ManşetEnerji

Türkiye’deki suyun yarısını termik santraller tüketiyor

0
Fotoğraf: Greenpeace

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Sektörel Su ve Atık Su İstatistikleri‘ni açıkladı. Rapora göre 2018’de çekilen su miktarı 17,5 milyar metreküp olurken, bunun 7,9 milyar metreküpünün termik santraller tarafından çekildiği ortaya kondu. Bu rakam, toplam suyun yaklaşık yüzde 44’üne denk geliyor.

2018 yılının belli başlı su tüketicileri belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri oldu. Su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 56,2’si denizlerden, yüzde 15,1’i barajlardan, yüzde 14’ü kuyulardan, yüzde 8,7’si kaynaklardan, yüzde 3,9’u akarsulardan, yüzde 1,8’i göl/göletlerden, yüzde 0,2’si ise diğer su kaynaklarından çekildi.

Atık suyun yüzde 77,4’ü denizlere

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 77,4’ü denizlere, yüzde 18,7’si akarsulara, yüzde 1,1’i barajlara, yüzde 0,9’u foseptiklere, yüzde 0,5’i göl/göletlere, yüzde 0,2’si araziye, yüzde 1,2’si ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında deşarj edilen atıksuyun yüzde 62,5’ini soğutma suları, yüzde 37,5’i ise soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 80,9’u arıtıldı.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.