dünyasında atılan yeni adımın heyecan uyandırdığının altını çizdi.

Avrupa Yeşillerini ve Hollanda Yeşillerini temsilen gökkuşağı kürsüsüne gelen Anne de Boer, iklim değişikliği ve fosil yakıt endüstrisi ile mücadele edilmesi gereken bir günümüz dünyasında ortaya çıkan yeşil ve sol alternatifin umutları arttırdığını belirtti.

Avrupa Yeşil Partisi eşsözcüsü Monica Frassoni‘nin yeni siyaset kuruluş kongresine görüntülü bir mesaj gönderdi. Kongre salonundaki perdeden yansıtılan mesajında Frassoni, yeni hareketi bir an önce Avrupa Yeşilleri’nin arasında görmek istediklerini söyledi.

Kuruluş Kongresinin Divan Kurulu üyesi Durukan Dudu’nun, Avrupa Yeşillerinden Helen Flautre veCem Özdemir‘in kuruluş kongresine gönderdiği yazılı mesajları okuması ile kongre çalışmaları devam etti.

Kongreye gelen yazılı mesajları aktarma görevini bu noktada Divan Kurulu Başkanı Bülent Aydın devraldı. Aydın, sırası ile Gençay Gürsoy ve DSİP Başkanı Doğan Tarkan‘ın mesajlarını kongre katılımcıları ile paylaştı.

Gençler yeni slogana hazırlanıyor

Tüm bu konuşmalar, yazılı ve/veya görüntülü mesajlar sırasında sahnenin solunda hazır bulunan genç, dinamik, kadın ağırlıklı yeni siyaset aktivistleri danslarından, solaganlarından, yaratıcı ve neşelendirici eylemlerini sürdürmeye devam etmekten geri durmadılar.

Kah hep birlikte dans ettiler, kah hep birlikte yeni siyasetin yeni sloganlarını salondakilerla paylaştılar.

Yeni Siyasetin düsturlarından birkaç örnek

Kulağımıza çalınan sloganlardan birkaç örnek vermek gerekirse, “Değiştir, değiştir. İklimi değil. Sistemi değiştir”, “Nükleer çatlar, çatlar patlar. Güneş, rüzgar bize yeter”, Dünya yerinden oynar / Dünya yerinden oynar / Kadınlar özgür olsa”, “Faşizme karşı bacak omuza”, “Söz, yetki, karar, iktidar halka”, “Susma haykır, translar vardır”

Kuruluş Kongresinde sıra tüzük ve programatik metin taslağının sunulmasına geldi. Aylardır süren hummalı bir çalışmanın sonunda ortaya çıkan taslak metnini sırası ile gökkuşağı kürsüsüne çıkan Saruhan Oluç ve Ümit Şahin aktardı izleyenlere.

Saruhan Oluç, Türkiye’nin temel sorunları ve ekolojik yıkım ile ilgili tespitlerini ve 4A formülünü aktardı.

4 A Formülü
1) İktisadi adalet
2) Tanınma adaleti
3) Katılım adaleti
4) Çevre ve iklim adaleti.

Michelle Demischevic

Uzun ve kongre katılımcılarına bir parça monoton gelen tüzük ve programatik metin taslağı tanıtımının ardından gökkuşağı kürsüsünün yeni konuğu kendisinin trans bir birey olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Michelle Demischevic oldu. Demischevic, trans bireylerin durumunu Avcılar meselesi üzerinden anlattı.

Aydın Engin‘in sol ve yeşil mücadeleyi, Naci Sönmez‘in Fatsa, Hopa’daki durumu aktarmasını ardından kürsüye çıkan Atilla Aytemur, yeni partinin buradaki linkten de ulaşabileceğiniz tüzüğünü açıkladı.

Tüzükte genel başkan yerine eşsözcüler olduğunu aktaran Aytemur, rotasyon uygulanacağını belirtti. Türkiye siyasetinde bir ilk olan “arabuluculuk” sisteminin de tüzükte yer aldığını sözlerine ekledi.

Tüzüğün açıklanmasının ardından gökkuşağı kürsüsünün yeni konukları tüzük hakkında söz almak isteyenler oldu. Vezan Karabulut şiddet ve zulüm gören kadınlara ve kadın mücadelelerine atıf yaptı. Tanay Sıtkı Uyar: Sadece iktisat politikası değil ulaştırma, gıda, enerji  politikamız da olmalı vurgusunda bulundu.

