Doğa MücadelesiManşetTarım-Gıda

İstanbul Tarım Platformu kuruldu: Bilimi temel alan, ekolojik ve kamucu tarım-gıda için mücadele

0

İstanbul Tarım Platformu (İTP), Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kuruldu.

Farklı iş kollarından sendikaların, meslek örgütlerinin, dernek ve federasyonla dahil olduğu 18 bileşenden oluşan Platform, İstanbul ve İstanbul’u etkileyen bölgelerde yaşanan yakıcı ve yıkıcı tarım ve gıda sorunlarının çözümü için bir araya geldi.

Evrensel‘in aktardığına göre, açıklamayı İstanbul Tarım Platformu adına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapıkıran okudu.

Kamu kurumlarının yıllart içinde işlevsizleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, küçük ve orta ölçekli üreticilerin büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldığına vurgu yapıldı:

Üretim ekonomisi yerine rant ve faiz ekonomisinde ısrar edilmesi, girdi ve ürünlerde dışa bağımlılığın kesintisiz sürdürülmesi sonucunda üreticinin alandan çekilmesi hızlanırken sektör dışı piyasa aktörleri sektörü daha fazla etkiler hale geldi, kronikleşen gıda enflasyonu tüketicinin yeterli gıdaya ulaşmasını engelledi.

Sesimizi daha gür duyuracağız

Tarımın mutlak korunması ve uzun vadeli planlanması gereken bir sektör olduğunu söyleyen Kapıkıran, “Ülkemizde olağanüstü koşullar yaşanmasına rağmen, korumacı tarım ve gıda politikalarının yaşama geçirilmemesi, yerli üretimi ve üreticiyi koruyucu somut desteklerin gündeme gelmemesi, üreticiler ve tüketiciler açısından yaşanan sorunların giderek artması sonucunu doğurmuştur” diye devam etti.

Platformun “tarım, gıda, hayvancılık, balıkçılık, orman ve çevre alanında faaliyet yürüten meslek ve emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, üretici ve tüketici örgütlerinin  tarım ve gıda sektörlerinin kamu yararını ve toplum çıkarını esas alarak ekolojiye duyarlı ve halkın refahına dayalı olması gerektiği düşüncesiyle kurulduğu belirtilen açıklama, “İstanbul ve ülke düzeyinde koordinasyon içinde çalışarak birlikte ve eşzamanlı etkinliklerle sesimizi daha gür duyurmayı, bilim ve tekniği temel alan ekolojik ve kamucu tarım-gıda politikalarının yaşama geçirilmesi için mücadele etmeyi ve halkı aydınlatmayı amaçlıyoruz” sözleriyle son buldu.

İstanbul Tarım Platformunu oluşturan sendika, dernek ve meslek örgütleri şöyle:

Gıda-İş, DİSK Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası İstanbul Şubesi, KESK Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası İstanbul Şubesi (TARIM-ORKAM-SEN), İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Serbest Veteriner Hekimler Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Tüm Üretici Köylü Sendikası, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Veteriner Hekimler Derneği.

You may also like

Comments

Comments are closed.