Ekolojik YaşamManşetTarım-Gıda

Kaliforniya’da kuraklık ve susuzlukla mücadele: Metan emisyonlarını da azaltacak bir ‘Kompost Yasası’

0

Inside Climate News‘ten Grace van Deelen‘in bu makalesi, Yeşil Gazete tarafından (derlenerek) çevrilmiştir.

*

ABD‘nin Kaliforniya eyaletinde yerel yönetimler, kompostu çiftçiler için daha erişilebilir hale getirerek su tasarrufuna ve kuraklıkla mücadeleye yardımcı olacak.

Ancak şehirlerin ve özel atık yönetimi şirketlerinin yeşil atıklara ayak uydurabilecekleri net değil.

Metan ve diğer “süper kirleticilerin” emisyonlarını azaltmak için 2016 yılında kabul edilen 1383 sayılı Senato Yasası, Kaliforniya’daki yerel yönetimlerin çöp sahasına gönderilen yeşil atık (gıda ve bahçe artıkları) miktarını  2025’ten önce yüzde 75 oranında azaltmasını gerektiriyor.

Eyalet, 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni bir kompost yasası uyarınca organik atıkları azaltmaya başladı, atık yönetim ortamını değiştirdi ve kompostu hem çiftçiler hem de şehirler için daha erişilebilir hale getirdi.

Çiftçiler, kompost hacmindeki artışın, kompost kullanımını daha ucuz hale getireceğini ve daha sık görülen kuraklıklar karşısında Kaliforniya çiftliklerinde iklim direncini artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bununla birlikte, şehirlerin ve özel atık yönetimi şirketlerinin artan yeşil atık hacmine ayak uydurup uyduramayacaklarını zaman gösterecek.

Yemek artıkları gibi yeşil atıklar diğer çöplerle birlikte çöp sahasına gönderildiğinde çürüyor ve 20 yıllık bir süre içinde karbondioksitten yaklaşık 80 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan gazını üretiyor.

Ancak bu tür organik atıklar düzenli depolama yerine kompost tesislerine gönderildiğinde, bu metan yakalanıp atmosfere salınmak yerine bir enerji kaynağı olan “biyogaz” olarak kullanılabilir.

Biyogaz, araçlaragüç veya elektrik sağlamak için kullanıldıktan sonra, kalan organik maddeleri kompost şirketleri, ekinlere uygulamak üzere çiftçilere satabilir.

Toprak sağlığı ve su tasarrufunu artırıyor

Organik maddenin kompost olarak toprağa geri döndürülmesi, toprak sağlığını ve mahsul verimini artıran önemli besin maddeleri sunar.

Dixon’daki Casbar Çiftlikleri‘nde çalışan Mike Barrett, çiftliğinin kompostu esas olarak mikrobiyal faydalar için kullandığını söylüyor ve  çiftliklerinin gübre uygulamalarını yaklaşık yarı yarıya azaltabildiğini de ekliyor.

Çiftçi ve agronomist Bob Schaffer, kompost kullanmanın bir çiftlikte uzun vadeli toprak sağlığını sağlayabileceğini ve komposttaki besinlerin çiftçilerin daha az gübre ve diğer girdileri satın almasına izin verdiğini söylüyor: “Kompost, toprakla yaptığımız her şey üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip”

Ancak çiftçilik için kompost kullanmanın başka bir önemli faydası daha var: Çiftçilerin su kullanımlarını azaltmasına yardımcı olmak.

Kompost yoluyla toprağa daha fazla organik madde sokmak, toprağın suyu tutmasına yardımcı olur ve toprak sıcaklığını soğutur.

Ek olarak, daha fazla organik madde içeren toprağın sızdırma hızı daha yüksektir, bu da suyun, topak içinden daha hızlı hareket ettiği ve bitkilerin bu nemi almak için daha az enerji kullandığı anlamına gelir.

Kompostlanmış toprak da suyu daha etkili bir şekilde tutar, bu da çiftçilerin ürünlerini daha az sıklıkta sulayabileceği anlamına gelir.

Kaliforniya’nın atık yönetimini denetleyen ajansı CalRecycle’a göre, eyalette şu anda üretilen tüm kompost toprağa uygulansaydı, su tutma kapasitesi yaklaşık 14 milyar litre artacaktı.

Barrett, “Su kullanımımı çok büyük oranda azaltması da önemli değil, her küçük adım yardımcı olur” diyor.

California, on yıl içinde ikinci aşırı kuraklığını yaşıyor. Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi’ne göre, Kaliforniya’nın çoğu şu anda “şiddetli” ila “olağanüstü” bir kuraklık yaşıyor ve Nisan ayında Güney Kaliforniya yetkilileri bir su kıtlığı acil durumu ilan etti.

