EğitimManşet

Üniversiteden adrese teslim kadro ilanı

0

Ankara-Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin üniversiteye bağlı hastane ve fakültelerde görevlendirilecek isimleri belirlemek üzere yayımladığı kadro alım ilanı, isimlerin önceden belli olduğu şüphesini uyandırıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından gündeme getirilen ilanda belirtilen başvuru kriterlerinde torpilli isimlerin bir tek adı yazılmamış.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne devredilmeden önce Dışkapı SSK Hastanesi olarak Ankaralılara hizmet veren hastane yapılan yasal düzenleme ile Çubuk’ta kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne devredilmişti. Bu hastaneyi de bünyesine katan yeni üniversitenin akademik kriterleri ise akıllara kadroya alınacak isimler belli mi sorusunu getirir nitelikte.

SES tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile torpil ihtimaline dikkat çekilerek üniversitenin yayımladığı ilandan yola çıkarak önce alımı yapılacak kadronun belirlendiği sonra da müthiş bir ustalıkla bu kadroya zemin hazırlandığı ifade ediliyor. İlanda Profesörlük veya Doçentlik unvanı için sıralanan kıstaslar arasında adayın hangi kursa, hangi toplantıya katıldığının, özel ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının desteği ile katıldığı yurt dışı gezi ve kurslarına izleyici dahi olsa katılarak aldığı sertifikalar ölçüt olarak alınmasının bu şüpheleri güçlendirdiği söyleniyor.

Aman ortak çıkmasın kriterleri
İlanda adeta adrese teslim kadroların sahiplerine başka ortaklar çıkmaması için getirilen ‘seçici’ ve ‘bulunmaz’ kriterlerden birkaç örnek:

-Dâhiliye profesörü için ayırt edici özellik olarak troid hastalarında “perkutan lazer ablasyon metodu” ve “elastosonografi” konularında deneyim sahibi olma tanımlanmış.

– Enfeksiyon Anabilidamlı’nda profesör kadrosu için aranan özellik: “En az 10 yıllık Profesör olma, en az 5 yıllık sağlık idareciliği” yapmış olma ve “Şarbon, menenjit, Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve Pandemik grip konularında”çalışmaları ve deneyim sahibi olma şartı aranacaktır

– Nöroloji Anabilimdalı’nda profesör olmak için: ““En az 5 yıllık profesör olmak ve en az 3 yıl hastane yöneticiliği yapmış olmak” ve “ Elektrofizyolojik çalışma ile EMG sertifikasına sahip olma” ve bu konuda en az 10 yıllık deneyime sahip olma şartı aranacaktır” deniliyor.

– Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında profesör olabilmek için Sakat İstihdamı konusunda ‘çalışmaları olmak şartı’ aranıyor.

SES tarafından yapılan yazılı açıklamada bu kriterlerin subjektifliğini ortaya koyan çarpıcı bir örnek de sunuluyor. Kardiyoloji Anabilimdalı akademik kadro ilanında Kardiyoloji Profesörü alımı için sunulan ön koşul şudur: invaziv kardiyoloji konusunda deneyimli olma ve tt Karotis anjiyoplasti ve stent uygulamaları” konusunda uluslararası sertifikasyon sahibi olma şartı koşulduğu belirtiliyor.

Yasada olmayan sertifikayı istiyorlar
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve YÖK statüsünde uzmanlık eğitimi veren üniversitelerde Kardiyolojinin alt branşları ayrılmadığı yani Kardiyolojinin çalışma sahası içindeki alanlar olan İnvasiv Kardiyoloji, Elektrofizyoloji, Klinik Kardiyoloji, Eko gibi uygulamalarına ait alt branş grupları oluşturulmadığı belirtiliyor. Üstelik bu alanlarda kişinin kompeten olduğunu belgeleyen bir Sertifikasyon sisteminin de söz konusu olmadığının altı çiziliyor. İstenilen sertifikanın uluslararası ölçekte para karşılığında verilen kurslar sonucu elde edilmiş belgeler olup TC Sağlık Bakanlığı Uzmanlık tüzüğünde bu sertifikaların hiçbir yasal karşılığı olmadığı belirtiliyor.
SES tarafından yapılan yazılı açıklamada “Önceden belirlenen kişinin adını yazmadan bunu bilim ve hukuk kurallarına uydurmak konusunda bilimsel çalışma yapmak Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kesinlikle bir AKP sertifikası kazandırmalıdır” denilerek hastanede yaşanan AKP’nin kadrolaşma politikalarının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Sağlık emekçileri ilan nedeniyle suç duyurusunda bulunuyor.

Sendika.org

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.