Kültür-Sanat

Kazım Koyuncu Kültür Merkezi kapatılıyor

Karadeniz müziği ile Rock’n’Roll müziğini sentezleyerek kendi tarzını yaratan Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu‘nun akciğer kanserinden yaşamını yitirmesinin ardından, sanatçının ismiyle Kadıköy’de açılan Kazım Koyuncu Kültür Merkezi kapatılıyor.

Koyuncu’nun hayatını kaybetmesinin ardından 2 yıl sonra 20 Eylül 2007’de 123 kurucu üyeyle faaliyete geçen kültür merkezi şimdi “lokal” olduğu iddiasıyla kapatılmak isteniyor.

6 yıldır gönüllülük temelinde çeşitli sanat dallarında ücretsiz kurslar veren Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’nin kapatılma kararının ardından son olarak yaptığı basın açıklması ise şöyle :

Kazım Koyuncu Kültür Merkezimizi kapatmalarına izin vermeyeceğimizi ve ’herkes için sanat’ anlayışıyla 6 yıldır ısrarla ve tüm zorluklara rağmen sürdürdüğümüz çalışmalarımızın engellenemeyeceğini söylemek için toplandık.

Bugüne gelen süreç, 31.07.12 tarihinde derneğimize gelen Dernekler Masası memurlarının derneğimizin “lokal görünümünde” olduğu gerekçesiyle tutanak tutulması ile başlamıştır. Tüm alanları kültür sanat çalışmaları ve etkinlikleri için kullanılan derneğimizde yer alan masa-sandalyeler ve oturma düzeneği gerekçe gösterilerek “görüntü” ye dayanarak önce para cezası kesilmiştir. Devamında ilgili makamlara müracaatımızla, konu ile ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Ancak 25.09.12’de daha önce derneğimize hiçbir tebliğ yapılmaksızın “lokal” olduğunu iddia ettikleri Kültür Merkezi etkinlik alanı olan salonumuzu kapatmak üzere polis memurları derneğimize gelmiştir. Ancak gelen polis memurları da derneğimizin merkezi ile lokal olduğu iddia edilen alan aynı alan olduğu ve “lokal” kapatıldığında dernek çalışmaları da duracağı için kapatma yapamamıştır, bu durumu tutanak altına almışlardır.

28. 11. 2011 tarihinde yine önceden hiçbir tebliğ ya da uyarı yapılmaksızın polisler Kültür Merkezimize gelmiş bu defa yine “lokali mühürlemek” için Kültür Merkezimize gelmiş ve “kapamaya uygun hale” getirmek için derneğimize  iki gün süre verilmiştir.  Bu süreçte Dernekler Masası ve Kadıköy Kaymakamlığı ile yaptığımız görüşmelerde Kültür Merkezi’nin”lokal mühürleme” adı altında yapılan girişimin tüm çalışmalarının sonlanmasına yol açacağı vurgulanmış karşılığında “yapacak bir şey yok size tebliğ etmek zorunda değiliz” cevabı alınmıştır.

Kazım Koyuncu adına kurduğumuz 6 yıldır 10 bini aşkın insanın hiçbir ücret ödemeden ve almadan kültür sanat atölye çalışmalarına katıldığı binlerce insanın gönüllü bir biçimde var ettiği, içinde hiçbir ticari ilişkinin barındırılmadığı Kültür Merkezi’mizi “kapatılma” noktasına gelmesine iki memurun Kültür merkezi salonunu “lokal” olabileceği varsayımından hareketle tuttukları tutanak neden olmuştur.
İki memurun “varsayımının” binlerce insanın emeğini, üretimlerini aktardığı, paylaştığı ve Kazım Koyuncu ismini taşıyan bir kültür sanat kurumunun kapatılma bahanesi haline getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu kapatma hamlesinin asıl nedeninin gericiliğin ve piyasacılığın karşısında Kültür Merkezimizin ilerici, eşitliği ve özgürlüğü temel alan değerleri savunması olduğunu biliyoruz. Hiçbir gerçekliği olmayan sudan bahanelerin kapatmaya gerekçe haline getirilmesi altında iktidarın sanata dönük saldırgan tutumunun ve bu tutumu sürdüren zihniyetin yattığını biliyoruz.

2007’de Kazım Koyuncu Kültür Merkezi adıyla kurduğumuz derneğimiz, çalışmalarına başlarken, önüne koyduğu hedeflerden vazgeçmeyerek, belirlediği prensiplerden ödün vermeyerek bugüne gelmiştir. Bizler, mevcut sistemin rekabetçi, piyasacı, bireyci ve tüketim odaklı anlayışına karşılık; dayanışmacı, toplumcu, üretim odaklı sanat anlayışıyla 6 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanatın herkes için bir hak olduğunu, belirli bir zümrenin tekelinde olmadığını ve salonlara hapsedilemeyeceğini savunuyoruz.

Geçmişten bugüne itaat eden, sorgulamayan bir toplum yaratılmaya çalışılmıştır. Kazım Koyuncu Kültür Merkezi gönüllüleri olarak bizler, görev alanımızdan hareketle eleştiren, tartışan ve yaşadığımız toplumun sorunlarına seyirci kalmayan, alternatif bir kültürü sanat eğitiminden hareketle örgütlemeye çalışıyoruz.

İktidarın her alanda sürdürdüğü baskıcı ve gerici politikalarından tüm toplumsal kesimler zarar görmektedir. Doğayı katleden, emeği güvencesizleştiren, kadınları yok sayan, eğitimi piyasalaştıran ve gericileştiren, kendinden olmayanları, muhalefet edenleri tutuklayan, sanatı ve sanatçıyı “ucube” olarak gören AKP hükümeti şimdi de ücretsiz sanat eğitimi veren, kolektif emek ve gönüllü dayanışma anlayışıyla çalışma yürüten Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’ni hedef almıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi biliyoruz ki bu bir tesadüf değildir. Çünkü Kazım Koyuncu Kültür Merkezi, AKP’nin yaratmak istediği itaatkar ve muhafazakar toplum modeli karşısında yaptığı çalışmalarla muhalif bir duruş sergilemektedir.

Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’nin kapatılma kararının; piyasaya rağmen gönüllülük anlayışıyla ücretsiz sanat faaliyetleri yürüten bir kurumun ‘lokal görünümü’ bahanesiyle çalışmalarını engellemek için, kasıtlı ve keyfi olarak alındığını biliyoruz. Yani usulî bir eksiklikten ziyade bugünkü iktidar güçlerinin; özgürlüğe, emeğe, dayanışmaya karşı uyguladığı bir yaptırımdır. Bu yüzden bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız.

Çalışmalarımızı sürdüreceğiz, Kazım Koyuncu’nun “Hayatı ileri götüren şey hayallerimiz, hayallerimizi gerçekleştiren şeyler de cesaretimiz”dir sözüyle yola çıktık, hayallerimizin ve cesaretimizin karşısında duracak hiçbir güç yoktur.

Herkes için hep birlikte sanat! Sanat hakkımız engellenemez!”

(T24)

 

 

Kategori: Kültür-Sanat