ManşetTarım-Gıda

Tarım Raporu: Çiftçi sayısı düştü, borç ve ithalat arttı

0

CHP’nin tarım raporuna göre tarım alanları azaldı, çiftçi üretimden uzaklaştı, tarımsal üretim geriledi, ihracat ithalatı geçti.

CHP’nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın hazırladığı tarım raporunda, Türkiye’deki tarım alanlarının 2002’ye göre 3.3 milyon hektar daralarak 23.2 milyon hektara düştüğü belirtildi. Raporda, aynı dönemde 661 bin 519 çiftçinin üretimden ayrıldığı, tarım sektöründe çalışan kişi sayısının 2 milyon 663 bin azaldığı kaydedildi.

Sarıbal’ın “Üretim Yapamayan Tarım Ülkesi Türkiye” başlığıyla hazırlayıp CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısına sunduğu raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Tarımsal üretim geriledi: Türkiye nüfusu her yıl 1 milyona yakın artarken, tarım alanları ve tarımsal üretim geriledi. 2002’de 26.5 milyon hektar olan tarım alanları, 2018’e kadar 3.35 milyon hektar azalarak 23.2 milyon hektar alana düştü. Üretimden düşen tarım alanları yaklaşık iki Trakya bölgesi kadar büyüklüğe ulaştı.

Tarımsal büyüme azaldı: 2002 yılında tarımın Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 10.27 oranındayken, bugün bu oran yüzde 5.76’ya geriledi. Tarım sektörünün büyüme hızı 2002 yılında yüzde 8.7 olurken, bugün oran yüzde 1 seviyesinde.

Çiftçi sayısı düştü: 2003’te 2 milyon 765 bin 287 kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlıyken, 2018 sonu itibarıyla bu rakam 2 milyon 103 bin 765 kişiye düştü. Başka bir deyişle 661 bin 519 kişi üretimden ayrıldı.

Üreticiye hakkı verilmedi: 006’da çıkarılan tarım yasasının öngördüğü tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak payın milli gelirin yüzde 1’inden az olmaması hükmüne uyulmadı. Tarımsal destek milli gelirin yüzde 0.36’sı ile 0.63 aralığında kaldı. Nüfus her yıl 1 milyona yakın artarken, tarım alanları ve tarımsal üretim geriledi

 Çiftçi borç batağında: Destek görmeyen ve ürettiğinden kazanamayan çiftçi borç batağına saplandı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 2.6 milyon çiftçinin o günkü borcu 530 milyon TL civarındaydı. Bugün çiftçi sayısı 2.1 milyona gerilirken, çiftçilerin toplam borcu 106 milyar TL dolayına yükseldi.

 Tarımın istihdamdaki payı geriledi: 2002’de tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 7 milyon 458 bin kişi olurken, bu sayı Aralık 2018 itibarıyla 4 *milyon 795 bin kişiye düştü. Son 16 yılda tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 2 milyon 663 bin kişi azaldı. Başka bir deyişle tarım sektörünün istihdam içindeki payı yüzde 35 iken 2018’de bu pay yüzde 17,3’e geriledi.

Tarımsal ithalat ihracattan fazla: 2003-2018 arasında Türkiye 95 milyar 260 milyon dolar tutarında tarımsal ürünü ithal etti. Türkiye’de tarımsal ürünlerin ihracatı ithalata göre daha yüksek tutarda gerçekleşirken, bu durum son yıllarda tersine bir şekilde değişti. 2018’de Türkiye 5,5 milyar dolar tutarında tarımsal ürünü ihraç ederken, 9,1 milyar dolar tutarındaki ürünü ithal etti.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.