EkolojiManşet

Sivil toplum alanında ilk: Dijital tabanlı Ekoloji ve Kent Kütüphanesi kuruluyor

0

Hukuki alanda koruma faaliyetleri yürüten Ekoloji Kolektifi Derneği, kültürü ve doğayı korumanın hafızasını temsil eden koleksiyonları “dijital arşiv” standartlarına uygun bir biçimde toplumla buluşturacak bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Türkiye’de kent ve çevre koruma hukukunun gelişmesinde bir köşe taşı olan hukukçu Noyan Özkan’ın hukuk arşivi dijital kütüphanecilik standartlarında koleksiyon eser olarak koruma altına alınıyor.

Noyan Özkan arşivi koruma altına alınıyor

Noyan Özkan arşivinin, Ekoloji ve Kent Kütüphanesi‘nde dijital kütüphanecilik standartlarında kamuyla buluşturulmaya başlanması vesilesiyle 2 Aralık 2017 Cumartesi günü İzmir’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda bir çalıştay gerçekleştirilecek.

2 bölümünden oluşan etkinliğin panel kısmında, İzmir’in kent kültürünün şekillenmesinde önemli rol oynayan aktörlerin koruma bilincindeki hukuki çabalarına,  değerlerine ve bugünkü kent kimliğinin şekillenmesinde koruma bilincinin anlamına odaklanılacak;  bu kimliğin oluşmasında mekan, zaman ve belgelendirmenin toplumsal ve bireysel oluşum aşamalarına vurgu yapılacak.

Dijital olarak kurgulanan ve koleksiyonlar temelinde gelişecek ilk kent ve çevre kütüphanesi

Çalıştayda ise Türkiye’de koruma kültürü ve dünyadaki gelişmelerle birlikte ele alınacak. Müze, arşivlendirme, belgelendirme alanlarında artan ilginin pratik toplumsal yaşamda karşılığını bulabilmesinin yol ve yöntemleri tartışılacaktır. Bu bağlamda çalıştayda ortaya konulan fikirlerin, tartışma başlıkların toplumsal kentsel belleğin sürekliliğin sağlanmasına bir katkı sağlaması, diğer yandan da ekoloji ve kent alanında çalışan toplumsal grupların, kişilerin koleksiyonlarının görünür olmasına vesile olması amaçlanıyor.

Kütüphane aynı zamanda dijital olarak kurgulanan ve koleksiyonlar temelinde gelişecek kent ve çevre kütüphanesinin de ilk yapı taşı olacak. Dijital bir altyapı ile kurulan Ekoloji ve Kent Kütüphanesi sivil toplum alanındaki ilk örneği olacak. Herkesin katılımına açık olan etkinlik Etkinlik Ekoloji Kolektifi Derneği, Konak Belediyesi, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu işbirliğiyle düzenleniyor.

 

ÇALIŞTAY

Doğa – Kent Bağlamında Belgelendirme Kültürü

13.00-14.00

Koruma ve Belgelendirme Kültürünün Neresindeyiz?

Nimet Özgönül – ODTÜ

Kent Belgelendirme, Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?

Enis Rıza Sakızlı – Belgesel Sinemacılar Birliği

Dijital Üretim Çağında Kültürel Bellek ve Kültürel Bellek Kurumları

Tolga Çakmak – Hacettepe Üniversitesi

14.00-14.45 – Katkılar

14.45.-15.00 – Ara

PANEL

İzmir Kent Belleğinde Mekan-Zaman ve Birey

15.00- 16.00

Çevre Koruma Sürecinde Avukat Noyan Özkan ve Halk

Sefa Taşkın Bergama Eski Belediye Başkanı

Hafıza Mekanlarının Korunmasında Birey, Örgütlülük ve Meydan: Kültürpark Örneği

İbrahim Arzuk İzmir Barosu

İzmir’in Taşrasında: Bergama Çevre Mücadelesi ile Kazanılan Bellek, Yiten Bellek

Arif Ali Cangı – TBB

16.00-17.00   Katkılar

Noyan Özkan Arşivinin Bağış Töreni

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Ekoloji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.