EkolojiManşet

Kent Atatürk Orman Çiftliği’ni yıl yıl azaltıyor

0

23524970Sayıştay, AOÇ arazisinin bağışlandığı tarihten bu yana 22 bin dekar küçüldüğünü tespit etti. İmar uygulamaları için ise ‘Mahkeme kararlarına uyulması’ önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için maliyeti 1,4 milyar lirayı bulan Ak Saray’ın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki ‘çekme’ Sayıştay raporuna girdi. Sayıştay’ın 31 Aralık’ta yayınlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 2013 yılı Denetim Raporu’nda AOÇ arazilerinin 55 bin 539 dekardan yıllar içinde 33 bin dekara düştüğüne dikkat çekildi. Birgün gazetesinden Olgu Kundakçı’nın haberleştirdiği raporda, “Atatürk’ün 1937 yılında yazmış olduğu bağış mektubu ile millete mal ettiği 5 çiftliğin en büyüğünü teşkil eden Atatürk Orman Çiftliği bağışlandığı tarihlerde 55 bin 539 dekarken, çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülmüş ve 2013 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 33 bin dekara kadar gerilemiştir” ifadelerine yer verildi. Çiftlik arazisinde meydana gelen yaklaşık 22 bin dekarlık arazi kaybının toplam arazinin yüzde 40’ına denk düştüğü belirtildi.
Sayıştay Raporu’nda Atatürk’ün bağış mektubunda arazinin yeşillendirilerek korunması ve geliştirilmesi temel amaç olmasına ve AOÇ Kuruluş Kanunu’na rağmen “ zaman içinde çok değerlenen boş arazilere yönelik talepler ve tecavüzlerin artmasına” engel olunamadığı belirtildi.

Raporda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin araziyi imara açan imar planlarına karşı meslek odalarının açtığı davalarda gelinen hukuki süreç hatırlatılırken, arazi için yapılan imar planı ve uygulamaların, “AOÇ Kuruluş Kanunu’na, arazinin tarihi, kültürel ve doğal özelliklerine, bağış mektubu esaslarına ve mahkeme kararlarına uygun olması hususlarında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi” önerisinde bulunuldu.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, TMMOB’a bağlı meslek odalarının açtığı davada AOÇ arazisinde inşa edilen Ak Saray’ı da içeren ana imar planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiş, bu karara rağmen inşaatın tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saraya yerleşmesi tartışmalara neden olmuştu.

(Radikal)

Kategori: Ekoloji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.