Schaffer, iklim değişikliği kötüleştikçe ve aşırı kuraklıkları daha yaygın hale getirdikçe, çiftçilerin uyum sağlamasının bir yolu olarak kompostun “kritik” bir strateji olduğunu söylüyor.

Schaffer ve çiftçilik endüstrisinde çalışanlar, 1383 no’lu yasanın kompost fiyatını düşüreceğini ve daha fazla çiftçinin kompostu kullanmasını sağlayarak nihayetinde eyalet çapında kuraklığa karşı direnci artıracağını umuyor.

Yasanın gerekliliklerinin, bu tesislerden geçen ve daha sonra eyaletteki çiftçilere sunulan kompost hacminde büyük bir artışa neden olması bekleniyor.

California, Oregon ve Washington’da sekiz kompost tesisi işleten Agromin ve Recology gibi organik geri dönüşüm şirketleri de çözümün bir parçası olmayı umuyor.

Recology temsilcisi Robert Reed, bu şirketlerin hizmetlerini genişletmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, yeşil atık akışının su tasarrufuna da yarıdm edeceğini belirtiyor.

Eğitim ve finansman gerekliliği

Bununla birlikte eyaletin önündeki ilk zorluk, yeşil atıkları çöplüklerden ayrıştırmayla ilgili masraflar ve bunun lojistiği.

1283 no’lu yasa, finanse edilmeyen bir yetki sunuyor: Bu, yasayı uygulamak için desteklenmedikleri halde, buna uymamaları halinde para cezasına çarptırılacağı anlamına geliyor.

Sonuç olarak şehir yönetimlerinin, mevcut bütçeler yoluyla sosyal yardım, eğitim ve atık ayırma için yeni yöntemleri finanse etmesi bekleniyor.

Güney San Francisco Bayındırlık Departmanı‘nın yönetim analisti Marissa Garin, “Hepsinin bir maliyeti olduğunu ve yönetimin bunu çözmeye çalıştığını” aktarıyor.

Güney Kaliforniya’daki Irvine temsilcisi Kristina Perrigoue‘ye göre, en büyük işlerden biri, vatandaşları atıklarını nasıl düzgün bir şekilde ayıracakları konusunda eğitmek:

“Çoğu sakin, yiyecek atıklarını diğer çöpleriyle birlikte atmaya veya yiyecek atıklarını çöp öğütücülerine atmaya alışkın” dedi.

Pasadena Çevre Programları Müdürü Gabriel Silva, sakinlere yeni arka bahçe kompost kutuları sağlayarak ve kompostun faydaları üzerine atölyeler düzenleyerek atık ayırma davranışını değiştirmeyi umuyor:  “Bu zaman alacak bir şey çünkü aslında onlardan eskisinden çok farklı bir şey yapmalarını istiyoruz.”

Şehirlerin uğraştığı diğer bir gereklilik, yasadaki, yeşil atıklarından oluşturulan kompostun önemli bir bölümünü – bazen yılda binlerce ton – geri satın almalarını gerektiren hüküm.

Silva, geri alınacak bu kompostun parklarda, ekim yataklarında ve diğer peyzajlı alanlarda kullanılabileceğini; satılabileceğini veya şehir sakinlerine geri verilebileceğini söylüyor. Cain, bu durumun şehirlerin su faturalarından tasarruf etmesine de yardımcı olabileceğini ve şehir sınırları içinde kompost kullanımını teşvik edebileceğini de belirtiyor.

Ancak Garin, Güney San Francisco’nun şehir içinde geri satın almak için gerekli olacak tüm kompostu kullanmasının “hiçbir yolu” olmadığını söylüyor  ve çözüm olarak, şehrin bu kompostu bölgedeki çiftçilere verecek olan San Mateo İlçesi Kaynak Koruma Bölgesi ile ortaklık yaptığını ifade ediyor:

“Hem hedefimize ulaşıyoruz hem de çiftçilerin bu kompostu kullanmasına yardım ediyoruz.”

Güney San Francisco’nun atık nakliyecisi Scavenger Company’nin sürdürülebilirlik müdürü Teresa Montgomery, yeni kompost gereksinimlerinin sayısız çevresel faydası olmasına rağmen, eyalet hükümetinin yerel yönetimlere “ağır bir yük yüklediğini” söylüyor.

Şehirler, yükümlülükleri sağlamak için gerekli finansmanı alabilirse, iklim faydalarının da peşinden geleceğine inanılıyor.

You may also like

Comments

Comments are closed.