Türkiye

Performans sağlığa zararlıdır!

0

Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri dün Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Denizli ve ülkenin birçok ilinde yaptıkları eylemlerle performans sistemine karşı tepkilerini dile getirdiler.

Ankara’da YÖK önünde toplanan Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri eyleme cübbeleriyle geldiler. “Sağlıkta performans ölüm demektir”, “Performans sağlığa zararlıdır” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklaması Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Ankara Kolu adına Prof. Dr. Aylin Uluşahin tarafından okundu.

PERFORMANS HASTALARA ZARAR VERMEKTEDİR

Sağlık hizmetinde performans uygulanmasının ise yanlış olduğunu söyleyen Uluşahin, bu uygulamanın her bir hastaya ayrılan zamanı azalttığını belirtti.

“Hekiminin performansa göre ücret aldığını bilen hastalar, kendilerinden istenen tetkiklerin, yapılan tedavilerin gerçekten gerekli olup olmadığı tedirginliğini yaşamaktadırlar” diyen Uluşahin, performansa göre ücretin de sağlık harcamalarını arttırdığını belirtti.

TIP FAKÜLTELERİNDE PERFORMANS İKİ KERE ZARARLIDIR
Bu sistemin sağlığı koruyucu hizmetlere değer vermediğini ve niteliğe değil niceliğe değer verdiğini ifade eden Uluşahin “Tıp Fakültelerinde performans iki kere zararlıdır çünkü, tıp fakülteleri meslek adamı yetiştiren, bilimsel araştırma yapılan ve bilgi üretilen, bilgiyi yaşama dönüştüren yerlerdir” dedi.

Uluşahin son olarak sistemle bilimsel çalışmaların önüne geçileceğini, tanısı konulmamış, tedavisi yapılmamış zor hastaların daha da mağdur olacağını, genç doktorların da nitelikli eğitimden yoksun kalacaklarını vurguladı.

AKSU: AYAKLARINIZI BU TOPRAKLARA BASIN
Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Feride Tanık Aksu da performans uygulamasına dair şunları ifade etti: “ Üniversite hastanelerine bütçeden ayrılan pay toplam harcamaların ancak yüzde 15’i kadardır, yüzde 85 kendi bütçeleriyle geçinmek zorunda olan tıp fakültelerinin SGK’dan olan alacakları 2007-2008-2009 yıllarında bedelsiz kamu hizmetine dönüştürülmüş ve ödenmemiştir. Hiç kimse bize tıp fakülteleri hastaneleri kötü yönetiliyor demesin. Hiç kimse bütçeden pay vermedikleri halde alacaklarını ödemedikleri halde borç kıskacına girdiniz, buraları iyi yönetemiyorsunuz, Sağlık Bakanlığı adına buralara el koyuyoruz demesin. Bu gerçekleri yansıtmıyor.”

Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri olarak yetkililere seslenen Aksu “ayaklarınız bu topraklara basın ve bu toprakların gereksinimi olan kakarları verin. Üniversitelerle çok tehlikeli bir oyun olan performans oyununu oynamaktan vazgeçin” dedi.

‘Sağlıkta performans da ölüm demektir’
Dün başlayan üniversitelerde performans uygulaması İzmir’deki ünivesite hastanelerinde de tepki ile karşılandı. Ege ve Dokuz Eylül  Üniversitelerinin Tıp Fakültelerinde görevli öğretim üyeleri ve asistanlar, üniversite bahçelerinde yaptıkları eylem ile ‘Performans uygulamasına’ tepki gösterdi.
Öğretim görevlileri ve asistanlar, yeni sistemin tıp eğitimi ve bilimsel araştırma çalışmalarına zarar vereceğini, sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşeceğini söyleyerek bu sisteme karşı çıktılar. Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları Girişimince düzenlenen eylemlere İzmir Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES)’de destek veriyor.
Üniveriste hastanelerinin öğretim üyeleri geçtiğimiz günlerde de yaptıkları basın açıklaması ile yaklaşan 31 Ocak tarihine dikkat çekmiş. performans sisteminin başta akademik çalışmaları ve sağlık hizmetlerini aksatacağını, tüm sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşüreceğini belirtmişlerdi.

SES HASTANELERE SAHİP ÇIKIYOR

SES İzmir Şube Başkanı Ergun Demir de, yaptığı açıklamada “Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesine, eğitim ve araştırma faalyetlerinin niteliğinin düşürülmesine, performans sistemine, angarya çalışma koşullarına ‘HAYIR’ diyoruz. Piyasaya düşürülmüş sağlık hizmetinin oyuncusu değil, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olrak görevimizi gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti için tüm tıp fakültelerine sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çapa ve Cerrahpaşa, 655 İmzayla “Performans”ı Protesto Etti
Dün itibariyle “Tam gün” olarak “performans” sistemine göre çalışmaya başlayacak olan Tıp Fakülteleri öğretim üyeleri, Çapa ve Cerrahpaşa’da eyleme başladı. Öğretim üyeleri iki otobüs halinde Çapa Dış Hekimliği Fakültesi’nden Beyazıt’taki Rektörlüğe hareket ettiler.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri kamuoyunda “tam gün çalışma” olarak bilinen yasa ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ile İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu’nda görüştüler. Saat 12’de başlayan görüşmeye 150’yi aşkın öğretim üyesi katıldı.

655 imzalı bildiri Söylet’e verildi
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri adına 655 imzalı kamuoyu duyurusunu önce sözlü olarak okudu sonra yazılı olarak Söylet’e verdi

Öğretim üyeleri: Tıp eğitimi çöküşe geçer
Öğretim üyeleri, görüşmede, kamuoyunda “tam gün çalışma” olarak bilinen yasanın çıkması ve bu yasanın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucunda ortaya çıkan yasal duruma ve bu yasayla ilişkili olarak tıp fakültelerinde uygulanması gündeme gelen performans sistemine karşı itirazlarını dile getirdiler.

Öğretim üyeleri Prof. Dr. Yunus Söylet’e, yeni sistemle tıp eğitiminin çöküşe geçeceğini, nitelikli sağlık hizmeti vermenin mümkün olmayacağını savunarak özellikle performans sistemine karşı kaygılarını ifade ettiler.

Öğretim üyelerinin sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Yunus Söylet, “her platformda bir hekim, bir öğretim üyesi, bir Rektör ve YÖK Üyesi olarak doğruları savunduğunu ve hekimliğin erozyona uğratılmaması gerektiğini” söyledi.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası başkanı ve Kardiyoloji profesörü Taner Gören de görüşmede bulunmadan önce Beyazıt kampüsü önünde gazetecilere  “Sağlık alanını piyasalaştırma adına darmadağın etmek kimsenin hakkı değil. Biz demokratik haklarımız kullanarak buna engel olmaya çalışacağız. Vatandaşı nitelikli sağlık hizmet alabilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

(bianet)

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.