ManşetTürkiye

Taşerona “kadro” düzenlemesi hangi kurumlarda gerçekleşecek?

0

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşerona kadro hususunda ilgili kişileri bilgilendirdi. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçiş hakkı elde eden işçileri kadroya alacak kurumların tam listesi açıklandı.

Başvuruların 2 Ocak tarihinde başlayacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin maaşlarında artış gerçekleşeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlıkların üzerinde çalıştığı taşeron hususunun detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi üzerinden aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Hürriyet’te yer alan habere göre işte, o açıklamalardan bazı detaylar şöyle:

“Çalışanlarımız kadroya sözleşme şeklinde değil direk geçmiş olacaklar. Geçmiş dönemlerdeki kadroya alım süreci nasılsa koyduğumuz mekanizma da aynı şekilde. Yeni bir şey eklemedik. Toplu sözleşmeleriyle birlikte bağıtlanmış olan sözleşmelerimiz var. Direk etki edecek konu 52 günlük bir ilave tediye artışı ve katkısı olacak. Yılda kamu işçilerine verilen zaten bu ilave tediyemiz uygulamada. Yılda 4 parçada gerçekleştiriliyor. Aya vurduğumuz zaman bürüt 385 lira gibi bir artışla inşallah 3 ay sonunda karşı karşıya gelmiş olacaklar. Zaman içerisinde toplu sözleşmeler, bittikten sonra da yeni süreçlerde inşallah bütün sosyal haklar, ücretler normal seyrine normal yoluna girmiş olacak.”

Başvurular 2 Ocak’ta başlıyor

“2 Ocak 2018 itibari ile başvuruları almaya başlayacağız. 10 günlük bir başvuru süresi olacak. Bir de değerlendirme süresi olacak ve bir sınav süreci başlayacak. Bu arkadaşlarımız yıllardır kamuda çalışan kişiler. Alt işveren işçisi de olsalar milletimize, vatandaşlarımıza alanlarında hizmet ediyorlar. Yeterliliklerini ortaya koymuşlar ki buralarda çalışıyorlar. Biz bu sınavı toplum vicdanı açısından ortaya koyduk. Şu anda hali hazırda kamu işçisi olmak için KPSS ile İşkur’a başvurma durumu var. Oradan kurumlarımıza İşkur aracılığı ile gönderiyoruz. Liste altı olanları da kura ile belirliyoruz. O anlamda bu sistemin uyumlu olması açısından böyle bir mekanizmayı toplum vicdanı açısından koymamız gerekiyordu. Bir sınav gerçekleştireceğiz. Bunlar da yetkinlikleriyle bağlantılı olacak. Eleme amacı taşımıyoruz. Süreç içerisinde de aksayan şeyler olursa istişare ile paydaşlarımız ile birlikte bu sınav ile ilgili konuları inşallah ortaya koyacağız. İnşallah kısa süre içerisinde de içeriğini ilan edeceğiz. Sınav konusu ortak olarak hepimizin hem fikir olduğu bir konuydu. Yıllardır KPSS’ye girmiş ve atanmayı bekleyen kesimlerimiz var. Buralardan da bunun doğru bir yöntem olduğuna dair geri bildirimler oldu.”

Liste

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İşte, bu kurumların listesi;

Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;
– TBMM
– Cumhurbaşkanlığı
– Başbakanlık
– Anayasa Mahkemesi
– Yargıtay
– Danıştay
– Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
– Sayıştay
– Bakanlıklar (21 Adet)
– Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
– Jandarma Genel Komutanlığı
– Sahil Güvenlik Komutanlığı
– Emniyet Genel Müdürlüğü
– Diyanet İşleri Başkanlığı
– Hazine Müsteşarlığı
– Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
– Devlet Personel Başkanlığı
– Türkiye İstatistik Kurumu
– AFAD
– Gelir İdaresi Başkanlığı
– Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü
– Meteoroloji Genel Müdürlüğü
– Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;
– Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
– Üniversiteler (114 Adet)
– ÖSYM
– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
– Savunma Sanayi Müsteşarlığı
– Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu
– Atatürk Araştırma Merkezi
– Türk Dil Kurumu
– Türk Tarih Kurumu
– TODAİE
– TÜBİTAK
– Türkiye Bilimler Akademisi
– Türkiye Adalet Akademisi
– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
– Karayolları Genel Müdürlüğü
– Spor Genel Müdürlüğü
– Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
– Orman Genel Müdürlüğü
– Vakıflar Genel Müdürlüğü
– Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
– Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü
– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
– Türk Akreditasyon Kurumu
– Türk Standartları Enstitüsü
– Türk Patent Ve Marka Kurumu
– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
– KOSGEB
– Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
– GAP Bölge Kalkınma İdaresi
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
– Kamu Denetçiliği Kurumu
– Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu
– Mesleki Yeterlilik Kurumu
– Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
– Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
– Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
– Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
– Türkiye Su Enstitüsü
– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
– Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Helal Akreditasyon Kurumu

Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;
– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
– Sermaye Piyasası Kurulu
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
– Kamu İhale Kurumu
– Rekabet Kurumu
– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
– Kamu Gözetimi, Muhasebeve Denetim Standartları Kurumu
– Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumları;
– Sosyal Güvenlik Kurumu
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;
– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
– Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
– Kalkınma Ajansları
– Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
– Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
– Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı
– Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
– Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
– Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
– Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı

Taşeronda geçiş süreci nasıl olacak?

Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir.

Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.

Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.

Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.

Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Mahalli İdare Birlikleri çalışanları iktisadi teşekkülerdeistihdam edilecek

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır.
İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.

Taşeron firmalara malzemeleri satma fırsatı

Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.

 

(Hürriyet)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.