SağlıkGündemKoronavirüs SalgınıManşet

TTB’den ön rapor: Sağlık çalışanlarının yüzde 60’ı tıbbi maskeye ulaşamıyor

0

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede kritik önemde olan sağlık çalışanlarının virüse maruz kalımını ölçmek amacıyla hazırladığı risk değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı.

Yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla Covid-19 hastası olduğu bulgusunu ortaya koyan anket, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım konusunda hâlâ ciddi eksiklikler yaşadığını gözler önüne serdi.

20 Mart 2020’de web tabanlı ve öz bildirime dayalı olarak başlatılan anketin ilk iki günlük sonuçları sorunun önemi ve aciliyeti dolayısıyla TTB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İlk iki günde 74 ilden, 1820 sağlık çalışanının yanıtladığı anket, sağlık çalışanlarının karşı karşıya oldukları riskler açısından önemli bulgular ortaya koydu.

Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla Covid-19 hastası bulunduğu,  yüzde 6’sı bir sağlık kurumunda teyitli Covid-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirtiyor.

Korunma eğitimlerini çalışanları % 44’ü almamış

Ön rapora göre, yanıt veren sağlıkçıların yüzde 48’i çalıştığı kurumda Covid-19 için ayrı bir triyaj mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü Covid-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 53’ü Covid-19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si de Covid-19 ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini ifade ediyor.

Yüzde 31’inin kronik hastalığı var, yüzde 1’i hamile

Ön rapora göre ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 31’inin en az bir kronik hastalığı bulunuyor, yüzde 4’ü 65 yaş üzerinde, yüzde 1’i de gebe.

Yüzde 60’ı tıbbi maskeye erişim sorunu yaşıyor

Anket, sağlık çalışanlarının Covid-19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya hizmet verirken kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda halen ciddi sorunlar yaşadıklarını da ortaya koyuyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 78’i N5 maske, yüzde 74’ü siperlik ya da koruyucu gözlük, yüzde 71’i tek kullanımlık önlük/tulum yüzde 60’ı tıbbi maske, yüzde 52’si önlük forma ve yüzde 38’i de eldivene erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Sonuç: Sağlık çalışanlarının enfekte olması sorunu büyütür

Anketin sonuç bölümünde, risk değerlendirmesi çalışmasının ilk verilerinin, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlik ve sorunlara işaret ettiği tespiti yapılarak, bu koşulların meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturduğu, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olduğu vurgulandı.

Sağlık çalışanlarının salgın etkeni virüs ile enfekte olmasının sağlık hizmetlerinin salgına yanıt kapasitesini olumsuz etkileyeceği ve sorunun büyümesine yol açacağı tespitinin yapıldığı raporda, sağlık çalışanlarının virüsten korunması ve virüs bulaşmasıyla ilgili bir izleme ve değerlendirme programı oluşturulmasının hayati önemde olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Raporun son bölümünde Türk Tabipleri Birliği çağrı niteliğindeki şu uyarıyı yaptı:

Pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve Kişisel Koruyucu Donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha belirtiyoruz.”

Anket sonuçlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz…

More in Sağlık

You may also like

Comments

Comments are closed.