İklim KriziManşet

İklim kampanyası: AB çapında balıkçılık endüstrisine yakıt sübvansiyonunu kesin

0

Raporun yazarlarından Dr. Laura Elsler, “Veriler, yakıt sübvansiyonlarının en büyük yayıcıları destekleyerek düşük karbonlu balıkçılığa geçiş yolunda durduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Çalışmaya göre AB, balıkçılık filoları litre başına 33 sent vergilendirilirse yılda 681 milyon Euro ve karayolu taşımacılığı kullanıcılarına uygulanan litre başına ortalama 67 sent vergiyi öderse 1.4 milyar Euro kazanabilir.

Balıkçı filoları için ‘olağanüstü düşük’ vergilendirme oranı

Raporun ortak yazarı, İzlanda Üniversitesi’nden Dr Maartje Oostdijk, karbondan arındırma hamlesini finanse etmek için vergi akışlarının değiştirilmesinin AB’nin “sürdürülemez ve kârsız balıkçılıktan gelir destekleyici ve çevreye duyarlı kamu parası kullanımına geçmesine” yardımcı olacağını belirtti.

AB, fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırmaya kararlı olduğunu söylese de Yeşil Mutabakat kapsamındaki bir enerji vergisi incelemesi, balıkçı tekneleri için yalnızca litre başına 3,6 sentlik olağanüstü düşük bir endüstri vergisi oranı öneriyor.

Bu vergi bandına bile, Fransa, İspanya ve Kıbrıs gibi balıkçılığın ağırlıkta olduğu ülkeler karşı çıkıyor.

Kampanyacılar, kademeli olarak uygulanan yakıt vergisinden elde edilen gelirlerin, rüzgar destekli uygulamalar, piller ve yeşil hidrojen sistemleri gibi balıkçı tekneleri için alternatif teknolojilerin araştırılmasını ve piyasaya sürülmesini finanse etmek için kullanılabileceğini söylüyor .

Raporda ayrıca, limanları aydınlatmak ve hedef dışı avlanmayı azaltan yakıt açısından daha verimli av araçları sağlamak için dekarbonizasyon projeleri öneriliyor: “AB balıkçılık endüstrisi, iklim değişikliği ve aşırı av gibi ikili zorlukla karşı karşıya. Bu nedenle, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik herhangi bir yatırım, balıkçılık endüstrisi kapasitesinin yerini almalı, onu artırmamalı.”

Ne kadar az balık o kadar fazla emisyon

Öte yandan tükenmeye yüz tutan balık popülasyonları da daha fazla emisyona neden oluyor çünkü balıkçı tekneleri aynı miktarda balığı yakalamak için daha uzun süreler boyunca denizde kalıyor.

ABD, geçen salı günü, aşırı avlanma veya koruma statüsü bilinmeyen türlerin avlanmasına karışan gemilere verilen sübvansiyonları sona erdirmeyi taahhüt eden bir Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasını imzaladı .

Yeşil hukuk grubu ClientEarth’ın avukatlarından Flaminia Tacconi, AB balıkçı teknelerinin yakıt emisyonlarını zaten azaltmış olmasının doğru olduğunu, ancak bunun tek nedeninin “çok az balık için çok fazla sübvansiyonlu tekne olması ve sektörün uyum sağlamak zorunda kalması” olduğunu söyledi:

“Bir yandan sektöre fosil yakıtlardan uzaklaşmasını söylerken, diğer yandan da dolaylı fosil yakıt destekleriyle finanse etmeye devam ederseniz, bu akaryakıt desteklerini sürdürmek şizofrenik bir yaklaşım olur”

Our Fish kampanyasının yöneticisi Rebecca Hubbard da”Daha iyi sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarla balıkçılık endüstrisini desteklemek için yapabileceğimiz daha pek çok şey var. Yine de AB daha önce kendi sektörü yerine fosil yakıt şirketlerine fon sağlamayı seçti ve balıkçılık sektörünü de desteklemeye devam ediyor. Mantıklı değil” diye konuştu.

Europêche balıkçılık endüstrisi derneğinin direktörü Daniel Voces de Onaíndi ise, AB balıkçılarının 1990’dan bu yana sera gazı emisyonlarını yarı yarıya azalttığını söyledi: “Ancak, alternatif  teknolojilerinin veya net sıfır karbonlu yakıtların yokluğu göz önüne alındığında, akaryakıt vergilendirmesi karbonsuzlaştırmaya herhangi bir geçiş sağlamayacaktır. [Mevcut] emsalsiz akaryakıt fiyatlarının altında sadece sektörü ve hatta daha fazlasını cezalandıracaktır.”

 

 

 

 

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.