EğitimManşet

Marmara İletişim Dekanı Devran’ın öğrenci fişlediği mahkemece sabit

0

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Devran hakkında suç duyurunda bulunan Azad Bedirhan hukuk müdacelesini kazandı, idare mahkemesi yapılan işlemi ‘açıkça hukuka aykırı’ buldu

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Azad Bedirhan Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmak için başvurduğu sırada Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran tarafından fişlendiğini ve sınavda tehditle puanının değiştirildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş ve yürütmenin durdurulması istemi ile idare mahkemesine başvurmuştu.

Bedirhan savcılığa giderken, “Dekan Devran, sınav sonuçlarına doğrudan müdahalede bulunarak, benim gibi birçok öğrenciyi başarısız gösterdi. Dekan Devran, benim Kürt oluşumdan ve ismimden yola çıkarak benim PKK’li olduğumu ileri sürdü. Bu bir iftiradır. Evet, Kürt’üm ancak hakkımda Dekan Devran tarafından ileri sürülen iddialar karalamadan ibarettir” sözleri ile dekanı kendisine ayrımcılık yapmakla suçlamıştı.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi ise verdiği kararda yapılan işlemde açık bir hukuka aykırılık olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararda sunulan gerekçede:

“Mahkememizin 03.12.2012 tarihinde verdiği ve sözlü sınavla ilgili olarak ayrıntılı bilgi ve belgelerin istenildiği ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere; yapılan sözlü sınavda sözlü sınav komisyon üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların olmadığı ve tüm komisyon üyelerinin tek bir değerlendirmesinin olduğu, davacıya sözlü sınavda hangi soruların sorulduğu, bu sorulara davacı tarafından verilen yanıtlara hangi puanların verildiği gibi hususların açıklığa kavuşturulmadığı, mülakat puanlaması yapılırken hangi kriterlere göre puanlama tablosunun oluşturulduğunun belli olmadığı, davacıya verilen puanlar için veya kırılan puanlar için hiçbir açıklamanın yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; ölçme ve değerlendirme ilkesi uyarınca idarece, sınav komisyonu tarafından sınav öncesinde hazırlanarak tutanağa bağlanmış soruların ve cevap anahtarlarının ve sınav sırasında, davacıya sorulan soru ve verilen yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun taktir edildiğinin (düşük not verilmesi durumunda gerekçeleriyle) ortaya konulmasının gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ibareleri yer aldı.

Dekan Yusuf Devran hakkında daha önce de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Yılmaz tarafından “yüksek lisans ve doktora listesini imzalamadığım için tehdit edildiği” gerekçesi ile savcılığa şikâyet edilmişti.

(T24)

 

 

 

Kategori: Eğitim

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.