EnerjiManşet

Pakistan’dan 6 dev termik santral iptali

Pakistan, çevre, sağlık, ve su kaynaklarını da düşünerek kömür projelerini rafa kaldırdı.

Çevre kirliliği kaygıları, yabancı sermaye bulunamaması, ve altyapı yetersizliği üzerine, Pakistan, toplam 14 GWh gücünü bulabilecek 6 kömürlü termik santral projesi üzerinde çalışmalarını durdurdu.

Pakistan, çevre, sağlık, ve su kaynaklarını da düşünerek kömür projelerini rafa kaldırdı.

Pakistan, çevre, sağlık, ve su kaynaklarını da düşünerek kömür projelerini rafa kaldırdı.

Bu santral projelerinin ilkinin temeli 2014 ocağında Başbakan Nevaz Şerif‘le Cumhurbaşkanı Zerdari‘ce birlikte atılmıştı, ve 2017’de tamamlanıp 6 ilâ 8 milyar dolara mâl olması bekleniyordu. Diğer beşi ise henüz proje aşamasında idi. Su ve Enerji Bakanlığı yetkilisi Omer Resul, RTCC için yazan gazeteci Emir Said‘e  projelerin askıya alındığını teyit ederken, hükümet kömürün çevresel etkilerinin fazlasıyla farkında olduğunu, onun için yerine şimdilik elektrik için sıvılaştırılmış doğal gaz kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Ciddi bir elektrik krizi yaşayan Pakistan’ın zengin kömür yatakları var. Ülke, %71 kömür bağımlılığından muztarip ve çözüm arıyan komşusu ve nükleer rakibi Hindistan‘ın aksine güneş enerjisine henüz ciddi yatırım yapmış veya bu konuda politika geliştirmiş değil. RTCC’ye konuşan iklim uzmanı Pervez Emir, kömürün sağlık etkileri ve su kaynakları üzerindeki baskısına da işaret ederek hükümeti güneş, rüzgâr ve hidrolik potansiyeline yönelmeye çağırıyor.

(Yeşil Gazete, RTCC)

Kategori: Enerji