ManşetDünyaİklim ve Enerji

‘Temiz enerji 2025’e kadar AB’nin Rus enerjisine bağımlılığını yüzde 66 azaltabilir’

0
Fotoğraf: Dmitry Lovetsky/The Associated Press.

Ember, E3G, RAP ve Bellona‘dan ortak yayınlanan yeni analiz, Avrupa Birliği‘nin 2025’e kadar enerji güvenliğini artırmak için temiz enerji çözümlerini hızlandırma ve ölçeklendirme fırsatının altını çiziyor.

Analize göre; temiz enerji çözümleri, 2025’e kadar Rusya‘nın gaz ithalatının üçte ikisinin yerini alabilir. Buna göre; AB’nin iklim ve enerji politkalarını (Fit for 55) hayata geçirerek ve rüzgar ve güneşten yenilenebilir elektriğin üretimini, enerji verimliliği ve elektrifikasyonu hızlandırarak Rusya’nın gaz ithalatı yüzde 66 oranında azaltılabilir. Bu da 101 milyar metreküplük (bcm) bir azalmaya eşdeğer görülüyor. Analize göre; gerekli uygulama düzeyine ulaşmak için artık politikada acil bir hızlanma gerekiyor.

Analiz bulgularına göre yeni bir gaz ithalat altyapısı gerekli değil. Buna göre; arz güvenliğinin sağlanması ve Rusya’nın doğal gaz bağımlılığının azaltılması, LNG terminalleri gibi yeni AB gaz ithalat altyapısının inşasını gerektirmiyor. Mevcut varlıklar yoluyla ithal edilen 51 bcm alternatif kaynaklı gaz yeterli görülüyor.

Analizin diğer bulguları ise şöyle:

  • Kömürden elektrik üretiminin uzatılmasına gerek yok. Yukarıda bahsedilen önlemler, AB’nin kömürden elektrik üretimindeki düşüşü yavaşlatmadan fosil gaz talebinde gerekli azalmayı elde etmesini sağlayacak.
  • 24 ve 25 Mart’ta gerçekleşecek Avrupa Konseyi’nde AB Üye Devletleri, AB enerji sektörü üzerindeki yansımaları da dahil olmak üzere Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline Avrupa’nın tepkisini masaya yatıracaklar. Bu, Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamaya konacak olan Rus gaz tüketimini azaltmaya yönelik REPowerEU planının önerisini takip ediyor.
  • Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde Rusya’nın gaz ithalatını 2027’ye kadar sonlandırabileceğini duyurdu. Analiz, bunun 2025’e kadar ve daha az alternatif kaynaklı fosil gazla (51 bcm’ye karşı 60 bcm) başarılabileceğini gösteriyor.

‘Yenilenebilir enerji kaynakları Rus fosil gaz bağımlılığından kaçış yolu sunuyor’

Ember Kıdemli Enerji ve İklim Analisti Sarah Brown analize ilişkin olarak “Yerli yenilenebilir enerji kaynakları, Avrupa’nın Rus fosil gaz bağımlılığından bir kaçış yolu sunuyor” diyor. Brown şu ifadeleri kullanıyor:

“AB, 2025’e kadar, REPowerEU’nun yakın zamanda açıklanan 2027 hedefinden daha hızlı bir şekilde, Rusya’dan gaz ithalatından vazgeçebilir. Bunu, temiz enerji çözümlerini hızlı bir şekilde uygulayarak, kömürden çıkışı yavaşlatmadan veya bir fosil yakıt bağımlılığını bir başkasıyla değiştirmeden başarabilir. Hem mevcut Fit for 55 yenilenebilir hedefini gerçekleştirmek hem de rüzgar ve güneş enerjisi dağıtımının hızlandırılmasını sağlamak için acil eylem ve AB çapında büyük bir taahhüt gereklidir.”

“Avrupa’da gazın en büyük kullanımı binaları ısıtmak içindir” diyen RAP Avrupa Programı Direktörü Jan Rosenow iseYalıtım ve kombilerin yerine ısı pompalarının kullanımı, binalardaki gaz talebini azaltmanın anahtarıdır. Bu, binalar için daha katı enerji tasarrufu hedefleri ve daha iddialı minimum enerji performans standartları gerektirecektir. Kombileri kamu sübvansiyonlarıyla finanse edilmesinin durdurulması ve bu fonların ısı pompaları gibi temiz ısıtma teknolojilerine yönlendirilmesi gerekiyor. Yeni binalara kombilerin kurulmasına bir an önce son verilmelidir” diyor.

E3G Kıdemli Politika Danışmanı Raphael Hanoteaux de temiz enerjiye yatırım yapmanın ve enerji talebinin azaltılmasının AB için düşük riskli ve yüksek getirili bir strateji olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

“Yeni gaz ithalat altyapısına ne ihtiyaç vardır ne de mevcut sorunları çözebilir. Tam aksine, hızla azalan bir piyasaya hizmet ederken gelecek için yükümlülükler ve maliyetler yaratıyor.”

Bellona Yenilenebilir Enerji Sistemleri Politika Danışmanı Marta Lovisolo ise AB’nin mevcut enerji krizlerinin üstesinden gelmesi için reçetenin, Yeşil Mutabakat’a yeniden taahhütte bulunduğuna değinerek “AB, yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaparak ve elektriği verimli kullanarak, aynı anda hem iklim hem de güvenlik tehditleriyle mücadele edebilir. AB’yi ABD ve Kanada gibi yerlerden gelen LNG pazarına dönüştürmek, hem fosil yakıt bağımlılığı hem de iklim hedefleri konusunda mevcut sorunları erteleyecek ve daha da kötüleştirecektir. Yenilenebilir kaynakları ikiye katlamak, uzun vadeli ve istikrarlı bir çözüm sağlayabilir” ifadelerini kullanıyor.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.