İklim KriziManşet

Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişe ediyor

0

İklim Haber ve Konda Araştırma Şirketi kamuoyundaki iklim değişikliği algısını ölçmek için ortak bir çalışmaya imza attı.

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” kapsamında Türkiye genelinde 2595 kişiyle yüz yüze anket çalışması yapıldı.

Anket çalışmasına göre, toplumda iklim değişikliğinin yaşandığı konusunda yüzde 86 oranında konsensüs var.

Toplumun 4’te 3’ü iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’nin enerji konusunda tercihi ise büyük oranda güneş ve rüzgar olarak ortaya çıkıyor.

Araştırma çerçevesinde katılımcılara, 2017 yılında European Social Survey (Avrupa Sosyal Anketi) tarafından 18 ülkede sorulan “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” sorusu Türkçeleştirilerek yöneltildi.

Görüşülen kişilerin yüzde 25’i “çok endişeliyim”, yüzde 50’si ise “endişeliyim” yanıtını verdi.

Bu sorudan elde edilen veriler diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin bu soruya oldukça yüksek oranda “endişeliyim” dediği ortaya çıktı.

10 kişiden sekizi “iklim değişikliği var ” diyor

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen ilk soru ise “Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz?” oldu.

Katılımcıların yüzde 86,8’i bu soruya evet yanıtı verirken, yüzde 10’u hayır yanıtını veriyor.

Yüzde 3,2’lik kesim ise soruya yanıt vermemeyi tercih ediyor.

Türkiye’de siyasi tercihler, ekonomik durum ve sosyal konum fark etmeksizin, “her 10 kişiden en az sekizi iklim değişikliği yaşanıyor” diyor.

Türkiye’de “afetler ve düzensiz hava olayları artmadı” diyen yok 

Bilimsel araştırmalar; iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını ve meteorolojik afetleri artırmaya başladığını ortaya koyuyor.

Son yıllarda Türkiye’de sel ve benzeri afet olaylarının hem etkisinde hem sıklığında artış olduğunu gösteriyor.

Araştırma çerçevesinde “Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olaylarının arttığı mı yoksa azaldığı mı” sorusuna, katılımcıların yüzde 76,3’ü “arttı” diye yanıt verdi.

Yüzde 6,5’lik bir kesim “azaldı” diye yanıt veriyor.

Türkiye’nin tercihi güneş ve rüzgar

İklim değişikliğine neden olan fosil yakıtların en çok kullanıldığı sektörlerin başında elektrik üretimi geliyor.

Enerji santralleri, Türkiye’de de son yıllarda gündeme en çok gelen konuların başında.

Çalışma çerçevesinde, kamuoyunun bu konuda da ne düşündüğünü öğrenmek amacıyla sorular yöneltildi.

Sorulara verilen yanıtlar, Türkiye’nin tercihinin açık ara güneş ve rüzgâr olduğunu gözler önüne serdi.

“Farz edelim ki yaşadığınız yerin yanında bir enerji santrali yapılacak, hangi iki santrali öncelikli olarak tercih edersiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda güneş enerjisi yüzde 70,5 ile ilk sırada yer alırken, rüzgâr enerjisi ise yüzde 52,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Aynı soru en çok karşı çıkacakları enerji santrallari hangileri olarak değiştirip sorulduğunda ise nükleer yüzde 68,2 ile ilk sıraya yerleşirken, kömür yüzde 53,1 ile ikinci sırada bulunuyor.

Güneş ve rüzgâr enerjisine karşı olanlar ise yok denecek kadar az. (Sırasıyla %1,6 ve %2,1).

“Hükümetler harekete geçmiyor”

Anket çerçevesinde European Social Survey kapsamında yöneltilen başka bir sorudan daha yararlanıldı ve katılımcılara “Sizce iklim değişikliğini azaltmak için yeterli sayıda ülke hükümetinin harekete geçme ihtimali ne kadar var?” sorusuna yanıt vermeleri istendi.

Sonuçlar, Türkiye’de yaşayanların iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelede hükümetlerin yeterli çabayı göstermediği ve göstermeyeceklerini düşündüğünü ortaya çıkarıyor.

Toplumun dörtte biri iklim konusunda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyor.

Neredeyse her iki kişiden biri, bu konuda ülkelerin harekete geçeceğine, gereğini yapacağına inanmıyor.

Bu sorudan yola çıkarak benzer bir soru Türkiye hükümeti özelinde soruldu.

Sonuçlar politik parti tercihlerine, hayat tarzı ve ekonomik durumlarından bağımsız olarak, iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin de yeterli çabayı göstermeyeceğine inanıldığını ortaya koyuyor.

Toplumun dörtte biri ülkemizde de iklim konusunda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyor.

Neredeyse her iki kişiden biri de, bu konuda Türkiye’nin harekete geçeceğine, gereğini yapacağına ya hiç ihtimal vermiyor ya da çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade ediyor.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz

 

(Yeşil Gazete)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.