Türkiye

Vekillere hediye sınırı belirlendi

0

TBMM Siyasi Etik Komisyonu, milletvekillerinin maaşlarının onda birine kadar (1200 TL) hediye almaları konusunda mutabakata vardı.

TBMM Siyasi Etik Komisyonu, AKP Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral ve BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt katıldı.

Toplantıda Siyasi Etik Kanunu Teklifi Taslağı ele alındı.

Toplantının ardından sorularını cevaplandıran AKP’li Toptan, komisyonun yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde zaman zaman eksiklik ve haksızlıklar bulunduğunu söyledi.

Bunlara örnek olarak milletvekillerinin hediye almasını gösteren Toptan, şöyle konuştu: “Milletvekillerinin yurt içinde hediye alması ile ilgili şu anda mevzuatımızda herhangi bir sınırlama ve hiçbir limit yok. Biz, daha önce maaşı kadar hediye alma imkanı getirmiştik. Bu çok eleştiri aldı. Kamuoyunun hassasiyeti dikkate alınarak bunun maaşın onda birine indirilmesi kararı alındı.

İkincisi, yine yanlış değerlendiriliyor. Zirai faaliyetler, faiz ve kira gelirlerinin yıllık tutarının milletvekilinin 10 katını aşarsa beyan zorunluluğu getirdik. Orada da eksiklik ve yanlışlıklar değerlendirildi. Çünkü sanki milletvekili mal kaçırıyor gibi değerlendirildi. Öyle değil. Şu anda yine hediyede olduğu gibi orada da bir sınırlama yok. Biz sınır getiriyoruz, maaşın 10 katı olan miktarı da beş katına indiriyoruz.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şu; bu gelirler zaten, gelir sahipleri tarafından vergilendiriliyor, beyan ediliyor. Sanki milletvekilleri vergiden kaçıyor gibi bir intibah yaratmaya dönük yayınlar yapılıyor. Bu doğru değil. Faiz geliri elde ediyorsa, faiz geliri stopaj suretiyle vergilendiriliyor. Tarımsal gelir küçük çiftçi muafiyeti dışında zaten vergiye tabi. Kira gelirleri vergiye tabi. Bu düzenleme sadece TBMM’ye Mal Bildirme Kanunu kapsamının dışında kalan gelirler bir düzeyi aşıyorsa, onun da bildirilmesi zorunluluğu getiriyor. Yani milletvekillerine bir külfet getiriliyor, şu anda olmayan bir düzenleme getiriliyor.”

Taslak neler getiriyor?

Komisyonun üzerinde çalıştığı Siyasi Etik Kanunu Taslağı da netleşmeye başladı.

Taslağa göre, düzenlemenin amacı, TBMM üyelerinin yapamayacağı işler ile özen göstermesi gereken davranışların belirlenmesi ve bu doğrultuda TBMM’de Siyasi Etik Kurulu’nun oluşturulması, görev, yetki ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi olarak öngörüldü. Dışarıdan atanan bakanlar da düzenleme kapsamına alındı.

Taslakta, milletvekillerinin özen göstereceği davranış ilkelerine de yer veriliyor. Buna göre, TBMM üyeleri; üye olmaktan kaynaklanan konum ve yetkileri ile milletvekilliği unvanlarını, kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınacaklar. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, yaş, bedensel engeller ve benzeri sebeplerle ayırım yapamayacaklar. Kendilerine tahsis olunan kamu imkanlarını amacı kapsamında kullanmaya özen gösterecekler. Her türlü eylem ve işlemlerini yerine getirirken açık, şeffaf ve erişilebilir olacaklar. Görevlerini yerine getirirken TBMM’nin saygınlığına ve milletvekilliği görevinin itibarına uygun davranacaklar. Milletvekili sıfatı, konumu ve onuru ile bağdaşmayan her türlü tutum ve davranıştan kaçınacaklar.

Hediye alma

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; yabancı devletlerden, milletler arası kuruluşlardan ve herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan değeri bir aylık milletvekili ödenek ve yolluk tutarı toplamının onda birini (1200 TL) aşan hediyeleri kabul edemeyecekler.

Siyasi Etik Kurulu üye sayısı, her yasama dönemi başında TBMM Başkanı tarafından en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşacak şekilde belirlenecek. Kurul, TBMM Başkanı tarafından önerilecek bir üyeden ve her siyasi parti grubu tarafından önerilecek eşit sayıda üyeden oluşacak. Kurul üyelerinin seçimi, siyasi parti grupları ve TBMM Başkanı tarafından önerilen adayların Genel Kurul’ca işaret oyu ile onaylanması ile tamamlanacak. Kurul Başkanı, TBMM Başkanı tarafından Kurul üyeleri arasından seçilecek.

Kurul, her yasama dönemi başında Meclis Başkanlık Divanı’nın oluşumunu takip eden bir ay içerisinde oluşturulacak. Kurulun görev süresi bir yasama dönemi olacak.

TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyeleri, Kurul’da görev alamayacak.

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.