İklim KriziManşet

İklim Gösterilerine izin verilmesi için, Fransa Cumhurbaşkanı’na uluslararası çağrı!

0

Bu yazı acikradyo.com.tr/ den alınmıştır (Türkçeye çeviren: Serap Çakıl ve Şenol Ayla)

Uluslararası STK’lar, sivil toplum grupları ile Naomi Klein ve Susan George gibi politik şahsiyetlerden oluşan uluslararası bir koalisyon, Fransa Cumhurbaşkanı’na, Paris’te 30 Kasım’da başlayacak olan COP 21 iklim görüşmeleri süresince yapılacak gösteriler üzerindeki yasağın kaldırılması çağrısında bulundu.

Kasım ayında Paris’teki terör saldırılarının ardından Fransız hükümeti Fransa’da gerçekleşecek her türlü gösteriye engel olan geçici bir acil durum uygulamaya başladı. Fransa Climat 21’deki STK ve sendikalardan oluşan yerel koalisyon Paris’teki iklim görüşmeleri öncesinde, süresince ve sonrasında yapılacak bir dizi gösteri planlamıştı, ancak gösteriler şu an yasaklanmış durumda.

52.cop21_mektup

Kırkı aşkın grup ile Brezilya, Hindistan, ABD, Kore ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin de arasında bulunduğu ülkelerden gelen insanlar Cumhurbaşkanı Hollande’a hitaben, “Paris’te COP 21 süresince hükümetinizin her türlü gösteriyi yasaklayan kararından dolayı derin bir endişe duyuyoruz. Bu, dünyanın sıradan vatandaşlarının seslerini duyurmalarını ve daha parlak bir gelecek kurmak için gerekli olan politik alanı yaratmalarını son derece zorlaştıracaktır. Bunun COP’nin meşruiyeti sürecinin içini boşaltacağına inanıyoruz” şeklinde yazılan mektubu imzaladılar.

Nick Dearden, Global Justice Now  (Küresel Adalet Şimdi) Direktörü

“Dünyanın her köşesinden insan günümüzün en acil sorunlarından biri olan iklim değişikliği tehdidi konusunda seslerinin duyulması için Paris’e akın ediyor. İklim görüşmeleri süresince sivil toplumunun güçlü katılımının bulunması ve dünya liderlerinin bu konuda nasıl davranacaklarına göre bundan sorumlu tutulmaları çok önemli. Paris’te gördüğümüze benzer acımasızlıkları yapan teröristlerin amaçlarından biri de, sıradan insanların hayatlarını alt üst etmeye ve yoldan çıkarmaya çalışmalarıdır. Fransız otoriteleri futbol maçı gibi kamuyla ilgili olaylara ilişkin ‘hayat devam etmeli’ dediler ve biz de Cumhurbaşkanı Hollande’ı benzer bir mantık kullanarak, BM görüşmeleri süresince iklim değişimi gibi hayati öneme sahip konularda insanların temel hakkı olan protestoya izin vererek bu saldırılara karşı dik durmaya çağırıyoruz.”

Thomas Coutrot, Paris’teki gösterileri düzenleyen STK’lardan biri olan Attac France’ın sözcüsü

“Fransız otoriteleri 13 Kasım cinayetlerinin neden olduğu sarsıntıyı ülke genelinde, hatta hiçbir terörist tehdidin olmadığı küçük şehirlerde dahi, yapılacak gösterilere engel olmak için kullanıyorlar. COP 21’in sonuçları ve onun etkili bir şekilde iklim değişimi ile mücadele etmede muhtemel başarısızlığı karşısında bizim sessiz kalmamızı mı istiyorlar? Attac ve iş ortakları olarak, sesimizin susturulmasını önlemek için sonuna kadar direneceğiz.”

Mektup ayrıca herkesin imzalamaya çağrıldığı çevirim içi bir dilekçehaline getirildi. Orijinal metni okumak ve imzalamak için tıklayın.

Mektup ve imzalayanlar

Sayın Cumhurbaşkanı,

Geçen hafta meydana gelen terörist saldırılarla ilgili olarak Fransız halkına üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Paris, Ankara, Bamako ve Beyrut’taki sivillere yapılan vahşi saldırılar sayısız kriz yaşayan dünya ekonomisinin en son korkunç semptomlarıdır.

Bu krizlerden biri de iklim değişikliği. Sizin de bildiğiniz gibi, dünyamızı bir çevre felaketinin eşiğine sürükledik. Etkileri her yerde daha fazla ya da daha az derecede hissediliyor. Aslında Suriye’deki çatışma kısmen iklim olayları ile alevlendi. Farklı politikalar uygulamaya başlamadığımız sürece iklim değişikliği giderek artan bir şekilde savaş, göç, yoksulluk ve malk mülk müsaderelerini alevlendirecektir.

Bu nedenle kısa süre sonra birçoğumuz Paris’e, dünya liderlerinden daha düşük karbonlu ekonomiye doğru radikal bir dönüşümün başlaması ve daha az endüstrileşmiş ülkelere fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan toplumu kurabilmeleri için ciddi mali destek istemek için geliyoruz. Sorunun muazzam boyutta olduğunun farkındayız. Politikacıların ihtiyaç duyulan değişiklikleri, politik alan ve irade yaratan kitlesel hareketler ve seferberlikler olmaksızın yapabilmeleri mümkün değil.

Bu nedenle hükümetinizin Paris’teki COP 21 süresince gösterileri yasaklama kararından son derece endişeliyiz. Bu, dünyanın sıradan vatandaşlarının seslerini duyurmalarını ve daha parlak bir gelecek kurmak için gerekli olan politik alanı yaratmalarını son derece zorlaştıracaktır. Bunun COP’nin meşruiyeti sürecinin içini boşaltacağına inanıyoruz.

Paris’teki gösterilerin yasaklanması kararınızı yeniden gözden geçirmeniz konusunda ısrar ediyoruz. İklim değişikliği gösterilerindekiler de dahil olmak üzere tüm vatandaşların güvende tutulması ihtiyacını anlıyoruz. Buna gösterilerimizi yasaklamak dışında bir yol bulunması mümkün olmalı. Paris’te her gün birçok başka kitlesel olay ve toplantı gerçekleşmektedir. Ayrıca polisin bizlere haysiyetli bir şekilde davranacağından ve sivil haklarımıza saygı duyulacağına dair açık bir mesaj vereceğinizden emin olmak istiyoruz.

Demokrasiye ve özgürlüğe bağlılığımızı duyururken demokrasi ve özgürlükten uzaklaşmamalıyız. Barışçıl bir dünya ancak eşitlik, dayanışma ve sürdürülebilirlik üzerine kurulabilir. Bunu Paris’te ifade edebilmeliyiz.

Saygılarımızla,

Naomi Klein, yazar

Avi Lewis, yapımcı

Shalmali Guttal, araştırmacı ve yazar

Susan George, yazar

Global Justice Now, Birleşik Krallık

Bolivian Platform on Climate Change

Focus on the Global South 

Fondacion Solon, Bolivya

Friends of the Earth, İskoçya

Ecologistas en Acción (İspanya)

Ekoloji Kolektifi / Ecology Collective Association, Türkiye

Iniciativa Construyendo Puentes – Redes de Latinoamerica frente al cambio climatico

Campaign against Climate Change, Birleşik Krallık

Bharat Jan Vigyan Jatha, Hindistan

Public & Commercial & Service Union, Birleşik Krallık

Attac Japan

 

Bu yazı acikradyo.com.tr/ den alınmıştır

(Türkçeye çeviren: Serap Çakıl ve Şenol Ayla)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.