KadınManşet

Kadına karşı şiddetin önlenmesi yönetmeliği Resmi Gazete’de

0

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği, “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik önlemler”in belirlenmesi amacıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kadına karşı şiddeti önleme yönetmeliği yürürlüğe girdi. Şiddet gören kadının mesleki eğitim kursuna katılımı sağlanarak iş bulunacak. Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması durumunda kimlikği ile birliktei diğer bilgi ve belgeleri değiştirilecek. Şiddet uygulayan eşe  elektronik kelepçe takılabilecek. Eşine şiddet uygulayan kişinin polis olması durumunda silahını merkezde bıraktıktan sonra evine gidebilecek.

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunmasının içeriyor. Bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Şiddet mağduru, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine maruz kalması halinde durumu şikâyet mercilerine yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirecek. Kişinin şiddete uğraması veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunması halinde bilgisi olan herkes durumu yazılı, sözlü veya başka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edebilecek. Şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları ise durumu derhal, şikâyet mercilerine bildirmek zorunda. Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar, derhal tutanağa geçirilecek.

Kolluk güçleri, kendisine intikal eden her olay hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’e bilgi verecek. Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın bir örneğini ivedilikle olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar verilmek üzere hâkime veya mülki amire gönderecek. Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle ŞÖNİM’e bildirilecek.

Barınma giderleri ŞÖNİM tarafından ödenecek-

Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hallerde ise mülki amirin, acele hallerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde güvenli nakli sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılacak. Korunan kişinin, varsa beraberindeki çocuklarıyla birlikte ŞÖNİM tarafından Bakanlığa bağlı veya Bakanlığın denetimi altında bulunan barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya kadar, bedeli ödenerek ve geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından güvenliği sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak barındırılacağı belirtildi

(Haberler.comÖzgür Kocaeli)

 

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.