Hayvan HaklarıManşetTürkiye

Urfa’da ceylan avı ihalesine dava

0

Urfa’da Bilgem Avukatlık Ofisi, dokuz ceylanın öldürülmesine ilişkin “Şanlıurfa İli Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Eyyübiye Altınbaşak Genel Avlağı” ihalesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Bianet’in aktardığına göre başvuruda nesli tehlike altındaki ceylanların öldürülmesinin paraya çevrilmesi işlemi kamu düzenine aykırı bir işlem olarak nitelendirildi ve “Kamumun zorlayıcı gücü öldürme eylemini kapsamamaktadır” denildi. Başvuruda ayrıca ihale usulü yönünden de hukuka aykırılık olduğu ifade edildi.

‘İnsanlık adına utanç’

İhale kararı ile idari işlemin uygulanmaya konulması halinde önlenemez ve telafi edilemez zararların meydana geleceği belirtilerek, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

Dava dilekçesinden öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Anayasa‘nın temel haklarından olan yaşam hakkının her canlı için uygulanabilmesi, özellikle kamu gücünün kullanılarak yapılan idari işlemlerin neticede insanlığa, doğaya, çevreye ve en önemlisi can sahibi olan her varlığın yaşam hakkının ihlaline yönelik işlemin özellikle yasal kılıf bulunarak ihaleye çıkarılması, ekonomik ve turizm kaygısıyla yapılan hukuka aykırı bu işlem için yasal yollara müracaat etme görevi en başta vatandaşlık ve en önemlisi insanlık görevidir.

Bir canlının, özellikle nesli tükenmekte olan ve uzun süredir koruma altında tutulan ceylanların, “Ceylan Kotasının Avlattırılması” adı altında öldürülmesi eyleminin ihaleye açılması hem insanlık adına utanç verici bir eylem, hem de hukuka aykırı bir işlemdir.

Başvuruda ayrıca kamunun görevinin doğal yaşamı korumak ve yaban hayatını desteklemek olduğu belirtildi ve bozulan ekolojik dengenin korunması için acil olarak önlem ve tedbirler alınması gerektiği ifade edildi:

Halen Yaban hayatında, doğal yaşam alanlarında, hayvanların gerçek yuvalarında yaşayan yaban hayvanlarını katletmek için ihaleler açmak kamu hizmeti değildir. Hele ki; korunmasız yaban hayata tüfekle son verme kararı bir kamu hizmeti değildir.

Başvuruda Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi ve Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından av ihaleleri hususunda verilen yürütmeyi durdurma kararlarına da atıf yapıldı.

Tehlike altındaki türlerin avlanmasa da izin verilmişti

12 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, 22 Ağustos’ta başlayan 2020-2021 av sezonunda bu yıl da birçok nadir ve tehlike altındaki canlının avına izin verildi.

Avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu gibi memeli türlerinin yanı sıra, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türleri de yer alıyor.

Karar doğrultusunda 798 canlının yaşamı “av turizmi” adı altına para karşılığında ihaleye açılacak.

You may also like

Comments

Comments are closed.