İklim KriziManşet

IPCC “Şehirler ve İklim Değişikliği Bilim Konferansı” 5 Mart’ta başlıyor

0

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Himayesindeki “Şehirler ve İklim Değişikliği Bilim Konferansı” 5-7 Mart 2018 tarihleri arasında Kanada’nın Edmonton şehrinde gerçekleştirilecek.

Konferans, dünyanın her yerinden 750’yi aşkın bilim insanını, karar vericileri ve paydaşları bir araya getiriyor.

İklim değişikliği ve şehirler eksenindeki son bilimsel gelişmelerin masaya yatırılacağı ve araştırma gündemini belirleyecek önemdeki konferansa Türkiye’den kabul edilen tek konuşmacı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapan Dr. Osman Balaban oldu.

Konferansa IPCC’nin 2023-2028 dönemine denk gelen 7. Değerlendirme Raporu (AR7) döngüsü kapsamında yayımlayacağı İklim Değişikliği ve Şehirler Özel Raporu öncesinde şehirler ve iklim değişikliği bağlamındaki araştırma gündeminin bu konferansla şekillenmesi bekleniyor.

Konferansın temaları neler olacak?

Tam adı “Şehirler ve İklim Değişikliği Bilim Konferansı: Bilim, Pratik ve Politikaya Dayalı Yeni Bilimsel Bilgi Birikimini Geliştirmek” olan ve 3 gün sürecek konferansta özellikle 4 ana temaya odaklanılacak:

1) Şehirler ve İklim Değişikliği: Paris Anlaşması, Yeni Kentsel Gündem, Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi küresel taahhütler içeren çerçeveler şehirlerin yeni stratejiler ve tedbirler geliştirmeye teşvik ediyor. Bu tema altında söz konusu küresel çerçevelerin ve taahhütlerin amacına ulaşabilmesi için şehirlerde azaltım ve uyum bağlamında ne gibi bilgi eksiklikleri mevcut konusu tartışılacak. İklim eyleminin / eylemsizliğinin maliyetleri, iklim değişikliği ile bağlantılı adalet ve eşitlik sorunları, düşük karbonlu şehirleri kaçınılmaz kılan gelişmeler değerlendirilecek.

2) Şehirlerde Sera Gazı Emisyonları, Etkiler ve Kırılganlıklar: Küresel sera gazı emisyonlarında en fazla payı olan şehirlerin aynı zamanda iklim değişikliğinin en olumsuz etkileri ile yüzleştiği biliniyor. Bu tema altında şehirlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına sebep olan itkiler, iklim değişikliğinin şehirlere olan etkileri, iklim riskleri ve kırılganlıklar ortaya koyulacak. Böylelikle bilim temelli azaltım ve dayanıklılık stratejilerinin geliştirilmesine katkı sunulması bekleniyor.

3) Düşük Karbonlu ve İklim Değişikliğine Dayanıklı Şehirler için Çözümler: İklim değişikliğine ilişkin teknolojik ve bilimsel çözümlerin kıyısında bu tema altında en güncel sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin dönüştürücü doğası odakta olacak. Şehir altyapısı ve dizayn, kurumsal yenilikçilik, ezber bozan teknolojik gelişmelerin masaya yatırılması beklenmekte.

4) Şehirlerde Dönüştürücü İklim Eylemlerini Mümkün Kılmak: Şehirlerdeki iklim tedbirleri çok çeşitli sosyal, çevresel, ekonomik ve kalkınma gerçeklikleri bağlamında gerçekleşmekte. Bu tema altında iklim tedbirlerinin aynı zamanda yoksulluk, eşitsizlik gibi kalkınmanın temel problemlerine de çözüm üretebilme olanakları tartışılacak. Şehirlerin ne olduğu kadar, ne olması ve nasıl olması gerektiğine dair yapılan çalışmalar ışığında yeni bir diyalog olanağı yaratılacak.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele karnesi

Türkiye şehirlerinde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda son 5 yılda bir hareketlenme söz konusu ancak henüz yolun başında bulunuluyor.

CoM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan paylaşılan verilere göre;

1-) Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesi’nin sadece yüzde 10’u Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi İmzacısı ve Eylem Planı Sahibi

2-) Türkiye’deki 1398 belediyenin sadece yüzde 0,6’sı Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi İmzacısı ve Eylem Planı Sahibi

3-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesi’nin tamamının 2022 itibariyle yerel iklim eylem planları hazırlamasını hedefliyor.

4-) Bunun yanında yetkileri ve ekonomik güçleri görece sınırlı olan yerel yönetimlerin farklı öncelikleri mevcut (örneğin atık yönetimi). REC Türkiye’nin 2015 yılında gerçekleştirdiği bir anket çalışmasına göre, ankete katılan belediyelerin %65’i iklim değişikliğine ilişkin tedbirler geliştirmeyi kendi sorumluluk alanları arasında görmüyor ve bu alanda sorumluluk talep etmiyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim biliminin bulgularını düzenli aralıklarla değerlendirmen ve özet raporlar halinde yayımlayan uluslararası bir kuruluş. Hâlihazırdaki bilimsel çalışmaları tarandıktan sonra kapsamlı bir literatür çalışması yapılıyor ve bu çalışmanın sonuçları daha anlaşılır şekilde karar vericiler ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

 

(İklim Haber)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.