İklim ve EnerjiManşet

Rüzgar ve güneş enerjisi, kömür ve doğal gazdaki küresel artışı önledi: 40 milyar dolar tasarruf edildi

0
Fotoğraf: Greentech Media

Enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından bugün yayımlanan bir rapor, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2022 yılının ilk yarısında küresel elektrik talebindeki artışın tamamını karşılayarak kömür ve gaz üretimindeki büyümeyi engellediğini ortaya koyuyor.

Küresel elektrik talebinin yüzde 90’ını temsil eden 75 ülkenin elektrik verilerini analiz eden rapora göre, yenilenebilir enerji üretimindeki artış fosil yakıt üretimindeki olası yüzde 4’lük artışı önledi.

Bu, yakıt maliyetlerinde 40 milyar dolardan ve emisyonlarda 230 milyon ton CO2’den tasarruf edildiği anlamına geliyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi üretimindeki artış, 2022’nin ilk yarısında talep artışının dörtte üçünden fazlasını karşıladı.

Ember’in kıdemli analisti Malgorzata Wiatros-Motyka, “Rüzgar ve güneş, enerji krizi sırasında kendilerini kanıtlıyor. Pahalı ve çevreyi kirleten fosil yakıtların hakimiyetine son vermenin ilk adımı, dünyanın artan elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar temiz enerji üretmektir.”

Talep arttı, ancak emisyonlar değişmedi

2022’nin ilk altı ayını 2021’in aynı dönemiyle karşılaştıran rapor, 2022 yılının ilk yarısında küresel elektrik talebinin 389 terawatt saat (TWh) arttığını ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş ve hidroelektrik) 416 TWh artarak elektrik talebindeki artışın biraz üzerine çıkıyor.

Rüzgâr ve güneş enerjisi tek başına 300 TWh artarak küresel elektrik talebindeki artışın  yüzde 77’sine eşit oldu. Çin’de rüzgar ve güneş enerjisi üretimindeki artış tek başına elektrik talebindeki artışın yüzde 92’sini karşılarken, ABD’de yüzde 81’ini, Hindistan’da ise yüzde 23’ünü karşıladı.

Fosil üretimindeki artış durduruldu

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyümenin bir sonucu olarak, fosil üretimi neredeyse değişmedi (+5 TWh için yüzde 0,1). Kömür 36 TWh (- yüzde 1) ve gaz 1 TWh (- binde 5) azaldı; bu durum diğer fosil yakıtlardaki (özellikle petrol) 42 TWh’lik hafif artışı dengeledi.

Sonuç olarak, elektrik talebindeki artışa rağmen küresel CO2 enerji sektörü emisyonları 2022 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi.

AB’de kömür, sadece nükleer ve hidro üretimdeki geçici bir açığı kapatmak için yüzde 15 arttı. Hindistan’da kömür, Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği geçen yılın başlarındaki düşük seviyelerden elektrik talebindeki keskin toparlanma nedeniyle yüzde 10 artarken küresel olarak bu artışlar, Çin’de yüzde 3 ve ABD’de  yüzde 7’lik kömür enerjisi düşüşleriyle dengelendi.

Rüzgâr ve güneş enerjisindeki büyüme, dünya genelinde fosil yakıtlı elektrik üretiminin yüzde 4 artmasını engelledi.

  • Çin‘de rüzgar ve güneş enerjisindeki büyüme fosil yakıt gücünün yüzde 3 oranında düşmesini sağladı; bu büyüme olmasaydı fosil yakıtlar yüzde 1 oranında artacaktı.
  • Hindistan‘da fosil yakıt gücü yüzde 9 arttı, ancak rüzgar ve güneş enerjisindeki büyüme olmasaydı bu oran yüzde 12 olacaktı.
  • ABD‘de fosil yakıt gücündeki artışı yüzde 7’den yüzde 1’e düştü.
  • Avrupa Birliği‘nde fosil yakıt gücü yüzde 6 artarken, rüzgar ve güneş enerjisindeki büyüme olmasaydı bu oran yüzde 16 olacaktı.

2022 yılında enerji sektörü emisyonlarında rekor kırılması hala bir olasılık

2022’nin ilk yarısında fosil üretimindeki duraklamaya rağmen, Temmuz ve Ağustos aylarında kömür ve gaz üretimi arttı. Bu durum, geçen yılki tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından 2022’de enerji sektörü CO2 emisyonlarının artabileceği ihtimalini açık bırakıyor.

Wiatros-Motyka şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Enerji sektöründe kömür ve doğal gazın tepe noktasına ulaşıp ulaşmadığımızdan emin olamayız. Küresel enerji sektörü emisyonları çok hızlı bir şekilde düşmesi gerekirken hala tüm zamanların en yüksek seviyelerini zorluyor. Ve bizi iklim krizine iten fosil yakıtlar, aynı zamanda küresel enerji krizine de neden oluyor.

Bir çözümümüz var: rüzgar ve güneş enerjisi yerli ve ucuzdur ve şimdiden hem faturaları hem de emisyonları hızla azaltmaktadır.

You may also like

Comments

Comments are closed.