ManşetKoronavirüs SalgınıSağlıkTürkiye

TTB: Covid-19 servisleri ve yoğun bakımlar yüzde 100’e yakın doldu

0

Türk Tabipleri Birliği (TTB) koronavirüs salgınına ilişkin durumun kaygı verici boyuta ulaştığına dair yazılı bir açıklama yaptı ve alınması gereken tedbirlere yer verdi.

Açıklamada, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Adana başta olmak üzere birçok büyükşehirde Covid-19 hasta sayılarının artması nedeniyle kamu hastanelerinde servisler ve yoğun bakımların dolduğu belirtildi.

Bakanlık verileriyle çelişiyor

TTB, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hastanelerdeki yoğunluğa ilişkin verilerin kendilerine sahadan ulaşan veriler ile çeliştiğini söyledi. Bakanlık açıklamasında yoğun bakım yatak doluluk oranını yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71,3 olarak açıklamıştı.

Bu rakamların “sadece Covid-19 hastaları değil, diğer tüm hastalar için olduğu belirtilen açıklamada  “Bize illerden ulaşan bilgiler Covid-19 servis ve yoğun bakımlarının yüzde 100’ü ya da yüzde 100’e yakınının dolu olduğunu gösteriyor” denildi.

Fotoğraf: AA

‘Hastalar günlerce bekliyor’

Birçok kamu hastanesinde yoğun bakım yataklarının tamamen dolu olduğu belirtilen açıklamada “Hastalar bazen günlerce acil servislerde yoğun bakım yatağı bekliyor. Bir hasta vefat ettiğinde ya da iyileşip servise alındığında ancak yer açılmakta ve yerine hasta yatırılabiliyor. Hastane kapasiteleri dolu olduğu için hastaneler arası nakiller de yapıl(a)mıyor” ifadeleri yer aldı. Açıklamanın devamında şunlar söylendi:

112 merkezleri sürekli boş yatak arıyor, ancak boş yer bulmakta zorluk çekiyor. Bu uzayan bekleme süreleri hastaların daha da kötüleşmesine, hatta tedavi alamadan ölmelerine de neden oluyor. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Batman il merkezinde yoğun bakımlarda yer bulunmadığı için 1,5 yaşındaki Sakine bebeğin ölümü mevcut tabloyu gösteren en acı örnek olmuştur.

Bazı illerde ara koridorlar, boşluklar, sığınaklar, yemekhaneler yoğun bakım haline getirilerek sorunlar çözülmeye çalışılsa da yoğun bakımda çalışan hekim, hemşire, personel sayısı ve malzeme sayısı yeterli olmadığı için yeni sorunlara neden olmaktadır.

‘Çalışan sayısı yeterli değil’

Hastanelerdeki hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının sayısının da yeterli olmadığı belirtilen açıklamada çalışanların iş yükünün daha çok arttığı ve bu durumun daha çok tükenmeye ve hastalanmaya yol açtığı belirtildi.

Açıklamada Sağlık çalışanları sağlık hizmeti sunan olmaktan çıkıp sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara dönüşüyor” denildi.

‘Özel hastaneler Covid-19’lara bakmıyor’

Ayrıca, mart ayında yayımlanan özel ve vakıf hastanelerinin pandemi hastanesi olması ve SGK ödemelerinin buna göre yapılacağı genelgesi değişmediği ve yürürlükte olduğu halde gereklerinin uygulanmadığı belirtildi.

Açıklamada “Şu an özel hastaneler tarafından fırsata çevrilerek, ‘temiz hastane’ reklam sloganı olarak kullanılmakta ve hizmet ücretlerinde artışa gidilmektedir. Acil servisler dolu iken ve 112 acil hastalar için yer ararken özel hastanelerin birçoğu Covid-19 hastası kabul etmiyor veya sadece seçili hasta kabul ediyor” denildi.

Fotoğraf:AA

Alınması gereken tedbirler

TTB bu durumda alınması gereken tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

  • Covid-19 pandemisini esas olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları olan hastanelerde karşılanması stratejisinden vazgeçilmeli, toplumsal bulaşıcılığın önlenmesine yönelik tedbirler yaşama geçirilmelidir.
  • Salgınla mücadelenin tedavi ve bakım hizmetlerine sıkıştırılamayacağı, salgının sadece yataklı tedavi kurumlarında karşılanması durumunda sağlık altyapısının buna yetmeyeceği artık kabul edilmeli, önümüzdeki günlerde hastalığın seyrinin ağırlaşacağı, yatak ve yoğun bakımlarda yer bulmanın daha da güçleşeceği öngörüsü ile talep ve uyarılarımız dikkate alınmalı.
  • Yoğun bakım verileri sağlık çalışanları ve toplum ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalı Covid-19 hastalarına uygun, yeterli donanım ve sağlık çalışanına sahip erişkin ve çocuk yoğun bakım yatak sayısı kamu ve özel-vakıf hastaneleri için ayrı ayrı açıklanmalıdır.
  • Sağlık Bakanlığı özel ve vakıf hastanelerinin olanaklarını kamu iradesi ile yurttaşların hizmetine sunmalıdır.
  • Pandeminin gelmiş olduğu vahim tablo göz önüne alınarak başlangıç olarak özel ve vakıf hastaneleri için çıkarılan genelge uygulanarak, SGK ödemeleri de yapılarak her il için tüm hastaneleri sürece dahil eden değerlendirmeler yapılmalıdır. Yoğun bakım ihtiyaçlarında il içi ve iller arası hastaneler için iyi bir koordinasyon kurularak, Covid-19 hastalarını kabul etmeleri sağlanmalıdır.
  • KHK’larla haksız-hukuksuz biçimde işlerine son verilen sağlık emekçileri görevlerine iade edilmeli, göreve atanmayı bekleyen sağlık çalışanları da göreve başlatılmalıdır.
  • Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar yürüttüğü politikalardan vazgeçerek salgınla mücadelede başarılı olmanın ön koşulu olan şeffaflık, akıl ve bilimin kılavuzluğunda belirlenmiş politikaları toplum ve sağlık meslek örgütlerinin katılımı sağlanarak yaşama geçirmelidir.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.