Doğa MücadelesiManşet

Tahıl ambarı Karapınar’a mahkeme müjdesi: Kömür Ocağı projesine iptal

0

Danıştay 14. Dairesi, Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Karapınar havzasında kurulması planlanan Karaman-Akçaşehir kömür ocağı projesi için verilen ‘ÇED olumlu’ kararını iptal eden Konya 1. İdare Mahkemesi’nin kararını onadı.

14

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre 2014 yılında Konya-Karapınar ve Karaman Akçaşehir havzalarında linyit ocağı kurulması için 3 kömür ocağına ruhsat verildi. Karaman-Akçaşehir’de kurulacak kömür santralinin yer altı sularını kurutacağını ve Karapınar Kapalı Havzasında yapılan tarımın olumsuz zarar göreceğini savunan bölge halkı ÇED olumlu kararının iptal edilmesi için Konya Birinci İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Bilirkişi raporunda kömür madeni için 177 pompaj kuyusu açılacağı ve açılacak pompaj kuyularının vereceği çevresel zarar nedeniyle 57 bin 300 dönümlük arazide sulu tarım yapılamayacağı belirtildi. Bilirkişi raporunda yer verilen diğer çarpıcı tespit ise Akgöl ve Meke gölleri ile ilgili oldu. Raporda, yer altından çekilecek olan suyun Akgöl ve Meke gölüne dökülmesi durumunda göllerin yapısının bozulacağı ifade edildi.

ÇED olumlu kararına iptal

Bilirkişi incelemesini dikkate alan Konya 1. İdare Mahkemesi ÇED Olumlu Kararı’nı hukuka aykırı bularak ÇED Olumlu Karar’ını iptal etti.

15

Mahkeme iptal gerekçesini şu şekilde belirtti: “dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Çevresel Etki Değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlemesinde olumsuz yöndeki etkilerinin önlenmesi ya da çevreye zarar veremeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar olarak tanımladığı hususu dikkate alındığında yukarıda anılan raporda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gerektiği, bu haliyle dava konusu, ‘ÇED Olumlu’ kararının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itirazına da ret

Konya 1. İdare Mahkemesi’nin ÇED olumlu kararı ile ilgili verdiği iptal kararına itiraz eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile firma temyiz için Danıştay’a başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Danıştay 14. Daire’si temyiz başvurusunu ret ederek Konya 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği ÇED iptal kararını onadı.

 

(Radikal)

You may also like

Comments

Comments are closed.