İklim KriziManşet

İklim fonlarının büyüklüğü bir yılda iki katına çıktı

0

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan yıllık Küresel Finansal İstikrar Raporu çalışmasının “Yatırım Fonları: Yeşil Ekonomiye Geçişi Desteklemek” başlıklı üçüncü bölümü yayımlandı.

Çalışmanın verilerine göre doğrudan iklim değişikliğine odaklı yatırım fonlarının büyüklüğü 2019’un son çeyreğindeki 57 milyar dolar seviyesinden, 2020’nin aynı döneminde 133 milyar dolara çıktı.

538 milyar dolara çıktı

Bununla birlikte çevre hariç sürdürülebilirlik fonlarının büyüklüğü 2,91 trilyon dolar, iklim hariç çevre fonlarının büyüklüğü 583 milyar dolar seviyesine ulaştı.

IMF verilerine göre toplamda 36 bin 500 civarındaki tüm yatırım fonlarının büyüklüğü ise 2020 sonu itibari ile 48,93 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

20 trilyon dolar yatırım gerekiyor

Yeşil Ekonomi’nin haberine göre çalışmada IPCC’nin son raporuna da atıfta bulunarak gelecek 30 yıl içinde net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için düşük sera gazı emisyonu (yeşil) ekonomisine önemli miktarda yatırım yapılması gereğinin altı çizildi.

Rapora göre bu hedef için küresel Gayri Safi Hasıla’nın yüzde 0,6 ila 1’i arasına denk gelecek şekilde 20 trilyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması gerekiyor.

Eksiklikler var

Bu yatırım ihtiyacında küresel finans sektörünün önemli işlev görebileceği vurgulanan çalışmada buna karşın doğrudan ve dolaylı birçok eksiğin bulunduğu ifade edildi.

Bu eksikler ise ana olarak yeterli veri bulunmaması, sınıflandırmaların net olmayışı ve kurumsal yeşil badanadan kaçınabilmek için uygun düzenleyici gözetim ve doğrulama mekanizmaları olarak sıralanıyor.

Karbon vergileri

Çalışmaya göre ancak bu eksikliklerin giderilmesi ile kurulabilecek bir iklim bilgi mimarisi sonrasında politika yapıcılar iklim değişikliğine uyum politikalarını tamamlayıcı olarak karbon vergileri gibi fon transferi sağlayacak tasarruflar alabilirler.

Bununla birlikte çalışmada iklim finansmanını artırma önerileri arasında varlık yöneticilerinin çevresel ve iklim hedefleri olan yatırımcıları çekmek için çevresel, sosyal ve yönetişim konularını kapsayan geniş sürdürülebilirlik kavramı ile iklim konuları arasındaki ayrımı net olarak vurgulamaları, ayrıca iyi tanımlanmış kesin hedefleri olan fon tekliflerini artırmaları da yer aldı.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.