Gündemİfade ÖzgürlüğüManşetTürkiye

Meslek örgütlerinden AYM’ye ‘Gazetecileri serbest bırakın’ çağrısı

0

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) esastan görüşeceği infaz yasasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yüksek Mahkeme’yi Anayasa’yı esas almaya çağıran Platform, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. 

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) imzasıyla yayınlanan açıklamada infaz yasasının “eşitsiz” bir düzenleme olduğu aktarıldı.

Yasada gazetecilerin kapsam dışı bırakıldığı ifade edilen açıklamada düzenlemenin Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’uncu maddesine aykırı olduğu kaydedildi.

‘Meslektaşlarımızın cezaevlerinden çıkmaları engellendi’

“Konunun, teklifin yasalaşma sürecinde ve yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda hukukçusu tarafından gündeme getirildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kanunu, gazetecilik mesleğini ilgilendiren boyutuyla değerlendirdiğimizde, düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü hakkını kullanan gazeteci ve yazarların, adeta özel kasıt güdülerek dışarıda tutulduğu görülmektedir.

Meslektaşlarımızın mesleklerini yaparken yargılandıkları Türk Ceza Kanunu’nun örgüt üyeliği ve propagandası, Terörle Mücadele Kanunu ya da MİT Kanunu’na muhalefet gibi suçlamalar kapsam dışına çıkartılırken, ölümcül Covid-19 riski gerekçesiyle cezaevlerinden çıkmaları da engellenmiştir.

Buna karşın hırsızlık, gasp, rüşvet, yaralama, kadına şiddet, cinsel dokunulmazlıklara karşı işlenen suçlar ve çeşitli uyuşturucu suçlarından ceza alanlar ya affedilmiş ya da geçici olarak cezaevinden salıverilmiştir.

Fotoğraflar: Evrensel

Düzenlemenin af niteliğinde olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi’ne açılan davada uygunluk denetimi aşamasına gelindiği hatırlatılan açıklamada, “AYM’nin bu haliyle toplumsal vicdanda ciddi yaralar açan düzenlemeyi; sadece haber yazdığı, halkın haber alma hakkı doğrultusunda görev yaptığı için cezaevinde bulunan meslektaşlarımız açısından ‘eşitlik ilkesi’ni esas alıp, tahliyelerin yolunu açmasını beklemekteyiz” denildi. 

Açıklamada, AYM’nin ifade ve basın özgürlüğünün ihlali yönündeki önceki kararlarının da cezaevindeki gazetecilerin tahliyesini gerekli kıldığına vurgu yapıldı, meslek örgütleri olarak kararın yine bu çerçevede olacağına inancın yitirmek istenmediği ifade edildi:  

Zaten cezaevinde bulunmaması gereken; gazetecilik yapan, haber yazan düşünce insanlarının, bir de eşitlik ilkesi ihlal edilerek cezaevinde tutulmaya devam edilmesi, Türkiye demokrasisi ve hukuk devleti açısından yaşanan utancın katmerlenmesi anlamı taşıyacaktır. Anayasa Mahkemesi, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde evrensel hukuk ilkelerine uygun bir karar alarak ülkeyi bu utançtan kurtarmalıdır.”

Ne olmuştu?

İnfaz düzenlemesini içeren kanun teklifi, 14 Nisan’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yaklaşık 90 bin mahkuma tahliye yolunu açan düzenlemeye, siyasi tutuklular, düşünce suçluları ve tutuklu gazeteciler dahil edilmedi. CHP, “örtülü özel af” olarak nitelendirdiği infaz kanununun şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne 22 Nisan’da başvuru yaptı.

6 Mayıs’ta infaz yasası hakkında yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamlayan AYM esas incelemesine geçmeye karar verdi. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanacak.

Kategori: Gündem

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.