Gündemİfade ÖzgürlüğüManşet

TMMOB: Meslek odaları tasfiye edilmek isteniyor

0
blank

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Barolar arasındaki hutbe tartışmasının ardından meslek örgütlerinin seçim yöntemiyle ilgili değişikliği gündeme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 24 oda bir açıklamayla yanıt verdi.

Erdoğan son MYK toplantısında, “Ankara Barosu’nun ve benzerlerinin fütursuz saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Sadece bu örnek dahi, meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili denetimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Oda ve barolarla ilgili düzenleme konusunda bu konuda derhal çalışmalı ve meclisimizin takdirine bunu sunmalıyız” demişti. 

‘Demokratik yollarla ele geçiremediler’ 

24 oda’nın ortak bildirisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek kuruluşları hakkındaki açıklamalarının demokrasi ile bağdaşmadığına dikkat çekildi:

“Önceki yıllarda, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşlarının kuruluş yasaları çerçevesindeki faaliyetlerinden, örgütlü toplum yapılarımızdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok açıklama yapılmış ve yasa değişikliği taslakları hazırlanmıştır. Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları, Türkiye Barolar Birliği ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir” 

blank

Açıklamada, gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimlerinin, hukuk, Anayasa ve demokrasi dışı olduğu; idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa daha fazla kapı aralandığını belirtildi. Antidemokratik uygulamalara karşı duracakları ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz. Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.”

Açıklamaya katılan meslek kuruluşları şöyle:

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

Kategori: Gündem

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.