Haber HattıManşet

Van Ekogenç Derneği’ne Valilikten, “Antihiyerarşi ve Cinsel Yönelim” vetosu

0

2013 yılı Mayıs ayında kurulan Van Gençlik ve Ekoloji Derneği (Ekogenç), yatay örgütlenme modelini benimsedikleri için haklarında kapatma davası açıldı. Derneğin dava süresince çalışma yapmaları yasaklandı. Valilik bununla da yetinmedi dernek tüzüğündeki “cinsel yönelim” ifadesi nedeniyle ahlaksızlık suçlamasıyla da dava açtı.

8

Ayça Söylemez’in Birgün’deki köşe yazısında gündeme getirdiği Van Gençlik ve Ekoloji Derneği hakkında, benimsediği örgütlenme modeli nedeniyle kapatma davası açıldı. “Sürdürülebilir yaşam, organik tarım, enerji, iklim değişikliği, kırsal kalkınma, eğitim, kültür, sosyal politika, sanat, cinsiyet, ayrımcılık, yoksulluk, mülteci, sığınmacı, gençlik, çocuk, engelli, cinsel yönelim” alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan dernek, hiyerarşi ve resmiyet dışı bir yapılanmaya gitti.

Valilikten Veto

9

Van Valiliği, dernek tüzüğünün 6. maddesindeki, “karar toplantılarına tüm üyelerin katılabileceği, kararların alınması ve değiştirilmesinde tüm üyelerin öncü rol oynayabileceği” yönündeki ifade ile 2. maddesinde belirtilen, “yürütme kurulunun derneğin bir organı olarak sayılmamasını” kanuna aykırı buldu. Valiliğin dernek tüzüğünü aykırı bulduğu kanun hükmü ise, Medeni Kanun’un 72. maddesi. Madde, “Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez” ibaresini içeriyor.

Van Valiliği derneğe sadece kapatma davası açmadı bir de tüzüğünde “cinsel yönelim” ifadesi geçtiği için “ahlaksızlık” suçlamasıyla dava açtı.

 

(Birgün, CNN Türk)

More in Haber Hattı

You may also like

Comments

Comments are closed.