ManşetTarım-Gıda

Tarım Bakanlığı’ndan sürdürülebilir balıkçılığa darbe vuracak karar

0

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Boğazlarda daha önce yasak olan gırgır avcılığına izin verdi. Bu karar denizlerdeki balık sayısının daha da azalmasına neden olacağı için şiddetle eleştiriliyor. Greenpeace kararın geri alınması için bir imza kampanyası başlattı.

Greenpeace’in yaptığı açıklamaya göre dünyada ve Türkiye’de, aşırı, yasadışı avlanma, kirlilik, iklim değişikliği yüzünden balık stokları hızla tükeniyor. Öte yandan biyoçeşitliliği ve balık göç yolu olması nedeniyle en değerli denizlerden biri olan Marmara’yı ve balıkçılığı son yıllarda etkileyen bir başka tehdit kaykay denilen bir sıvının ortaya çıkması. Bu tehlikeli maddenin etkilerini azaltmanın en etkin yolunun balık göçüne izin vermek olduğu bilim komitesince belirtiliyor. Oysa Tarım Bakanlığı Boğazlarda daha önce yasak olan gırgır avcılığına izin vermiş durumda.

Bu konuda İstanbullu kıyı balıkçılarının hazırladığı dilekçe imzaya açıldı. Boğazların gırgır ve trol avcılığına tamamen kapatılarak pekçok balık türünün tam göç yolunda avlanmasının durdurulmasını istemek için imza atmak isteyenler imza kampanyası sayfasını ziyaret edebilir.

İmza metni şöyle:

Sayın Yetkili!

Greenpeace’in internet sitesinde okuduğum haberin ardından size bu mesajımı ulaştırıyorum:
http://www.greenpeace.org/turkey/campaigns/defending-our-mediterranean/bosphorus

Bizler Türk balıkçılık sektörünün büyük çoğunluğu olan geleneksel kıyı balıkçılarıyla kader birliği yapmış vatandaşlarız.

Geçen yıllarda Marmara’daki balık varlığını ve avcılığını ciddi boyutlarda ve olumsuz etkileyen, balıkçıların kaykay-salya-lez olarak adlandırdıkları müsilajın (tek hücreli bitkisel mikroorganizmalar) giderilme imkanlarını belirlemek amacıyla, Bakanlık yerli ve yabancı bilim adamlarından oluşturulan bir heyet toplamış ve bu heyet de bir rapor hazırlanmıştı.

Yerli ve yabancı bilimadamlarınca yapılan bu araştırmalar neticesinde, Marmara’yı etkileyen salya (kaykay-lez) adı verilen müsilajın giderilebilmesi için, Marmara’ya balık geçişinin engellenmemesi şiddetle tavsiye edilmekteydi.

Oysa avlanma sezonu başlama tahrihinden önce 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “çevirme ağlarına ilişkin yasaklar” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan ”trafik ayırım düzeni” ibaresi, ”trafik ayırım şeridi” olarak, ”Paşabahçe Feneri (41° 06’ 57” N – 29° 05’ 23” E)” ibaresi, ”Çubuklu Kozaltı Burnu (41°06,599’ N – 29°04,973’ E)” olarak değiştirildi!

Bu konuda balıkçılar ve tüketicilerin 25 eylül 2010 tarihli bir dilekçe ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na yönlendirmiş olduğu sorular, 6 Ekim 2010 tarihinde  Müsteşar Yardımcısı sayın Dr. Nihat Pakdil ve Genel Müdür sayın Doç. Dr. Muzaffer Aydemir tarafından yanıtlanmıştı.  Ancak cevapların bizi tatmin etmediğini üzülerek bildiririz.

Sorularımızı net iletememiş olma ihtimalini de göze alarak tekrar etmek istiyoruz:

İstanbul Boğazı gırgır avcılığına aslen kapalı bir bölgeyken ve ”sürdürülebilir balıkçılık” bağlamında Marmara Denizi’ni değerlendiren pek çok rapor da bu yasağın devamını tavsiye etmekteyken, bizler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın bu haklı gerekçelere dayanarak Boğaz’ın Karadeniz girişi dahil olmak üzere gırgır ve trol avcılığına tümden kapatmasını beklerdik.

Oysa görüyoruz ki yasak alan daraltılmakta ve av alanları genişletilmekte.

Sayın Pakdil ve sayın Aydemir verdikleri yanıtta ”Avcılık sınırının Paşabahçe’de olması av yapan balıkçı gemilerinin akıntı nedeni ile yasak alan içine sürüklenmesine ya da deniz trafiğinde tehlikeli durumlara yol açmakta idi.” diyorlar.

1. Bu durumda Boğaz’ın tümüyle balıkçılığa kapatılması daha verimli ve daha gerçekçi bir çözüm olmaz mıydı?

Balıkçının kayığını kullanmayı bilmek ve akıntıları hesaplamak gibi temel becerileri ile düzenlenmesi ve Sahil Koruma aracılığı ile denetlenmesi gereken ”av yapan balıkçı gemilerinin akıntı nedeni ile yasak alan içine sürüklenmesi” ne zamandan beri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nin yasama ile düzenlediği bir soruna dönüşmüştür hayretle karşılamakla birlikte:

2. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nazarında İstanbul Boğazı’nın çözüm bekleyen birincil sorununun ”av yapan balıkçı gemilerinin akıntı nedeni ile yasak alan içine sürüklenmesi” mi yoksa ”azalan balık stoklarının yerine konması” mı olduğunu öğrenmek isteriz.

3. Marmara Denizi’nde son yıllarda ciddi bir sorun haline gelen müsilaj -kaykay adlı madde ile ilgili olarak Bakanlık bünyesinde düzenlenen ve sonucunda bilimsel tavsiyeler ile çıkılan toplantı için devlet kesesinden ayrılan bütçe neydi, bilgi verilmesini rica ederiz.
http://www.greenpeace.org/turkey/campaigns/defending-our-mediterranean/bosphorus/bakanlik-toplantisi

Bizler birer vatandaş olarak, Boğaz’ın ve Marmara’nın balık stoklarının korunması ve hatta arttırılması amacıyla Boğaz’ın, Karadeniz girişinden itibaren gırgır ve trol avcılığına tamamen ve istisnasız kapatılmasını talep etmekteyiz.

Aksi durumda çocuklarımıza miras bırakacak ne bir deniz ne de balık kalmayacağı kanaatindeyiz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.