İklim KriziManşet

Ürküten iklim değişikliği raporu: Hava kirliliği 21 ülkeden 803 bin kişinin ölümüne yol açtı!

0

Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), University College London ve Tsinghua Universitesi gibi 26 küresel kurum ve kuruluşun hazırladığı iklim değişikliği araştırma sonuçları “The Lancet” isimli tıp dergisinde yayımlandı.

Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change (Lancet Gerisayımı: Sağlık ve İklim Değişikliğindeki İlerlemelerin Takibi adı verilen çalışma, iklim değişikliğinin dünyanın küresel ölçekte şimdiden insan sağlığına geri dönülmez zararlar verdiğini bilimsel veriler ile ortaya koydu.

İklim değişikliği kamu sağlığını tehdit ediyor!

Küresel ısınma 2000-2017 yılları arasından aşırı sıcak hava dalgalarına yol açtı. Buna maruz kalan kişi sayısı bu sürede 125 milyon arttı. Rekor ise 2015’te 175 milyon kişi olarak kayda geçti. 2050 yılında 1 milyar olarak öngörülen rakam bu araştırma sonucuyla desteklenmiş oldu.

Küresel ısınma dünyada 920 bin kişiyi işsiz bıraktı!

Beslenme yetersizliği, iklim değişikliğinin 21. yüzyılda görülen en önemli sağlık etkisi olarak tanımlanıyor. Raporda referans gösterilen iklim değişikliğinin mahsul üretimi üzerindeki etkileri arasında her bir 1 °C derecelik artış için, küresel buğday üretiminde %6’lık, pirinç üretiminde ise %10’luk bir düşüş yer alıyor. Araştırmalara göre 2000 yılından bu yana, dünyada kırsal alan işgücü verimliliğinde %5,3’lük düşüş yaşandı. 2016 yılında 418 bini Hindistan’da olmak üzere, dünyada 920 bini aşkın kişinin işsiz kalmasına yol açtı.

Fosil yakıt tüketimi 803 bini aşkın ölüme yol açtı

Raporda fosil yakıt tüketiminin insan nüfusuna olan etkisine de yer verildi. 2015’te kömürle enerji üretimi ve ulaşım ve konutlarda fosil yakıt kullanımına bağlı hava kirliliği nedeniyle 21 Asya ülkesinde 803.000’den fazla erken ölüm ve önlenebilir ölüm vakası yaşandığı belirtildi.

İklim değişikliği hasta etmeye devam edecek!

1990’dan bu yana, sadece iki sivrisinek türüyle bulaşan Dengue sıtmasının vektörel bulaşma kapasitesinde, iklim trendlerine bağlı olarak  %3 ile %5.9’luk çarpıcı bir artış görüldü. Yılda tahmini 50 ile 100 milyon Dengue sıtması enfeksiyon vakası düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin etkileri dünyanın en hızlı artan bulaşıcı hastalığının yayılmasını hızlandıracak.

Raporun yazarları iklim değişikliği karşısında alınması gerekli önlemlerin kamu sağlığı alanında çok önemli kazanımlar elde etme fırsatı tanıdığını ifade ediyor. Bunlar, havası kirli olan şehirlerin hava kirliliğinin giderilmesi, daha besleyici gıdalar sağlanması, enerji, gıda ve su güvenliğinin temin edilmesi, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle birlikte yoksulluğun azaltılması gibi çok önemli olası yarar ve fırsatları beraberinde getiriyor.

Costello hükümetleri iklim değişikliği ile mücadeleye çağırdı

Lancet Geri Sayım’ın Yönetim Kurulu Eş Başkanı ve Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Prof. Anthony Costello: “İklim değişikliğini şu anda yaşıyoruz ve iklim değişikliği bugün dünyanın dört bir yanından milyonlar için bir sağlık sorunu. Önümüzdeki durum oldukça çetin, ama yakın bir zamanda görülebilecek bir sağlık krizini kamu sağlığı alanında bu yüzyılda yaşanan en önemli gelişmesine çevirmek için hala bir fırsatımız var. Bizler doğru yolda adım atarken, hükümetlerin iklim değişikliğinin neden ve etkileriyle mücadelede dikkate değer değişiklikler yapacağını ümit ediyoruz. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil eylemlere ihtiyacımız var. Buradan elde edilecek ekonomik ve sağlık faydaları çok büyük. Eylemsizliğin maliyeti önlenebilir ölüm vakalarıyla ölçülecek”, açıklamasında bulundu.

Lancet Geri Sayım’ın Yönetim Kurulu Eş Başkanı ve University College London İnsan Sağlığı ve Performansı Enstitüsü Direktörü Profesör Hugh Montgomery ise yaptığı açıklamada: “İklim değişikliğinin etkilerini henüz yeni hissetmeye başladık. Bugün önemsemediğimiz en ufak esnemenin kırılma noktasına dönüşmesi sandığımızdan çok daha önce olacak. Sadece iklim değişikliğine uyumla işin içinden çıkamayız, iklim değişikliğinin hem nedenleri hem de belirtilerini düzeltmemiz gerekiyor. Her ikisini de yapmanın, sağlık bütçelerinin daha doğru kullanıldığı ve hayatları iyileştiren birçok yolu var,” dedi.

90 yıl içinde 1 milyar kişi göç edecek!

Eski Birleşmiş Milletler İkim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri ve Lancet Geri Sayım Üst Düzey Danışma Kurulu Yönetim Başkanı Christina Figueres ise açıklamasında: “Lancet Geri Sayım raporu iklim değişikliğinin günümüzde sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyuyor. Rapor, iklim değişikliğiyle doğrudan mücadele etmenin küresel sağlığı hemen ve kesin olarak iyileştirdiğini de gösteriyor. Durum bu kadar basit. Kimi ülkeler Paris Anlaşması için iklim planlarını oluştururken bu fırsatları kucaklamadı. Daha iyisini yapmalıyız. Bir doktor bize sağlığımızı korumak için kendimize daha iyi bakmamız gerektiğini söylediğinde dikkat kesiliyoruz ve hükümetlerin de aynısı yapması önemli”, dedi.

Rapordaki diğer bulgular gerekli önlemler alınmadığı takdirde, buz sahanlarının çökmesine bağlı deniz seviyelerindeki yükseliş nedeniyle, doksan yıl içinde bir milyarı aşkın kişinin göç etmek zorunda kalacağını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, 2000 yılından bu yana dünyada havaya bağlı felaketlerde %46’lık bir artış görüldü. İklim olaylarının sadece 2016 yılında yol açtığı ekonomik zarar 129 milyar ABD doları. Düşük gelirli ülkelerde yaşanan kayıpların %99’u halihazırda sigortasız.

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: İklim Krizi

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.