Kongre Sürprizi

Divan Kurulu Kongre boyunca çok ter akıttı

Tüzük hakkında söz almak isteyenler konuşmalarını yaparken sıra Bilgi Üniversitesi’nden Chris Stephenson‘a geldiğinde salonu bir heyecan dalgası kapladı. Stephenson, 80 günlük direnişin ardından Bilgi Üniversitesinde işten atılan 3 temizlik işçisinin geri alındığının müjdesini paylaştı.

Tüzük konuşmalarının ardından gökkuşağı kürsüsüne bir kez daha çıkan Atilla Aytemur, henüz adı konmamış durumda olan Yeni Siyaset’in kotalarını açıkladı.

Yeni Siyasette Kotalar
Kadınlara % 50
30 yaş altına %20
Engellilere %5
LGBT bireylere %5

ve en nihayet oylamalar

Yeni Siyasetin ismi konmak üzere

Yeni Siyaset’in Kuruluş Kongresinde sıra tüzüğün, parti ismi, logosu ve eş sözcülerin oylanmasında idi artık.

Tüzüğün oybirliği ile kabulünün ardından sıra yeni siyasete bir isim seçilmesine geldi. İsim bulma sürecini, kullanılan yöntemi ayrıntılı bir şekilde anlatmak üzere gökkuşağı kürsüsüne gelen Cihan Erdal, en son aşamaya gelen 3 ismin kongrede oylanacağını açıkladı. Bu üç ismin ise.

Cihan Erdal

1) Yeşiller ve Sol Gelecek 2) Yeşiller ve Sol Değişim ile 3) Yeşiller ve Sol Dönüşüm isimleri olduğunu belirtti. İki turlu yapılan oylamada önce 3. seçenek olan “Yeşiller ve Sol Dönüşüm” elendi. İkinci ve nihai oylamanın ardından yeni siyasetin adının, “Yeşiler ve Sol Gelecek” olduğu alkışlar arasında kabul edildi.

Finale kalan üç ismin açıklandığı esnada salondan bu üç isme karşı çıkanların itirazları da yükseldi. Partinin adının, “Yeşil ve Sol” olması teklifi dile getirildi. Divan Başkanı Bülent Aydın bu noktada kongre katılımcılarına bilgi vermek üzere Ümit Şahin ve Saruhan Oluç‘u gökkuşağı kürsüne davet etti.

Yeni Siyasetin adı kondu: Yeşiller ve Sol Gelecek

Şahin, kısaca Yeşiller hareketinin tarihçesini ve geleneğini anlattığı konuşmasında Yeşiller’in Türkiye’de 30 yıllık bir hareket olduğunu, ilk Yeşiller Partisi’nin 1989’da kurulduğunu, önerilen “Yeşil” adının bir isim değil sıfat olduğunu, bu nedenle de parti ismi olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Şahin’in arkasından gökkuşağı kürsüsüne çıkan Saruhan Oluç da kendisinin ifade edeceği hemen herşeyi Şahin’in ifade etmiş olduğunu belirtti.

Yeni Siyaset’e, “Yeşiller ve Sol Gelecek” adının verilmesinin oy çokluğu ile kabul edilmesinin hemen ardından divan kurulu başkanı Bülent Aydın, yeni partinin ilk eş sözcüleri olarak aday gösterilen Sevil Turan ile Ali Arif Cangı‘nın isimlerinin öne çıktığını açıkladı. Yapılan oylamanın ardından her iki eşsözcü adayı da oybirliği ile Yeşiller ve Sol Gelecek’in ilk dönem eş sözcüleri oldular. Yeşiller ve Sol Gelecek’in ilk dönem arabulucusu olarak Yüksel Selek seçildi.

Yeni Siyaset treni ilk seferine çıkmışken Yeşil Gazete emektarları Devin Bahçeci ile Ramazan Kaya'nın da gözü üzerimizde

Kongre boyunca eğlenceyi, şamatayı, dans etmeyi ve en önemlisi hep birlikte hep beraber eğlenmeyi, eğlendirmeyi bir an olsun bırakmayan gençler eş sözcülerin de belli olmasından sonra dayanamayıp sahneyi işgal eylemine giriştiler. Def çalan önderleri Savaş Çömlek başta, kendileri arkada tren yaparak; kongreyi, yeşiller ve sol geleceği, hem yeşil hem de sol siyaseti, gülümseyerek gelen geleceği kutladılar.

Kongrenin bundan sonraki aşamasında yorgunluk kendini tamamen eğlenceye bıraktı. Yasemin Göksu‘nun eşsiz sesi ile yorgunluklarını üzerinden atan Yeşiller ve Sol Gelecek’in ilk şahitleri Göksu’nun arkasından sahne alan Grup Kibele ile tabiri caizse zincirlerinden boşandı.

(Yeşil Gazete)

 

Kategori: Manşet